Als je inkomen investeert in je pensioen, word je beloond met belastingvoordeel. Dit wil zeggen dat je een deel van je inkomen jaarlijks fiscaal-vriendelijk kunt storten op je pensioenrekening. Dit bedrag wordt ‘jaarruimte’ genoemd. De inkomstenbelasting die je betaalt over deze inleg, mag je bij je belastingaangifte terugvragen. In dit artikel wordt verder toegelicht wat jaarruimte precies inhoudt en hoe je jouw jaarruimte kunt berekenen.

Belastingvoordeel

Het pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers: het basispensioen dat wordt geregeld door de overheid (de AOW), het aanvullend pensioen dat wordt geregeld via je werkgever en inkomensvoorzieningen die je zelf regelt. 

De overheid vindt het belangrijk dat mensen een degelijk pensioen op kunnen bouwen en biedt daarom fiscaal voordeel als mensen besluiten zelf een aanvullend pensioen te regelen. Dit voordeel geldt voor mensen die te weinig pensioen opbouwen via de overheid en hun werkgever en dit tekort aanvullen door geld te storten in een (lijfrente)verzekering of op een (pensioen)spaarrekening. Het maximale bedrag dat per jaar gestort mag worden en aftrekbaar is van de inkomstenbelasting, heet de jaarruimte.

Berekenen van jouw jaarruimte

De jaarruimte voor dit kalenderjaar wordt berekend op grond van wat je in het vorige kalenderjaar verdiend hebt. De jaarruimte is een percentage van jouw bruto inkomen, minus de AOW-franchise voor lijfrente. De AOW-franchise is het gedeelte van het inkomen waarover je geen pensioen mag opbouwen, omdat na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd over dit deel AOW ontvangen wordt. 

In 2022 is de AOW-franchise € 12.837. Van het inkomen boven die € 12.837, mag je 13,3% fiscaal-vriendelijk opzij zetten met een maximum van € 13.570. Aan de hand van deze gegevens kun je zelf jouw eigen jaarruimte berekenen.

Rekenvoorbeeld: Stel dat je vorig jaar € 45.000 hebt verdiend. Dan is jouw jaarruimte (€ 45.000 – € 12.837) * 13,3% = € 4.277,68 per jaar. Dit staat gelijk aan € 356,47 per maand.

Reserveringsruimte

Als je in de afgelopen zeven jaar jouw jaarruimte niet (volledig) gebruikt hebt, dan kun je een deel hiervan alsnog bovenop jouw jaarruimte van dit jaar storten. Dit gedeelte van de ongebruikte jaarruimtes wordt ‘reserveringsruimte’ genoemd.