De maand mei is van oudsher de maand van het vakantiegeld. Wie heeft er allemaal recht op vakantiegeld? Hoeveel krijg je dan? Hoe kun je berekenen hoeveel vakantiegeld je krijgt? Klopt het dat je meer belasting betaalt over je vakantiegeld dan over je reguliere salaris? En waar kun je je vakantiegeld aan uitgeven?

Wie heeft er recht op vakantiegeld?

Als je werkt, heb je recht op vakantiegeld. Dit vakantiegeld heb je opgebouwd gedurende het afgelopen jaar. Het vakantiegeld van 2022 bouw je op vanaf 1 juni 2021 tot 1 juni 2022.

Hoeveel is het vakantiegeld?

Vakantiegeld is altijd minimaal 8%, dat is wettelijk vastgelegd. Dit wettelijk minimum wordt door de meeste werkgevers aangehouden. Maar zij hebben wel de mogelijkheid om je meer te geven. Minder dan deze 8% vakantiegeld is niet toegestaan. Als je percentage vakantiegeld hoger is, ligt dit vast in je cao of arbeidsovereenkomst.

Over welk salaris wordt je vakantiegeld berekend?

Hoeveel je daadwerkelijk krijgt aan vakantiegeld is dan weer afhankelijk van wat je het afgelopen jaar hebt verdiend, je bruto jaarsalaris. Eventuele extra inkomsten zoals een eindejaarsuitkering of bonus tellen niet mee in deze berekening. Maar overuren, ploegentoeslag of een gevarentoeslag kunnen wel meetellen bij de bepaling van je bruto jaarsalaris. Check dit in je cao of arbeidsovereenkomst. Ben je gedurende lange tijd ziek? Ook dan loopt de opbouw van je vakantiegeld gewoon door.

Meer informatie over je vakantiegeld in deze video

Rekenvoorbeeld vakantiegeld

Stel: je verdient maandelijks € 2.500 bruto en bouwt 8% (€ 200 per maand) vakantiegeld op. Je bruto vakantiegeld op jaarbasis is dan (12 x € 200) € 2.400. 

Je totale bruto jaarinkomen (bruto jaarsalaris + bruto vakantiegeld) komt uit op € 32.400.

Maar deze € 2.400 krijg je niet gestort, want je betaalt er wel belasting over. 

In 2022 is dat: 

Over deze € 2.400 betaal je ongeveer € 900 belasting (box 1, IB). 

Daarnaast vindt er een verrekening plaats van de loonheffingskorting. 

Dit is afhankelijk van de hoogte van je salaris. 

Bij dit salaris is dat € 100. 

Per saldo krijg je dus € 2.400 bruto vakantiegeld, maar hiervan krijg je € 1.400 netto gestort (€ 2.400 – € 900 belasting – € 100 correctie loonheffingskorting = € 1.400 netto).

Betaal ik meer belasting over mijn vakantiegeld dan over mijn salaris?

Ja, je betaalt meer belasting over je vakantiegeld.

Het is een bijzondere beloning en hierover wordt zelfs een andere belasting geheven dan over je salaris. Bij de definitieve aanslag voor de inkomstenbelasting wordt dit vaak weer gecorrigeerd.

Bijzonder tarief

Het vakantiegeld wordt aangemerkt als bijzonder tarief. Dit betekent dat dit altijd valt in de hogere belastingschijf van box 1. Over deze hogere belastingschijf betaal je 49,50%. Dit in tegenstelling tot de lagere schijf, waar je 37,07% over betaald (percentages 2022, zie website van de Belastingdienst voor meest actuele percentages).

Daarnaast is loonheffingskorting niet van toepassing op je vakantiegeld. Een korting die je wel krijgt over je reguliere salaris. Hierdoor betaal je per saldo relatief gezien meer over je vakantiegeld dan over je reguliere salaris.

Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld?

Meestal wordt je vakantiegeld in één keer voor een heel jaar uitbetaald, in mei of juni. Sommige werkgevers betalen iedere maand een stukje uit. Je kunt het niet eerder laten uitbetalen (bv als je erg omhoog zit).  

Ga je uitdienst? Bij uitdienst treden wordt het gedeelte vakantiegeld uitbetaald bij een laatste afrekening voor zover je dat hebt opgebouwd. Dan vindt ook de afrekening plaats van je niet gebruikte vakantiedagen. 

Krijg je ook vakantiegeld als uitzendkracht of bij een uitkering?

Ja, ook als uitzendkracht of wanneer je een uitkering krijgt, heb je recht op vakantiegeld. Bij uitzendkracht wordt dit vaak per maand uitbetaald in plaats van jaarlijks in één keer. Kijk goed op je loonstrookje, daar zou dit zichtbaar moeten zijn.

Met een uitkering bedraagt je vakantiegeld 5% van je bruto uitkering van het afgelopen jaar. Heb je een WW of Wajong uitkering? Dan is dit percentage 8% van je bruto uitkering van afgelopen jaar.

Waar kun je je vakantiegeld aan uitgeven?

Het vakantiegeld stamt uit het begin van 20e eeuw en was destijds een betaald verlof zodat werknemers een paar dagen weg konden van het werk zonder in te leveren op het maandsalaris. Een gedeelte van de Nederlands spendeert het vakantiegeld nog steeds aan de vakantie. Misschien vind je het wel leuk om een investering te doen van je vakantiegeld. Zoals bijvoorbeeld een 55x40x23 koffer. Maar we geven natuurlijk ons vakantiegeld niet alleen uit aan vakanties. Waar geven we ons vakantiegeld zoal aan uit?

  • Buffer opbouwen
  • Investeren woning
  • Schulden of betalingsachterstanden wegwerken