koop nu de Startersbundel

belastingvoordelen voor starters

Belastingvoordelen alleen voor startend zzp’ers

Veel van de belastingvoordelen die genoemd worden, zijn voor alle ondernemers. Dus niet alleen als je net gestart bent. Toch zijn er 2 belastingvoordelen die je écht alleen kunt claimen als startend ondernemer. Welke dat zijn en wat het effect hiervan is op je belasting als starter, laat ik je zien in dit artikel.

Belastingvoordelen voor starters

Er wordt vaak gezegd dat startend zzp’ers veel voordelen hebben. Toch valt dat mee. Het gaat namelijk maar om 2 voordelen. De andere belastingvoordelen zijn namelijk van toepassing voor ALLE zzp’ers.

NB: Ik heb het hier over zzp’ers, waarmee ik uitga van ondernemers voor de Inkomstenbelasting.

Wil je nu weten welke belastingvoordelen er allemaal zijn? Download dan het e-book ‘Belastingvoordelen voor zzp’ers’ met daarin 19 verschillende belastingvoordelen, hoe je er aanspraak op maakt, hoe je ze verwerkt in je administratie en voorbeelden.

De volgende 2 belastingvoordelen zijn ALLEEN voor toepassing voor startend zzp’ers:

 • Startersaftrek
 • Willekeurige afschrijving voor starters

Startersaftrek

Met de startersaftrek krijg je een voordeel van 2.123 euro (2024). Deze aftrekpost mag je 3 keer toepassen in de eerste 5 jaar van je ondernemerschap. Door het toepassen van de startersaftrek, verlaag je je fiscale winst. En over deze fiscale winst betaal je uiteindelijk Inkomstenbelasting.

Wanneer heb je recht op de startersaftrek?

Je hebt recht op de startersaftrek, als je voldoet aan al deze voorwaarden:

 • Je bent ondernemer voor de Inkomstenbelasting (dit wordt door de Belastingdienst beoordeeld naar aanleiding van je inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Je ontvangt hier bericht van); en
 • Je voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur; en
 • Je was de afgelopen 5 jaar niet elk jaar ondernemer voor de Inkomstenbelasting (een nieuwe eenmanszaak oprichten binnen 5 jaar zorgt er dus niet voor dat je weer recht hebt op startersaftrek); en
 • Je hebt de startersaftrek maximaal 2 keer gebruikt in de afgelopen 5 jaar; en
 • Er was geen sprake van een geruisloze terugkeer vanuit een B.V. dit jaar of de afgelopen 5 jaar. 

Hoe claim je de startersaftrek?

Je hoeft de startersaftrek niet aan te vragen. Door middel van het beantwoorden van de volgende 2 vragen in je jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers, wordt de startersaftrek automatisch toegepast als je daar recht op hebt. 

De 2 vragen in de aangifte Inkomstenbelasting: 

 • Werkte u minimaal 1.225 uur in de onderneming? Deze vraag ziet toe op het urencriterium. Voldoe je hieraan, vul hier dan ‘ja’ in. 
 • Was u in de periode 2019 tot en met 2023 elk jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting? Deze vraag wordt gesteld om vast te stellen of je al 3 keer gebruik hebt gemaakt van de startersaftrek in de eerste 5 jaar van je ondernemerschap. Vul je hier ‘nee’ in, dan heb je dus nog recht op startersaftrek. Vul je hier ‘ja’ in, dan heb je geen recht meer op startersaftrek. 

Hoe verwerk je de startersaftrek in je administratie? 

Je verwerkt de startersaftrek niet in je administratie. Deze aftrekpost is alleen zichtbaar in je aangifte Inkomstenbelasting. Je hoeft hiervoor geen boeking te maken in je administratie. 

Voorbeeld startersaftrek

Omzet 100.000 euro

Kosten 30.000 euro

Winst voor belasting 70.000 euro

Af: startersaftrek 2.123 euro -/-

Winst na startersaftrek 67.877 euro

Willekeurige afschrijving voor starters


Normaal gesproken, als je dus geen startend ondernemer bent, moet je bedrijfsmiddelen, zoals een laptop of machine, investeren en afschrijven. Dit houdt in dat je de kosten van dit bedrijfsmiddel uitsmeert over de jaren dat je dit gebruikt. Je mag de kosten van dit bedrijfsmiddel niet in één keer opnemen. Behalve dus als je startend ondernemer bent. Dat heet willekeurig afschrijven.

Hoe werkt belastingvoordeel via willekeurig afschrijven?

Je neemt dan met willekeurig afschrijven in één keer je volledige kosten op van het bedrijfsmiddel. Hierdoor betaal je in dat jaar over een lager bedrag belasting (want je hebt meer kosten). In de andere jaren heb je dan geen kosten meer af te schrijven.

Bijvoorbeeld: je koopt een laptop van 1.200 euro. Deze laptop heeft een restwaarde van 200 euro na 5 jaar. Als je geen willekeurige afschrijving mag toepassen, verwerk je jaarlijks (1.200 -/- 200) / 5 jaar = 200 euro per jaar aan afschrijvingskosten in je resultaat. Stel dat je winst 30.000 euro is minus 200 euro afschrijvingskosten = 29.800 euro.

Pas je willekeurige afschrijving voor starters toe? Dan neem je de afschrijvingskosten van 1.000 euro (dat is 1.200 euro aanschafwaarde minus 200 euro restwaarde) in 1 keer op. In dat ene jaar heb je dus een flink hogere kostenpost en is je winst dus lager. Je betaalt daardoor op over een lager bedrag belasting. In je winst dus weer die 30.000 euro en je haalt daar de volledige afschrijving vanaf, is je winst 29.000 euro.

