WHOA: geen uitroep van vreugde maar een afkorting voor de Wet Homologatie Onderhands Akkoord die per 1 januari 2021 is ingevoerd. Een wet die in de kern gezonde ondernemingen de mogelijkheid biedt om het hoofd boven water te houden in moeilijke tijden en om een faillissement te voorkomen. De WHOA is bij uitstek een middel dat ondernemingen kan helpen het hoofd te bieden aan de gevolgen van de coronacrisis.

Akkoord met schuldeisers

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord biedt ondernemingen een middel om tot sanering van schulden te komen door het sluiten van een akkoord met schuldeisers waarbij schuldeisers een gedeelte van hun vordering betaald krijgen. Het was altijd al mogelijk om met schuldeisers een dergelijk akkoord te sluiten, maar in de praktijk was het nagenoeg onmogelijk. Aangezien álle schuldeisers dienden in te stemmen met het akkoord, kon één tegenstemmende schuldeiser het gehele akkoord laten mislukken. Tegenstemmende schuldeisers konden eigenlijk alleen tijdens een surseance of faillissement tegen hun wil aan een akkoord gebonden worden; in die gevallen is het mogelijk een dwangakkoord te sluiten. Van een surseance of faillissement blijf je echter liever weg als ondernemer; je verliest op dat moment (in meer of mindere mate) de controle over de onderneming. Met de WHOA kan een akkoord nu worden opgelegd aan tegenstemmende schuldeisers (en eventueel aandeelhouders) buiten faillissement of surseance van betaling.

Beroep doen op de WHOA

Om een beroep te kunnen doen op de WHOA dient te kunnen worden voorzien dat de onderneming in de toekomst niet meer aan de verplichtingen kan voldoen. Er moet in feite sprake zijn van een dreigend faillissement. Denk bijvoorbeeld aan de terugbetaling van een grote lening het komende jaar of de schulden die zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis en die straks zullen moeten worden ingelost. Is er al een situatie waarin rekeningen onbetaald gelaten moeten worden? Dan ben je (dus) eigenlijk te laat. De onderneming moet de periode totdat een akkoord tot stand komt wel uit kunnen zingen.

Iets extra’s bieden

Het idee van de WHOA is dat de schuldeisers met een WHOA-akkoord beter af zijn dan met het alternatieve scenario: een faillissement. Dit betekent kort gezegd dat er geld bij moet; de schuldeisers moet iets extra’s geboden worden waarop de schuldeisers geen aanspraak kunnen maken als het akkoord niet tot stand komt. 

Voorzie je moeilijke tijden? Bijvoorbeeld als straks de verschillende coronasteunmaatregelen (definitief) worden stopgezet? Wacht niet tot het te laat is en vraag tijdig om hulp van een specialist, zoals de ervaren advocaten van La Gro Geelkerken Advocaten. Met het juiste advies kun je mogelijk veel leed voorkomen. WHOA!

Tekst: Wouter Vlasveld