Vanaf 2021 gaat er veel veranderen in de manier waarop je werkt als zzp’er. Zo kan het zomaar zijn dat je tarief als zelfstandige aangepast moet worden. Maar ook zijn er wetswijzigingen voor zelfstandigen die een tarief van meer dan 75 euro per uur krijgen. Wat betekent dit voor jou? In deze blog een update.

Waarom deze wijziging?

Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan zijn in het verleden door de overheid al diverse maatregelen genomen. Denk bijvoorbeeld aan de Wet DBA en de modelovereenkomsten. Hiervoor was het de VAR. Toch blijken deze wetten niet voldoende te werken en duidelijkheid te verschaffen. Het kabinet wil daarom uiterlijk vanaf 2021 nieuwe maatregelen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Maar ook moeten deze maatregelen ervoor zorgen dat je als ondernemer vrijer kunt ondernemen met meer ruimte.

Schijnzelfstandigheid houdt in dat je officieel bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als ondernemer en jezelf verhuurt als zzp’er. Maar in feite is er meer sprake van een dienstverband, waarbij je als zzp’er in dienst bent bij een opdrachtgever. Als je bijvoorbeeld 40 uur per week voor een vaste opdrachtgever werkt, die ook nog eens kan vertellen hoe je je werk moet doen, is er sprake van een schijnconstructie. De overheid wil dergelijke constructies tegengaan omdat het uitbuiting, onderbetaling en oneerlijke concurrentie kan veroorzaken.

ZZP’ers gaan minimaal 16 euro per uur verdienen

Een belangrijke maatregel, die inmiddels ook al veel besproken is, is het minimumtarief voor zzp’ers van 16 euro per uur. Ongeacht of je voor particulieren of zakelijke klanten werkt, dien je vanaf 2021 een tarief van 16 euro per uur te vragen. Dit is exclusief eventuele inkoopkosten van bijvoorbeeld materialen, het gaat dus puur om jouw dienstverleningstarief. Hierbij maakt het ook niet uit hoe lang je opdracht duurt, voor een week of een jaar, het tarief blijft minimaal 16 euro per uur.

Waarom vindt de overheid dit minimale uurtarief van 16 euro belangrijk?

De overheid wil onder de zzp’ers voorkomen dat ze voltijd werken, maar onder het bestaansminimum leven. In 2017 had namelijk 8,6% van de zzp’ers een inkomen onder dit bestaansminimum, terwijl dit onder de werknemers 1,6% was in hetzelfde jaar. Deze groep zzp’ers kan dus met voltijds werken niet van hun inkomsten leven en dat is zorgelijk. Ook wil de overheid dat het voor zzp’ers door hogere tarieven te vragen, mogelijk wordt om te sparen voor een eventuele werkloosheid en om zich te verzekeren voor ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Zelfstandigenverklaring voor hogere tarieven

Heb je een uurtarief van 75 euro per uur of hoger? Dan gaat de overheid ervan uit dat je kunt sparen voor werkloosheid en pensioen en dat je je kunt verzekeren voor ziekte of arbeidsongeschiktheid. Met dit tarief kun je kiezen voor een zelfstandigenverklaring. Deze verklaring krijg je alleen wanneer de opdracht niet langer dan een jaar duurt en wanneer je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als zelfstandige.

Het voordeel is dat je met deze verklaring met je opdrachtgever kunt afspreken dat je als ondernemer zelfstandig werkt. Bovendien loop je, als je aan de voorwaarden voldoet, geen risico op naheffingen zoals loonheffing.

Laatste stand van zaken

Het vormgeven van deze wetgeving duurt lang door de complexiteit ervan. Toch is de bedoeling dat vanaf 2021 alle zelfstandige volgens deze regels gaan werken. Momenteel wordt toezicht gehouden door de Belastingdienst en de overheid op kwaadwillendheid. Wanneer je bewust en met kwade wil de regels omtrent de schijnzelfstandigheid wilt ontwijken, wordt er wel degelijk gehandhaafd.