Op 11 juni was ik aanwezig bij het NBA World Café Diversiteit. Met vrouwelijke accountants (en 2 dappere mannen) discussieerden we over diversiteit in de financiële sector.

Ik vind dit zelf een heel belangrijk onderwerp, maar niet alleen om over te praten. Belangrijker nog is om ook daadwerkelijk actie te ondernemen.

In deze video zie je hoe we aan het eind van de avond een mooie actielijst hadden met daarin punten zodat de diversiteit in de financiële sector in onze ogen ook écht verbeterd kan worden.