Dit jaar organiseert de Belastingdienst de jaarlijkse Intermediairdagen (IMD) van 6 tot en met 10 december. Voor fiscaal dienstverleners en salarisprofessionals hét moment om zich bij te laten praten over de belangrijkste veranderingen van het Belastingplan 2022. Jeroen Daamen is fiscaal jurist bij de Belastingdienst en verzorgt één van de veertien kennissessies. Hij vertelt meer.

Tijdens de IMD ga je het hebben over inkomstenbelasting. Wat is de grootste verandering waarmee fiscaal dienstverleners te maken krijgen volgend jaar?

Jeroen: “Vanaf 1 januari 2022 vervalt de fiscale aftrek van studiekosten voor particulieren. Hiervoor komt het nieuwe STAP-budget in de plaats. STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Met deze subsidieregeling kunnen werkenden en werkzoekenden vanaf 1 maart 2022 bij het UWV een budget van € 1.000 per jaar aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Dit betekent dat alleen studiekosten die mensen tot en met 2021 betalen nog onder voorwaarden aftrekbaar zijn in de aangifte inkomstenbelasting. Kosten die in 2022 of later worden betaald, zijn niet meer aftrekbaar. Tijdens de sessie ga ik in op gevolgen voor particulieren. Verder ga ik het hebben over een tiental andere onderwerpen die relevant zijn voor particulieren en ondernemers. Zo kunnen fiscaal dienstverleners hun klanten goed informeren.”

Waarover krijg jij ieder jaar vragen tijdens de IMD?

“Over het urencriterium stellen fiscaal dienstverleners altijd vragen. Niet gek, want als een ondernemer 1225 uur in het jaar werkt aan zijn onderneming, kan hij onder voorwaarden gebruikmaken van de zelfstandigen- en startersaftrek. Door de coronacrisis kunnen ondernemers misschien niet aan het urencriterium voldoen. Om te voorkomen dat zij geen gebruik kunnen maken van de zelfstandigen- en startersaftrek, geldt van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 en van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 een versoepeling van het urencriterium. Gedurende die periodes mogen ondernemers ervan uitgaan dat ze ten minste 24 uur per week aan hun onderneming besteedden. Ook als dat in werkelijkheid niet zo was. Daardoor kunnen zij mogelijk toch voldoen aan het urencriterium. Tijdens de sessie ga ik daar verder op in.”

Verwacht je door de coronacrisis extra vragen? 

“Ja, bijvoorbeeld over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze coronasteunmaatregel vragen ondernemers aan via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ondernemers die TVL ontvangen, betalen hierover geen belasting. Wel moeten zij de tegemoetkoming opgeven in het ondernemersdeel van hun aangifte. Veel ondernemers vragen zich af hoe ze dat moeten doen. In de sessie leg ik uit dat de TVL opgegeven moet worden in de rubrieken ‘vrijgestelde winstbestandsdelen’ en ‘buitengewone baten en lasten’.”

Naast jouw kennissessie organiseert de Belastingdienst nog dertien andere webinars tijdens de IMD. Naar welke ben jij het meest benieuwd?

“Ik ben erg benieuwd naar de kennissessie over btw e-commerce. Sinds 1 juli 2021 gelden nieuwe EU btw-regels voor e-commerce. Dit betekent onder meer dat webshopondernemers met een omzet van meer dan € 10.000 aan particulieren in andere EU-landen, de btw van het land van de klant rekenen. Hierover wil ik graag meer weten. Daarnaast sluit ik aan bij het webinar over Mandatory Disclosure Rules. Dit is een nieuw onderwerp tijdens de IMD. De regels verplichten fiscaal dienstverleners vanaf 1 januari 2021 melding te maken bij de Belastingdienst over verschillende soorten internationale adviezen die zij geven of diensten die zij verrichten. Erg interessant!”