Veilig werken: daar heeft iedereen belang bij. Helaas zijn er nog altijd veel bedrijven waar veilig werken te weinig prioriteit krijgt. Uiteindelijk kan dat eindigen in bedrijfsongevallen en bedrijfsongelukken. Dat terwijl er een goed instrument is om de veiligheid te vergroten: de Safety Culture Ladder. Hoe werkt deze precies? En waarom is de veiligheidsladder zo belangrijk?

Werken met de Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder (SCL) is de nieuwe naam van Veiligheidsladder. Het is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn van bedrijven en organisaties te meten. Tegenwoordig is dit criterium vaak een verplichting in aanbestedingen en contracten in de bouw. Het is onderdeel van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). Organisaties en bedrijven als ProRail, Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat werken hiermee. De ladder bestaat uit verschillende treden, die de mate van veiligheidsbewustzijn aangeven. Op de hoogste trede ben je niet alleen bezig met je eigen veiligheid, maar ook met de veiligheid van de mensen om je heen.

Door te werken met een SCL, daag je jezelf als organisatie uit om veiliger te werken. Dat stopt niet bij het voorkomen van incidenten, maar ook met het verspreiden van bewustwording van veilig werken bij de mensen om je heen. Je motiveert anderen om vaker na te denken over de veiligheid. Uiteindelijk zal dat het terugbrengen van het aantal incidenten in de bouw tot gevolg hebben.

Waarom een veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder is ooit bedacht om het aantal incidenten in de bouw terug te dringen. Veel ongelukken hadden achteraf gezien voorkomen kunnen worden als er meer bewustwording was geweest. Met de Safety Culture Ladder maak je als organisatie aantoonbaar dat je veilig en bewust werkt. De houding en het gedrag van de medewerkers zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de SCL.

Met een certificaat krijg je bovendien een gunningsvoordeel bij aanbestedingen in de bouw. Bedrijven die geen certificaat hebben, worden minder vaak gekozen voor opdrachten dan bedrijven die wel actief werken met de Safety Culture Ladder. Werk maken van veiligheid, loont dus.

Certificaat halen volgens de beoordelingsrichtlijn

De Veiligheidsladder heeft vijf treden. In elke trede staat beschreven waaraan de eis moet voldoen, welke criteria erbij horen en waar de criteria op gewaardeerd worden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid, des te hoger je eindigt op de ladder. De certificering hiervoor wordt gedaan volgens een beoordelingsrichtlijn.

Hierbij komt bijvoorbeeld de BRL6000-25 van pas. Dit is een beoordelingsrichtlijn voor de preventie van koolstofmonoxide. Bedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan verbrandingstoestellen moeten over een certificaat hiervoor beschikken.