De aangifte Inkomstenbelasting (IB) voor ondernemers is in essentie hetzelfde als de aangifte IB voor particulieren. Met één belangrijk verschil: er wordt een aparte paragraaf toegevoegd in de aangifte voor je onderneming. Laat net dit onderdeel van je aangifte het meest ingewikkeld zijn. Ik wil de ondernemers met een eenmanszaak hier graag bij helpen. Maar om te voorkomen dat dit artikel een droge opsomming wordt van ‘vul hier ‘ja’ in als…’, vroeg ik jullie op social media naar jullie problemen of vraagstukken rondom deze aangifte. Op basis hiervan heb ik deze vragen verzameld en zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Heb je nog een vraag? Stuur hem mij dan via het contactformulier of via social media.

Waarom krijg ik eerst een voorlopige aanslag en daarna een aangifte Inkomstenbelasting? Wat is het verschil?

De Belastingdienst schat je inkomsten ieder jaar aan het begin van het jaar in. Op basis daarvan krijg je een voorlopige aanslag (VA). Voor 2021 krijg je deze VA bijvoorbeeld in januari 2021. Het voordeel hiervan is dat je op basis van deze VA in 11 gelijke delen kunt betalen. Of, indien je geld terugkrijgt, je al direct je belastingteruggave krijgt. Het is wel belangrijk om deze VA goed te controleren. Zeker als ondernemer is niet ieder jaar hetzelfde en heeft dit gevolgen voor je (verwachte) winst. Het is zonde wanneer je te veel betaalt. Of wanneer je denkt voldoende betaald te hebben met deze VA en je er bij de definitieve aangifte achterkomt dat je alsnog veel moet betalen.

Want in maart/ april van het jaar daarop, vul je de definitieve aangifte in. In het voorbeeld van 2021, vul je deze aangifte in in maart/ april van 2022. Op basis van deze aangifte, dien je een bedrag te betalen (of te ontvangen). De Belastingdienst verrekent hiermee wel al de bedragen die je door middel van je VA hebt betaald.

Stel: je VA bedraagt 10.000 euro en betaal je in 11 gelijke termijnen gedurende 2021. Op basis van je aangifte zou je over 2021 Inkomstenbelasting van 12.000 euro moeten betalen. Deze laatste 2.000 euro (12.000 minus 10.000 euro) betaal je dan in het voorjaar van 2022 alsnog.

Hoe verwerk ik de ontvangen Tozo in mijn aangifte Inkomstenbelasting?

De ontvangen Tozo geef je op in je aangifte Inkomstenbelasting 2020 (indien in 2020 ontvangen). Dit is geen onderdeel van je omzet. Van je gemeente ontvang je in het eerste kwartaal van 2021 een jaaropgave. Heb je samen met je partner een Tozo uitkering ontvangen? Dan krijg je beide een jaaropgaaf voor de helft van de verstrekte uitkering.

Waar vul je de Tozo in? Ga in de aangifte naar ‘Pensioen en andere uitkeringen’. Dan ‘uitkeringen, zoals AOW, WW, WAO, WIA en Wajong’. Kies vervolgens uit de lijst voor ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)’. Vul daarna de hoogte en ingehouden loonheffing zoals vermeld op de jaaropgave in.

Hoeveel inkomstenbelasting betaal je met een ‘gemiddelde’ onderneming? Een Jan Modaal zzp’er?

Onderstaand heb ik een aantal rekenvoorbeelden opgenomen voor ondernemers met een eenmanszaak die IB betalen. Wil je meer weten over de achterliggende rekeningen? Lees dan deze blog die ik hier eerder over schreef.

Een negatief resultaat in je onderneming? Wat doe je daarmee?

Een negatief resultaat uit je onderneming, ofwel een verlies, verwerk je ook in je aangifte IB in Box 1 (dit heet dan een verlies uit werk en woning). Het hoogte van het verlies kan nooit hoger zijn dan het totale verlies uit werk en woning.

Heb je ook inkomsten uit een loondienst baan? Dan wordt je verlies uit je onderneming daar eerst mee verrekend. Bijvoorbeeld: je verlies uit onderneming is 10.000 euro (negatief). Uit loondienst heb je inkomsten van 25.000 euro. Dan bedraagt je winst uit werk en woning 25.000 minus 10.000 euro = 15.000 euro. Over dit bedrag wordt vervolgens je IB berekend.

Heb je geen looninkomsten te verreken (of resteert nog steeds een verlies), dan wordt dit verlies verrekend met positieve box 1 inkomsten uit de 3 voorafgaande jaren en met positieve box 1 inkomen uit de 9 volgende jaren. Hierbij wordt het eerst verrekend met de 3 voorafgaande jaren en daarna pas met de 9 daaropvolgende jaren.

Het is niet mogelijk om box 1 verliezen te verrekenen met positieve resultaten uit box 2 of 3.

Kun je de zelfstandigenaftrek waar je recht op hebt, niet volledig gebruiken door het verlies? Dan kun je deze aftrekpost meenemen en verrekenen in de volgende 9 jaar.

