Voor veel ondernemers is dit een grote nachtmerrie: onverwacht tegenvallende resultaten. Een veel lagere omzet dan verwacht, veel te hoge kosten en het idee hebben dat je daardoor geen grip en overzicht meer hebt.

Hoe kun je dit voor zijn? Zijn er bepaalde kengetallen die je dit kunnen vertellen nog voordat het gebeurt?

In deze video laat ik zien dat je dashboards kunt instellen zodat jij op tijd op de hoogte bent van tegenvallers en hier tijdig actie op kunt ondernemen.

Deze video maakte ik in samenwerking met Exact.