Prinsjesdag 2019 zit er weer op. Hoe gaan de aangekondige maatregelen effect hebben op jouw portemonnee? In deze blog zet ik de verschillende maatregelen en wat jij daarvan gaat merken op een rijtje. Voor zowel particulieren als ondernemers.

De daadwerkelijke plannen lijken veel op de uitgelekte plannen. De verrassingen zijn daarom heel beperkt.

Persoonlijke financiën

Over het algemeen is de tendens dat de koopkracht van met name de middeninkomens gaat stijgen. De verwachting is dat mensen met een jaarinkomen van 35.000 euro of meer een koopkrachtstijging gaan ervaren van gemiddeld 2 procent.

Meer woningen beschikbaar

De overheid wil de krapte op de woningmarkt bestrijden door subsidies aan gemeentes aan te bieden die nieuwbouwprojecten gaan starten. Woningcorporaties krijgen een belastingkorting, die in mindering kan worden gebracht op de verhuurdersheffing. Hierdoor houden woningcorporaties meer geld over voor nieuwe projecten.

Met deze maatregelen wil de overheid met name starters op de woningmarkt, voor zowel koop- als huurwoningen tegemoet komen.

Stijging van de zorgpremie

De uiteindelijke premie die je betaalt aan je zorgverzekeraar wordt bepaald door je verzekeringsmaatschappij. Maar de overheid verwacht dat hier een kleine stijging in zit. De gemiddelde premie is dit jaar 1.384 euro en zal naar verwachting stijgen naar 1.421 euro op jaarbasis.

Snellere afbouw schijven inkomstenbelasting Box 1

Eerder is al aangekondigd dat er in 2021 nog maar twee schijven overblijven in Box I van de inkomstenbelasting. Om dat voor elkaar te krijgen, zullen de bestaande vier schijven in 2020 verder naar elkaar toeschuiven. De schijven in 2019, 2020 en 2021 wijken iets af ten opzichte van de verwachtingen en zijn als volgt:

  • Schijf 1: 2019 (36,65%) // 2020 (37,35%) // 2021 (37,10%)
  • Schijf 2: 2019 (38,10%) // 2020 (37,80%) // 2021 (37,10%)
  • Schijf 3: 2019 (51,75%) // 2020 (49,50%) // 2021 (49,50%)

Voordelen elektrisch rijden

De overheid wil elektrisch rijden aantrekkelijk en betaalbaar maken. Daarom zijn enkele maatregelen die dit voordeliger maken, verlengd.

Tot 2025 betalen elektrische auto’s geen motorrijtuigenbelasting. In 2025 krijgen berijders van elektrische auto’s een korting van 75% op de motorrijtuigenbelasting. In 2026 wordt dit afgebouwd en krijg je geen korting meer (0%). Plugin-in hybrides krijgen tot en met 2024 een korting van 50% op de motorrijtuigenbelasting. In 2025 zal deze korting 25% bedragen, die vanaf 2026 nihil wordt.

De aanschafbelasting (bpm) op elektrische auto’s bedraagt tot en met 2024 nog 0 euro. Vanaf 2025 zal dit 360 euro bedragen.

De bijtelling voor volledig elektrische auto’s is momenteel nog 4% voor de eerste 50.000 euro en 22% voor alles daarboven. Als gevolg van het klimaatakkoord gaan deze bijtellingspercentages eerder en sneller omhoog. In 2020 zal de bijtelling 8% bedragen en de drempel gaat omlaag naar 45.000 euro. Over het meerdere van 45.000 euro betaal je 22% bijtelling. Tot en met 2026 gaat deze bijtelling stapsgewijs omhoog naar 22%. Ondanks dat het idee is om elektrisch rijden voordeliger te maken, zorgt deze maatregel natuurlijk niet voor een voordeel voor de elektrische lease-rijder in de toekomst.

Ondernemers

Verlaging van de zelfstandigenaftrek

De komende tien jaar wordt de zelfstandigenaftrek voor ondernemers verlaagd van 7.280 euro naar 5.000 euro. Vanaf 2020 zal deze ondernemersaftrekpost met jaarlijks 250 euro worden verlaagd.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

Deze zomer was er veel te doen omtrent de verplichte aov voor zzp’ers. Toen werd ook aangekondigd dat meer duidelijkheid verschaft zou worden tijdens Prinsjesdag 2019. Momenteel is er echter nog niet veel bekend over de daadwerkelijke uitwerking. Nog even wat langer wachten dus.

Lagere tarieven vennootschapsbelasting 

Een B.V. betaalt vennootschapsbelasting (VPB). Tot een belastbare winst van 200.000 euro betaal je in 2019 nog 19% VPB. Over het meerdere betaal je 25%. De intentie was eerder al om deze tarieven omlaag te brengen, hetgeen ook gaat gebeuren in 2020. Hoe lager deze percentages, hoe lager de belastingdruk voor bedrijven. Dit maakt investeren in Nederland aantrekkelijker en dat is beter voor de economische groei van Nederland. 

Over het eerste gedeelte van 200.000 euro betaal je in 2020 16,50% en over het meerdere 25,0%. Deze tarieven worden in 2021 verder afgebouwd naar 15% en 21,70%. Deze percentages wijken iets af ten opzichte van de eerder uitgelekte percentages.

Betaalde je als onderneming je VPB in één keer, dan kreeg je onder voorwaarden een betalingskorting. Deze korting komt echter te vervallen vanaf 1 januari 2021.

Na Prinsjesdag 2019 is nog niets definitief

Zijn de plannen dan definitief na vandaag? Nee, want na Prinsjesdag bespreken de fractieleiders van de politieke partijen in de Kamer de hoofdlijnen tijdens de ‘Algemene Politieke Beschouwingen’. De week na Prinsjesdag bespreekt de minister van Financiën met de financiële woordvoerders van de partijen de cijfers. Dit is voor de Kamer het laatste moment om nog wijzigingen aan tee kunnen brengen. 

In de weken daarna wordt de begroting verdedigd. Eerst in de Tweede Kamer, daarna in de Eerste Kamer. Pas na goedkeuring door de Eerste Kamer, hebben de begrotingen kracht van wet. Dit kan soms even duren, sommige jaren wordt hier pas overeenstemming over bereikt in januari van het jaar waarover de begroting gaat. Het kan dus zo zijn dat pas in januari 2020 duidelijkheid is over de plannen die vandaag gepresenteerd zijn.

Prinsjesdag 2019

Dit bericht wordt gedurende de dag geüpdatet.