Hoe verwerk je de aangifte als je samen met je partner aangifte Inkomstenbelasting doet?

Als je fiscaal partner bent, kun je samen aangifte IB doen. Dit kan gevolgen hebben voor de te betalen belasting en de heffingskortingen. Vooral wanneer er grote verschillen zitten in inkomsten (uit loondienst of winst uit onderneming, dat maakt in dit geval niet uit). Over het algemeen is het het meest voordelig om de aftrekposten (bijvoorbeeld eigen woning), op te nemen bij de partner die in de hoogste schijf valt. Op die manier haal je het meeste voordeel uit de verdeling.

Log in bij de Belastingdienst en beantwoord de vraag of je samen aangifte wilt doen met je fiscaal partner met ‘ja’. Op die manier komen er in het linkerscherm automatisch wat meer opties. Deze dien je op eenzelfde manier te volgen als voor je aangifte IB gewend bent.

Lijfrente: wat is dat en hoe verwerk je dit in de aangifte Inkomstenbelasting?

Met een lijfrenteverzekering kun je fiscaal voordelig inkomen voor later laten uitbetalen. Bijvoorbeeld extra inkomen als je met pensioen gaat, of inkomen voor je partner als je overlijdt. Het kan gaan om een lijfrenteverzekering, sparen met een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht.

Waarom is dit fiscaal voordelig? De premies die je betaalt voor je lijfrenteverzekering of stortingen op je lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht kun je aftrekken in je aangifte IB. Let wel op dat je belasting betaalt over je uitkeringen. Dus op het moment van inleg of betaling van verzekeringspremies heb je een extra aftrekpost. Maar op het moment dat je geld uitgekeerd krijgt van deze verzekering of rekening, is dit wel belast.

Kijk ook op de website van de Belastingdienst voor de voorwaarden van deze lijfrente.

Hoe verwerk je de oudedagsreserve in je onderneming en daarna in je aangifte Inkomstenbelasting?

Jaarlijks mag je een gedeelte van je winst als ondernemer opzij zetten voor een oudedagsreserve. Dit betekent niet dat je daadwerkelijk geld overmaakt naar de Belastingdienst. Deze oudedagsreserve is in feite alleen een ‘potje’ dat je op papier hebt. Het voordeel van het maken van dit potje voor later is dat je nu extra mag aftrekken (het geld dat je in dit potje stopt, ook wel dotatie aan de oudedagsreserve genoemd), waardoor je winst uit onderneming lager wordt en je over dit lagere bedrag belasting betaalt. Wanneer je dan later geld gaat uitkeren uit dit potje (dan is het dus wel van belang dat je het achter de hand hebt), wordt dit belast in box 1 van de Inkomstenbelasting. Je betaalt nu dus minder belasting, maar wel meer wanneer je gaat uitkeren. Of dit voordelig is, is echt afhankelijk van je persoonlijke situatie (zoals je belastingschijf).

Je kunt ieder jaar toevoegen aan de reserve, maar dat is niet verplicht. Ieder jaar stelt de Belastingdienst bovendien maximale bedragen en percentages vast voor deze oudedagsreserve. Voor 2021 is deze maximale toevoeging bijvoorbeeld 9,44% van je winst, met een maximum van 9.395 euro.

In je boekhoudprogramma verwerk je de mutatie. Hierbij boek je kosten (dotatie FOR W&V debet) en credit de voorziening (balans credit). Waarschijnlijk zul je dit met een memoriaal boeking moeten verwerken in je boekhoudprogramma. Hierdoor zijn er meer kosten opgenomen in je onderneming en betaal je dus over een lager bedrag IB.

Hoe verwerk je de aftrekpost van de milieu-investeringsaftrek?

De milieu-investeringsaftrek (MIA) is een aftrekpost die lijkt op de kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA) en is speciaal in het leven geroepen om investeren in duurzame middelen te stimuleren. De MIA wordt in de praktijk vaak gecombineerd met de Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL).

Wanneer je investeert in bedrijfsmiddelen die voldoen aan de voorwaarden, mag je gebruikmaken van deze MIA. De MIA zorgt voor een extra aftrekpost waardoor het bedrag waarover je IB betaalt lager is en je dus per saldo minder IB betaalt.

Bij gebruik van de MIA kun je maximaal 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen. Dit percentage is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Vul bij de voorloopvragen over de investeringen JA in bij de vraag ‘Hebt u recht op energie- of milieu-investeringsaftrek?’. Later krijg je een scherm met de vraag hoeveel je hebt geïnvesteerd en waarin. Op basis daarvan wordt je MIA berekend.

Vergeet niet dat wanneer je gebruik wilt maken van de MIA, je binnen 3 maanden na aanschaf van de investering, de investering gemeld moet hebben bij de overheid. Kijk hier voor meer informatie hierover.


Staat je vraag er niet tussen? Stuur me dan een bericht via social media of naar info@thehappyfinancial.com. Vragen die binnenkort worden toegevoegd:

Rekenvoorbeeld MIA – EV

Foto: Prisca Visser