Beslissingen nemen puur op gevoel. Het kan goed uitpakken, maar of het altijd de verstandigste keuze is, dat kun je je afvragen. Zeker als het gaat om zakelijke beslissingen geldt doorgaans toch echt ‘meten is weten’, of is het in ieder geval aan te raden om degelijke research te doen voor je een belangrijke beslissing neemt. Natuurlijk mag je hierbij ook je gevoel een rol laten spelen, maar alle data die binnen handbereik buiten beschouwing laten, dat zou simpelweg zonde zijn.

Hoe zet je je mensen in?

Iets wat in veel gevallen lastig meetbaar lijkt te zijn, is de productiviteit van medewerkers. Hoe lang doen zij over bepaalde werkzaamheden? Niet alleen de snelheid van werken van de individu is hierbij van belang, maar ook de tijd die een bepaalde handeling sowieso in beslag zal nemen. Het is vanaf een bureau niet zelden hier lastig hier een goede inschatting over te maken. Het gevolg? Mensen die te weinig tijd krijgen om hun werk uit te voeren, zodat er in de kwaliteit hiervan gebreken gaan ontstaan, of medewerkers zichzelf simpelweg uit gaan putten. Het tegenovergestelde kan ook: medewerkers die maar een beperkt deel van werkdag daadwerkelijk productief zijn, omdat zij voor het restant van de tijd simpelweg geen werk te doen hebben.

Goed in kunnen schatten hoeveel tijd er voor bepaalde werkzaamheden nodig is, betekent in veel gevallen zelf actief de vloer opgaan om het te ervaren, of gedurende meerdere dagen medewerkers te monitoren precies vast te leggen hoe lang zij met iedere klus bezig zijn. Een tijdrovende bezigheid, die door medewerkers bovendien vaak niet als prettig wordt ervaren. Toch kan de data die een dergelijk onderzoek oplevert veel betekenen voor een organisatie, zodat het toch een oplossing kan zijn. Een goede voorlichting over het hoe en waarom van dit onderzoek kan in dat geval vaak veel onrust en irritatie wegnemen.

Gebruik de data die je in de schoot geworpen krijgt

Zijn binnen een organisatie veel medewerkers buiten de werkplek aan de slag? Dan lijkt het nog moeilijker om dit soort data te verzamelen. Toch kan het in veel gevallen juist gemakkelijker zijn, zeker wanneer medewerkers voor hun werkzaamheden een auto gebruiken. Door een goede kilometerregistratie bij te houden kun je een schat aan data in handen krijgen. Hoelang is een medewerker op een bepaalde plek gebleven om specifieke werkzaamheden te verrichten, maar ook op het gebied van reistijd van A naar B krijg je een realistisch beeld. 

Een rittenregistratie kun je door middel van GPS en de juiste software helemaal automatisch bij laten houden, zodat medewerkers er geen hinder of extra werk van ondervinden. De data die automatisch binnenkomt kan vervolgens gebruikt worden om mensen efficiënter in te plannen, en beter te weten wat wel en niet haalbaar is.