Kick-start de ontwikkeling van je medewerkers met behulp van SLIM-subsidie

Den Haag, 1 maart 2022 – Om als mkb-ondernemer een goede werkplek te bieden in een krappe arbeidsmarkt, personeel te behouden én bij te blijven in de ontwikkelingen, is het belangrijk om zo nu en dan te kijken waar je staat. Bijvoorbeeld als het om leren en ontwikkelen gaat. De SLIM-subsidie kan mkb-ondernemers helpen leren en ontwikkelen vanzelfsprekend te maken. Vanaf vandaag is het weer mogelijk om een aanvraag voor SLIM-subsidie in te dienen.

Het belang van ruimte voor leren en ontwikkelen op de werkvloer wordt steeds duidelijker. Grote bedrijven stimuleren hun werknemers hierin meer dan kleine bedrijven, blijkt uit de Monitor Leercultuur die de SER en TNO vorige maand presenteerden. Ook weten grotere werkgevers hun weg beter te vinden naar vergoedingen van scholing: 6% van de werkgevers met 1-9 werknemers maakt hier gebruik van tegenover 28% van de werkgevers met meer dan 100 werknemers. Werkgevers die hun mensen in staat stellen te blijven leren, weten de beste mensen aan zich te binden, halen het beste uit hun personeel en maken daarmee hun bedrijf succesvoller. Werknemers die blijven leren hebben bovendien meer plezier in hun werk en een grotere kans op een succesvolle loopbaan. Met name voor mkb-ondernemers valt hier dus nog een wereld te winnen.

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “De arbeidsmarkt verandert en daarmee veranderen de werkzaamheden van mensen mee. De meeste mensen leren op en van het werk, daarom stimuleert de overheid via de SLIM-regeling leren op de werkvloer van het mkb. Aanvullend daarop start vanaf vandaag het STAP-budget. Met STAP kunnen mensen jaarlijks subsidie ontvangen om te investeren in op-, om- of bijscholing. Zo krijgen zij meer kans op regie over de ontwikkeling van hun professionele loopbaan.”

”De ontwikkeling van werknemersvaardigheden blijft in het mkb vaak achter”, zegt Martijn Spekman van Codename Future. “De SLIM-regeling heeft ons geholpen om – samen met onderwijsinstellingen en mkb-bedrijven – De digitale bedrijfsschool te starten. Daarmee dagen we werknemers uit iedere dag vijf minuten te besteden aan een microlearning om hun vaardigheden te ontwikkelen. Zo worden zij elke dag een stapje beter in hun werk.”

SLIM-subsidie 

Met de SLIM-subsidie wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een leerrijke omgeving stimuleren in het mkb. De subsidieregeling is bedoeld voor individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. De SLIM-subsidie kan worden ingezet voor:

  • Het doorlichten van de onderneming, bijvoorbeeld om inzichtelijk te krijgen wat de veranderingen op de arbeidsmarkt betekenen voor je organisatie en werknemers.
  • Loopbaan- en ontwikkeladviezen om werknemers te stimuleren actief na te denken over hun toekomst.
  • Het ontwikkelen van een methode die werknemers stimuleert hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen tijdens het werk, bijvoorbeeld via e-learning.
  • Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg voor mensen die zich laten bij-, op- of omscholen.

Andere regelingen om leren en ontwikkelen te stimuleren 

Naast de SLIM-subsidie zijn er ook andere regelingen om mkb’ers en hun werknemers te helpen bij het stimuleren van leren en ontwikkelen. Zo start per 1 maart 2022 ook het eerste tijdvak voor het nieuwe STAP-budget. Daarnaast is er later in maart opnieuw gratis scholing beschikbaar via Nederland leert door.

  • STAP-budget: werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een arbeidsmarktgerichte training, cursus of opleiding. In 2022 zijn er in totaal 5 aanvraagtijdvakken voor STAP-budget.
  • Nederland leert door: via de subsidieregeling NLLD is het mogelijk kosteloos scholing te volgen. Ook dit jaar zijn er weer circa 55.000 trajecten beschikbaar, van een opleiding over het omgaan met materialen in de bouw tot een training samenwerken in projecten.

Voor meer informatie over de verschillende regelingen en leren en ontwikkelen kijk je op hoewerktnederland.nl.

Kabinetsplannen

De arbeidsmarkt verandert. Nieuwe banen ontstaan en oude banen verdwijnen. Om werk te behouden en ook in de toekomst kansen te krijgen, is het belangrijk dat werkenden, werkzoekenden en ondernemers hierop inspelen. Via verschillende subsidieregelingen stimuleert het kabinet met een Leven Lang Ontwikkelen de leer- en ontwikkelcultuur en de loopbaanregie in Nederland. Dit sluit aan bij het doel dat het kabinet voor ogen heeft: werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Het ministerie van SZW wil burgers zo goed mogelijk ondersteunen in het vinden, behouden of veranderen van werk.