Ondernemers hebben vaak hoge verwachtingen van hun accountant of boekhouder. Zij verwachten bijvoorbeeld veel meer dan alleen de jaarcijfers en de aangiften. Een accountant of boekhouder zou ze ook moeten wijzen op branche- en marktontwikkelingen en hier pro-actief advies over moeten geven.

In de praktijk blijkt dit vaak niet het geval te zijn. Accountants en boekhouders zijn hier wel druk mee bezig: advieswerkzaamheden staat voor accountants en boekhouders als nummer 4 focusgebied voor hun business. Maar toch is hier nog veel in te behalen.

In deze nieuwe video geef ik tips over hoe je er als ondernemer voor kunt zorgen dat je de juiste accountant of boekhouder vindt. En hoe je er als accountant of boekhouder voor kunt zorgen dat je wel die cijfercoach wordt die ondernemers verwachten.

Deze video maakte ik in samenwerking met Exact.