Let op: willekeurige afschrijving voor starters is met name een belastingverschuiving. Want zoals uit het voorbeeld blijkt, ga je in de andere jaren een hogere winst behalen. Daardoor betaal je over een hoger bedrag belasting.

Wanneer mag je dit belastingvoordeel toepassen?

 • Als je een eenmanszaak of vof hebt;
 • Als je voldoet aan de voorwaarden voor de startersaftrek

Door het verwerken van de willekeurige afschrijving in je administratie, heb je hier aanspraak op gemaakt. Dit hoef je niet apart op te geven in je aangifte Inkomstenbelasting. Neem wel altijd de investeringen op om daarnaast ook de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek te claimen.

Let op: het toepassen van willekeurige afschrijving voor starters is vrijwillig. Je mag er zelf voor kiezen om dit wel of niet toe te passen.

Bij wat voor soort bedrijfsmiddelen geldt dit?

 • Bedrijfsmiddelen die je kocht in de jaren dat je startersaftrek kon krijgen of in het jaar ervoor (aanloopjaar). Bewaar bonnetjes en facturen dus goed!;
 • Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor investeringsaftrek (een personenauto komt bijvoorbeeld niet in aanmerking).

NB: het gaat hier om de willekeurige afschrijving voor starters. Daarnaast bestaat ook de willekeurige afschrijving op milieu-investeringen.

Nieuwste video's

MKB winstvrijstelling 

Iedere ondernemer in de Inkomstenbelasting ontvangt deze MKB winstvrijstelling. Een vast percentage dat van je winst na ondernemersaftrekposten wordt afgehaald zodat je belastbaar inkomen wordt verlaagd. Hoeveel bedraagt de MKB winstvrijstelling? De MKB winstvrijstelling is een vast percentage van 13,31%. Dit wordt berekend over je winst na ondernemersaftrekposten zoals de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. 

Hoe werkt de MKB winstvrijstelling? De MKB winstvrijstelling wordt voor iedere ondernemer in de Inkomstenbelasting automatisch verwerkt in de aangifte Inkomstenbelasting. Het percentage van 13,31% is een vast percentage en voor iedereen gelijk. 

Wanneer heb je recht op de MKB winstvrijstelling? Je moet ondernemer zijn voor de Inkomstenbelasting. Dat is de enige voorwaarde. Zo hoef je niet te voldoen aan het urencriterium en geldt deze vrijstelling niet alleen voor startende ondernemers. 

Hoe maak je aanspraak op de MKB winstvrijstelling? Deze MKB winstvrijstelling wordt automatisch verwerkt in je aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers. Je hoeft deze niet aan te vragen. Je hoeft ook niet te voldoen aan het urencriterium. 

Hoe verwerk je de MKB winstvrijstelling in je administratie? Je verwerkt de MKB winstvrijstelling niet in je administratie. Je ziet deze terugkomen in de berekening van je aangifte Inkomstenbelasting. Hier hoef je verder niets mee te doen. 

Wil je meer informatie over deze en 18 andere belastingvoordelen voor jou als zzp'er? Dit kun je terugvinden in het e-book 'belastingvoordelen voor zzp'ers' dat je kunt downloaden via thehappyfinancial.com/e-books 

#belastingvoordeel #MKBwinstvrijstelling #zzp #thehappyfinancial

Meer info, templates, e-books en online colleges via thehappyfinancial.com

MKB winstvrijstelling

Iedere ondernemer in de Inkomstenbelasting ontvangt deze MKB winstvrijstelling. Een vast percentage dat van je winst na ondernemersaftrekposten wordt afgehaald zodat je belastbaar inkomen wordt verlaagd. Hoeveel bedraagt de MKB winstvrijstelling? De MKB winstvrijstelling is een vast percentage van 13,31%. Dit wordt berekend over je winst na ondernemersaftrekposten zoals de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek.

Hoe werkt de MKB winstvrijstelling? De MKB winstvrijstelling wordt voor iedere ondernemer in de Inkomstenbelasting automatisch verwerkt in de aangifte Inkomstenbelasting. Het percentage van 13,31% is een vast percentage en voor iedereen gelijk.

Wanneer heb je recht op de MKB winstvrijstelling? Je moet ondernemer zijn voor de Inkomstenbelasting. Dat is de enige voorwaarde. Zo hoef je niet te voldoen aan het urencriterium en geldt deze vrijstelling niet alleen voor startende ondernemers.

Hoe maak je aanspraak op de MKB winstvrijstelling? Deze MKB winstvrijstelling wordt automatisch verwerkt in je aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers. Je hoeft deze niet aan te vragen. Je hoeft ook niet te voldoen aan het urencriterium.

Hoe verwerk je de MKB winstvrijstelling in je administratie? Je verwerkt de MKB winstvrijstelling niet in je administratie. Je ziet deze terugkomen in de berekening van je aangifte Inkomstenbelasting. Hier hoef je verder niets mee te doen.

Wil je meer informatie over deze en 18 andere belastingvoordelen voor jou als zzp'er? Dit kun je terugvinden in het e-book 'belastingvoordelen voor zzp'ers' dat je kunt downloaden via thehappyfinancial.com/e-books

#belastingvoordeel #MKBwinstvrijstelling #zzp #thehappyfinancial

Meer info, templates, e-books en online colleges via thehappyfinancial.com

YouTube Video VVVUOE5EY3pBY0NDYkZEV0VFNHNlX2xnLnM5Tm5rWlpzU2tV

MKB winstvrijstelling

the happy financial 11/07/2024 15:02

Misschien vind je deze artikelen ook wel interessant

Wil jij ook direct goed aan de slag als zelfstandig ondernemer?

Download dan hier de startersbundel met het ebook ‘De Praktische Gids voor Startend Ondernemers’ en de 4 meest gebruikte Excel templates. Nu met 35% korting!