Je hoort je collega ondernemers waarschijnlijk rond het eind van het jaar veel van het volgende zeggen: ‘Ik moet nog wat kosten maken.’ En: ‘Ik ga op advies van mijn boekhouder dit jaar nog een nieuwe laptop aanschaffen.’ Maar waarom wordt dit eigenlijk gezegd? Wat is de reden hiervan? Wat kan het je opleveren om nog kosten te maken of te investeren voor het einde van het jaar? En is het altijd wel zo voordelig?

Twee belangrijke regelingen om voor het einde van het jaar te investeren

Er zijn eigenlijk twee redenen om nog voor 31 december van het jaar kosten te maken of te investeren. Het wordt vooral ingegeven door belastingtechnische voordelen. Maar de ene regeling zorgt echt dat je geld bespaart en de andere regeling is alleen slim als je de kosten toch ging maken. Hoe zit dat dan?

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De eerste regeling is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een hele mond vol en wordt daarom ook afgekort met KIA. Deze aftrekpost is een extra mogelijkheid die je hebt als ondernemer in je aangifte inkomstenbelasting (Box 1) (bij een eenmanszaak of VOF) of in je aangifte vennootschapsbelasting (bij een B.V.). Dit is een extra aftrekpost waardoor je winst voor belasting lager wordt. Hierdoor betaal je over een lager bedrag belasting en dus per saldo minder belasting.

Wanneer kom je in aanmerking voor de KIA?

Om in aanmerking te komen voor de KIA moet het allereerst gaan om een investering. Dit houdt in dat het bedrijfsmiddelen zijn die meer dan één jaar meegaan. Denk aan een laptop, telefoon, machine of andere apparatuur. Gaat het om zaken die je niet langer gebruikt, zoals visitekaartjes, kantoorartikelen, koffie voor op je kantoor, dan zijn dit geen investeringen. Ook een auto telt niet mee, behalve wanneer je de auto volledig inzet voor je onderneming. Dit kan het geval zijn wanneer je een taxibedrijf hebt.

Een ander belangrijk onderdeel is dat de investering minimaal 450 euro moet zijn. Ben je een BTW plichtige ondernemer? Dan is het 450 euro exclusief BTW. Daarnaast geldt dat de investering tussen de 2.300 euro en 318.449 euro moet zijn (cijfers 2019).

Let op: wil je gebruikmaken van de KIA in een VOF of maatschap? Dan kijkt de Belastingdienst naar de totale investering binnen het samenwerkingsverband. Er wordt hierbij niet naar de investering per onderneming gekeken. Hier vindt je meer informatie over deze verdeling.

Hoeveel aftrek krijg je met de KIA?

De omvang van de aftrek is afhankelijk van de investering die je doet en de totale waarde van al je investeringen in een jaar bij elkaar opgeteld. Kijk vervolgens in onderstaande tabel hoeveel aftrek je krijgt:

Totaal van investeringen in 2019KIA 2019
niet meer dan € 2.3000%
€ 2.301 t/m € 57.32128% van het investeringsbedrag
€ 57.322 t/m € 106.150€ 16.051
€ 106.151 t/m € 318.449€ 16.051 min 7,56% van het investeringsbedrag dat uitkomt boven € 106.151
€ 318.449 en meer0%

Rekenvoorbeeld I: je hebt een investering gedaan van 5.000 euro. Je mag in dat geval 28% maal 5.000 euro = 1.400 euro aftrekken volgens de KIA. Dit bedrag verlaagt je winst en daarmee wordt het bedrag waarover je belasting betaalt lager (en betaal je dus minder belasting).

Rekenvoorbeeld II: Je doet een investering van 110.000 euro. Je mag dan 16.061 min (7,56% * (110.000 – 106.151)) = 15.770 euro aftrekken.

Wanneer is het slim om gebruik te maken van de KIA?

Gebruikmaken van de KIA is eigenlijk in iedere situatie verstandig. Het is een extra aftrekpost waar je gebruik van mag maken die je winst verlaagt. Zeker wanneer je investeringen gepland hebt, is het slim om te kijken of deze boven het drempelbedrag van 2.300 euro uitkomen. Heb je bijvoorbeeld in dit jaar al 2.000 euro geïnvesteerd in een laptop en ben je van plan om nog een nieuwe telefoon te kopen van 500 euro? Dan kun je dat beter in hetzelfde jaar doen. Je kan dan namelijk gebruikmaken van de KIA. Investeer je het ene jaar 2.000 euro in een laptop en het volgende jaar in een telefoon van 500 euro, dan kun je in geen van beide jaren gebruikmaken van de KIA omdat het totaalbedrag per individueel jaar niet boven de drempel van 2.300 euro uitkomt.

Let er wel op dat je deze KIA zelf moet invullen in je aangifte. Hier is een apart vak voor en je bent zelf verantwoordelijk voor het juist invullen. De Belastingdienst is meestal niet zo inschikkelijk wanneer je dit vergeet.

Kosten maken voor een zo laag mogelijk resultaat

Een ander veelgebruikt argument om in het huidig jaar nog kosten te maken is om de winst zo laag mogelijk te houden. Want hoe lager de winst, hoe lager de belasting is die je daarover betaalt. Maar alleen wanneer je toch van plan was om deze kosten te gaan maken, heeft dit vrij weinig zin. Je moet het geld namelijk wel uitgeven. Je kunt bijvoorbeeld voor het eind van het jaar veel met zakenrelaties uit eten gaan en hoge kosten maken. Dit drukt inderdaad je winst. Maar wanneer je dit anders niet van plan was, wegen de voordelen van de lagere belasting niet op tegen de nadelen van de uitgaven die je moet doen (of de dure etentjes moeten zorgen voor grote nieuwe opdrachten ;).

Wanneer het wel degelijk een voordeel kan opleveren is wanneer je net op een drempel zit waarbij je met net iets meer winst in een hoger belastingtarief in Box 1 terecht gaat komen. In dat geval kan het slim zijn om nog net wat meer kosten te maken dit jaar. Let er wel op dat het vooral kosten zijn van zaken die je toch al wilde doen en dat het dus hoofdzakelijk niet gaat om investeringen (zie KIA). Wil je weten hoeveel belasting je moet betalen bij welke omzet niveaus? In deze blog geef ik rekenvoorbeelden.

En nu?

Hoe ga jij de laatste maanden van het jaar in? Heb je ook een financieel plan zodat je optimaal gebruik kunt maken van de regelingen?

investeren einde jaar