Grote stijging hypotheekoversluiters ten opzichte van 2019

Utrecht, 7 januari 2021 – Veel woningbezitters sluiten momenteel hun hypotheek over vanwege de lage hypotheekrente. In 2020 zijn er 51% meer hypotheken overgesloten dan in 2019. De Belastingdienst adviseert deze hypotheekoversluiters wijzigingen door te geven in de voorlopige aanslag voor 2021 via Mijn Belastingdienst.

Bijna één op de vijf hypotheekaanvragers betreft oversluiters, blijkt uit data van het Hypotheken Data Netwerk (HDN). In 2020 sloten 143.031 woningbezitters hun hypotheek over. Dit is een stijging van 51% ten opzichte van de ruim 94.000 hypotheekoversluiters in 2019. Ook het gemiddelde hypotheekbedrag is aanzienlijk gestegen: van € 237.000 in 2019 naar € 246.000 in 2020.

Lage hypotheekrente? Voorkom terugbetalen

Woningeigenaren die in 2020 overstapten op een hypotheek met een lagere rente, kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting te maken krijgen met minder hypotheekrenteaftrek. De Belastingdienst raadt de grote groep oversluiters daarom aan de voorlopige aanslag aan te passen. Ellen Baas, medewerker directie Particulieren bij de Belastingdienst: “De belangrijkste tip is dat je zodra je hypotheek verandert of je een nieuwe hypotheek aangaat, direct je nieuwe financiële situatie doorgeeft aan de Belastingdienst. Dit kan door de voorlopige aanslag te wijzigen waardoor je je maandelijkse teruggaaf bijstelt. Dat voorkomt dat je na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting ineens veel belasting moet terugbetalen.

Houd de voorlopige aanslag actueel

Andere wijzigingen zoals een extra aflossing of een extra verbouwingslening leiden ook tot verandering in de hoogte van de aftrek. Het is voor woningeigenaren met een voorlopige aanslag daarom belangrijk hun voorlopige aanslag actueel te houden. De voorlopige aanslag is namelijk een schatting van de te betalen belasting of de te ontvangen belasting voor het komende jaar. Voor woningeigenaren is dit vaak een teruggaaf vanwege de hypotheekrenteaftrek. Maar als je nu teveel ontvangt, moet je dit later weer terugbetalen. Het aanpassen van de voorlopige aanslag kan via Mijn Belastingdienst. Meer informatie en hoe je dit doet staat op belastingdienst.nl/voorlopige-aanslag.

Boeterente en afsluitkosten

Voor hypotheekoversluiters geeft Ellen Baas nog een extra tip: “Heb je boeterente en oversluitkosten moeten betalen? Deze kosten zijn meestal aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar van oversluiten.

Overzicht fiscale regelingen voor woningeigenaren

Op belastingdienst.nl/koopwoning biedt de Belastingdienst woningeigenaren inzicht in zaken waaraan zij moeten denken bij het doen van de belastingaangifte en het aanvragen of wijzigen van de voorlopige aanslag.

Bovenstaand artikel is een persbericht namens de Belastingdienst (d.d. 7 januari 2021).