Na lange onderhandelingen is er in juni 2019 een pensioenakkoord. Maar wat houdt dit precies in? En wat gaat dit jou kosten? Als zzp’er zijn er ook een aantal wijzigingen die belangrijk voor je zijn. Ik zet het voor je op een rijtje. 

Pensioenakkoord 2019

Het ‘oude’ pensioenstelsel bestaat inmiddels 50 jaar en in die jaren is er veel veranderd in de wereld. De pensioenfondsen hebben het zwaar, de leeftijdsopbouw van werkend Nederland is sterk veranderd en carrières zien er heel anders uit. Voldoende reden om het pensioenstelsel op de kop te gooien en een nieuw pensioenakkoord af te sluiten in 2019. Op 5 juni 2019 werd het concept-pensioenakkoord gepresenteerd. Dit principeakkoord wordt nu voorgelegd aan de achterban van de vakbonden. De verwachting hierbij is wel dat deze ook positief zijn en dat de voorgestelde maatregelen als zodanig worden geïmplementeerd.

Pensioenakkoord 2019

Wat betekenen deze maatregelen in het Pensioenakkoord 2019 voor jou?


Maatregelen in het pensioenakkoord 2019

Een belangrijk onderwerp in de onderhandelingen was de pensioenleeftijd. In het akkoord is opgenomen dat de AOW leeftijd tot 2022 wordt bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna loopt de AOW leeftijd weer op tot 67 in 2024. Deze stijging is veel langzamer dan gepland en heeft met name effect voor mensen die in de komende vijf jaar met pensioen gaan. Er wordt nog onderzocht of het mogelijk is om de AOW leeftijd te koppelen aan het aantal dienstjaren en niet zozeer aan een leeftijd. In dat geval zou het gaan om 45 dienstjaren.

In de oude systematiek betaal je als jongere relatief meer aan je pensioen en dit wordt minder naarmate je ouder wordt, de zogenaamde doorsneesystematiek. Geen probleem zo lang je 40 jaar bij dezelfde werknemer werkt. Maar dat gebeurt bijna niet meer. Met name mensen die in loondienst hebben gewerkt en op hun 40ste zzp’er zijn geworden, gaan hier last van krijgen. Zij hebben namelijk eerste jaren van hun loondienst-bestaan relatief veel ingelegd op hun pensioen en profiteren niet van de hogere inleg bij hun werkgever wanneer ze ouder zijn. Dit gaat dus allemaal veranderen in het nieuwe pensioenakkoord, iets wat dus veel meer past bij de huidige manier van werken.

Een ander belangrijk hangijzer in de discussie rondom het Pensioenakkoord 2019 waren de zware beroepen. In het conceptakkoord wordt aan mensen met zwaar werk de mogelijkheid geboden (via de cao) om tot drie jaar voor de AOW leeftijd te stoppen. Eerder stond hier een boete op, die deels wordt opgeheven.

Een laatste belangrijk onderdeel betreft de pensioenuitkering. Momenteel hebben pensioenfondsen het zwaar omdat de dekkingsgraden onvoldoende zijn. Dit betekent dat ze te weinig buffers hebben om pensioen uit te keren. Door het Pensioenakkoord 2019 hoeven pensioenfondsen minder hoge buffers aan te houden. Pensioenfondsen worden hiermee flexibeler en kunnen makkelijker mee-fluctueren met de prijzen in de economie.

Wijzigingen in het pensioen voor zzp’ers

Ook voor jou als zzp’er zijn er een flink aantal wijzigingen als gevolg van dit pensioenakkoord. Door de onderhandelaars is aangegeven dat het opbouwen van het pensioen voor zelfstandigen eenvoudiger zou moeten worden. Met name de optie om zelf voor je pensioen te sparen als zzp’er wordt fiscaal aantrekkelijker. Aan de andere kant wordt het voor zelfstandigen verplicht om en arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Wat deze beide maatregelen jou als zzp’er gaan kosten, hoeveel je dit gaat opleveren en wat de verdere effecten zijn, is nog niet duidelijk.

pensioenakkoord 2019 verplichte aov voor zzp

Waarom wordt een aov verplicht voor zzp’ers? Wat houdt een aov in?


Deze video is gemaakt in samenwerking met Aon Nederland.

Wat betekent dit voor jou?

Wat gaat dit in euro’s voor jou betekenen? Op dit moment worden berekeningen gemaakt waarbij dit verder wordt doorgerekend. Zodra daar meer over bekend is, houd ik je op de hoogte!

Update 15 juni 2019

Op zaterdag 15 juni zijn de leden van de vakbonden CNV en FNV akkoord gegaan met het pensioenakkoord zoals dat aan hen is voorgelegd. De vakcentrale VCP stemt aanstaande dinsdag (18 juni) nog over de voorstellen.

Wat betekent dit akkoord nu? Dit houdt in dat de plannen omtrent het bevriezen van de pensioenleeftijd tot 2022 wordt bevroren op 66 jaar en 4 maanden. De pensioenleeftijd gaat hierna in stappen omhoog tot 67 jaar in 2024. In 2020 hopen de regelgevers meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de verplichte aov voor zzp’ers. Want momenteel is hier veel onduidelijkheid over: blijven de premies zo hoog? Wat gebeurt er met de eigen regelingen, zoals broodfondsen? Kan iedereen zich aansluiten, ook ondernemers met een medisch verleden? Allemaal relevante vragen, waar nu nog geen antwoord op is.

De zaken die zijn opgenomen in het akkoord worden nu verder uitgewerkt. Deze zijn nu op hoofdlijnen uitgewerkt, maar door het akkoord van 15 juni 2019 wordt hier nader invulling aan gegeven. Wat dit specifiek voor jou gaat betekenen is dus nog steeds niet helemaal zeker, maar een stap dichter bij een nieuw pensioenstelsel zijn we zeker.

Wat kun je nu al regelen ten aanzien van je aov?

Weet jij wat het risico is dat je loopt als zzp’er? Hoe lang kun je zonder inkomen? Weet je wat een aov je gaat kosten en hoe je dit gaat betalen? In deze video vertel ik er meer over.

Wat kost een aov?

Wil je weten wat een aov ongeveer kost? In deze video geef ik drie verschillende rekenvoorbeelden voor zzp-ers.