Ben je zelfstandig ondernemer en kom je door de coronacrisis in de financiële problemen door het wegvallen van opdrachten? De overheid heeft daarom de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven geroepen. Lees hier meer over deze regeling, hoe je ervoor in aanmerking komt en hoe je hem kunt aanvragen.

Inkomensondersteuning en lening voor bedrijfskapitaal

Voor zzp’ers zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • Maximaal 3 maanden ondersteuning van het inkomen, tot aan het sociaal minimum.
 • Aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal.

De inkomensondersteuning bedraagt maximaal 1.503,31 netto per maand. In principe is het geen nieuwe regeling. De Tozo is namelijk gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het grote verschil is dat de huidige voorziening in verband met de coronacrisis sneller en soepeler wordt behandeld en versterkt.

Wat houdt de regeling in?

Je kunt als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen. Deze regeling is bedoeld om te voorzien in je levensonderhoud en zal een aanvulling zijn tot het sociaal minimum (netto 1.503,31 per maand). Leningen voor bedrijfskapitaal bedragen maximaal 10.157 euro en hiervoor gelden lagere rentepercentages (exacte percentage is nog niet bekend). Deze regeling geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 maart 2020.

Wat houdt deze tijdelijke regeling in?

 • Na een aanvraag krijg je binnen 4 weken bericht. Je gemeente kan ervoor kiezen om je een voorschot uit te keren.
 • Afhankelijk van het inkomen en huishoudsamenstelling is de inkomensondersteuning maximaal 1.503,31 netto per maand. Leningen voor bedrijfskapitaal bedragen maximaal 10.157 euro.
 • Bij de toepassing van de reguliere Bbz wordt eerst gekeken naar je vermogen en wat je partner verdient. Je wordt op die manier ‘gedwongen’ om eerst je spaargeld op te maken. Bij de Tozo is dat niet van toepassing en wordt geen vermogens- of partnertoets uitgevoerd.
 • De inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald. Voor de lening gelden lagere rentepercentages dan bij de reguliere Bbz.
 • Bij de Bbz dient eerst een toets op levensvatbaarheid te worden uitgevoerd: in het geval van de Tozo is dat niet van toepassing waardoor aanvragen sneller behandeld kunnen worden.

Voorwaarden Tozo

De inkomensondersteuning en mogelijkheid voor het aanvragen van een lening tegen gunstige voorwaarden geldt alleen voor ondernemers die in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Eerder deed minister Koolmees een moreel appel op ondernemers om zich alleen te melden wanneer dit van toepassing is.

Enkele specifieke eisen zijn:

 • Bestaande ondernemers, vanaf 18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd.
 • Je bent je bedrijf gestart voor 1 januari 2020 en voldoet aan het urencriterium.
 • Woonachtig (of rechtmatig verblijvend) in Nederland. Je bent tevens woonachtig in de gemeente waar je de aanvraag doet (zie onderstaand voor aanvragen van de Tozo).
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Bedrijf of zelfstandig beroep dient te worden uitgeoefend in Nederland.
 • Er dient te worden voldaan aan de wettelijke eisen voor de uitoefening van een bedrijf, zoals een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Hoe vraag je de Tozo aan?

Het bestaande aanvraagformulier van de Bbz zal worden gebruikt voor de aanvraag. Je dient de aanvraag in bij je woongemeente, dus niet bij de gemeente waar je bedrijf gevestigd is. Het aanvraagformulier dien, samen met een uittreksel KvK, kopieën van je identificatiebewijs, bankafschriften en bestaande beschikkingen (indien je al gebruikt maakt van een dergelijke/ andersoortige regeling) in bij je woongemeente. De aanvragen worden zoveel mogelijk digitaal afgehandeld. Kijk voor de meest recente update van jouw gemeente op de website van je gemeente.

Huidige stand van zaken

Gemeenten kunnen op dit moment nog geen aanvragen uitkeren. Ze kunnen de aanvragen wel alvast in behandeling nemen. Je gemeente kan er ook voor kiezen om je wel al een voorschot uit te keren. Gezien de verwachte drukte bij de gemeenten, is de vraag vanuit de overheid om de aanvragen zoveel mogelijk te spreiden. Heb je dus nog inkomsten, dan kun je nog even wachten met je aanvraag: deze kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 worden aangevraagd. Op deze manier kunnen de ondernemers met de hoogste nood als eerste worden geholpen.

Momenteel zijn het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) druk aan deze regeling aan het werk en verwachten uiterlijk woensdag 25 maart 2020 meer te kunnen melden. Verwacht niet dat de regeling er dan al is, vanwege de procedures die geregeld dienen te worden. Ik houd jullie in ieder geval op de hoogte!

Laatste update: 24 maart 2020

Coverfoto: Prisca Visser