Een bedrijf functioneert alleen optimaal, als het kan beschikken over het juiste personeel. Opleiding en ervaring zijn daarbij belangrijk, maar mentaliteit en karakter zijn ook aspecten die zeker niet mogen worden onderschat.

Hoe zit het met de bedrijfscultuur?

Ieder bedrijf heeft zo zijn eigen regels. Het kan hier gaan om schriftelijk vastgestelde regels, die bijvoorbeeld inzicht geven in zaken als auto’s van de zaak, bedrijfskleding en andere praktische zaken die goed moeten zijn geregeld. Dit soort vastgestelde afspraken voorkomen onduidelijkheid en discussies, en gevel zowel medewerkers als leidinggevenden houvast.

Naast deze geschreven regels, zijn er vaak ook nog een heleboel ongeschreven regels. Zaken die niet formeel zijn vastgelegd, maar die binnen een bedrijf wel als de norm worden beschouwd. Hierbij kun je denken aan collegialiteit, bijvoorbeeld de gewoonte om bij te springen waar nodig, of mentaliteit, denk aan de ongeschreven regel dat men pas naar huis kan als het werk af is. In dit soort ongeschreven regels proef je duidelijk de cultuur van een bedrijf. Is het de gewoonte om iedere dag samen te lunchen? Sluiten de medewerkers de week op vrijdagmiddag gezamenlijk gezellig af? Maar ook: hoe spreken we elkaar aan, hoe gaan we met elkaar om?

Zoek iemand die erbij past

Wanneer er binnen een bedrijf een vacature ontstaat, is het van groot belang om iemand te zoeken die niet alleen de juiste kwalificaties heeft, maar ook nog eens goed past binnen de cultuur van een bedrijf. Iemand die de juiste diploma’s en ervaring heeft, maar op een compleet andere manier tegen collegialiteit en sfeer op de werkvloer aankijkt dan binnen het bedrijf gangbaar is, is vaak simpelweg geen match.

Helaas is het lastig om vooraf goed te onderzoeken of iemand niet alleen de geschreven maar ook de ongeschreven regels binnen een bedrijf kan volgen. Het zijn zaken die vaak nauwelijks aan bod komen binnen een sollicitatiegesprek, simpelweg omdat zij soms lastig in woorden te vangen zijn.

Om die reden worden veel vacatures ‘via via’ vervuld. Misschien kent een medewerker wel iemand die prima binnen het bedrijf past; zo’n persoonlijke aanbeveling is vaak een goede graadmeter. Gaat het om executive vacatures, dan kan het raadzaam zijn om eens rond te vragen binnen een formeel of informeel netwerk van bestuurders. Wie zou er perfect bij ons bedrijf passen? Wie is die interim manager die niet alleen van aanpakken weet, maar ook goed binnen onze bedrijfscultuur past?

Ook een gespecialiseerd bureau kan hier in veel gevallen bij helpen. Zij hebben niet alleen de kwalificaties van hun kandidaten goed in kaart gebracht, maar kunnen door hun persoonlijke contact met zowel het bedrijf als de kandidaten ook zorgen voor een goede match op informeel gebied.