koop nu de Startersbundel

Hoeveel salaris ga ik als zzp’er verdienen?

Weet jij hoeveel salaris je gaat verdienen als zzp’er? Weet je wat het verschil is tussen winst en salaris? Als ondernemer met een eenmanszaak is dit in het begin van je onderneming nog best complex. Maar ik ga je dit uitleggen. Ook ga ik laten zien hoeveel belasting je betaalt over je “salaris” als zzp’er. En ik ga in op de vraag of je tot 25.000 euro aan winst geen Inkomstenbelasting betaalt (spoiler: inderdaad, je betaalt dan geen Inkomstenbelasting). Tenslotte laat ik ook zien hoe je dit “salaris” als zzp’er verwerkt in je administratie en welke boekingen je moet maken.

Hoe bereken je je salaris als zzp’er?

Allereerst ga ik een hardnekkig misverstand uit de wereld helpen: als zzp’er met een eenmanszaak heb je géén salaris of winstuitkering. Dit is anders dan je wellicht gewend bent vanuit een eerdere loondienst baan. In plaats daarvan maak je geld over vanuit je zakelijke rekening naar je privé bankrekening, want je moet toch ergens van leven.

Hoeveel mag je dan overmaken? En hoe vaak mag je dat doen in een jaar? Zo veel en zo vaak als je wilt. Vanuit de Belastingdienst zijn er geen regels die aangeven hoeveel en hoe vaak je geld vanuit je zakelijke rekening naar je privé bankrekening mag overmaken.

Conclusie: er is geen vast bedrag dat je mag of moet verdienen als zzp’er.

Tip: Maak er een gewoonte van om wel iedere maand een bedrag naar jezelf over te maken. Afhankelijk van je onderneming en je inkomstenstroom, kan dit een vast bedrag of een variabel bedrag (bijvoorbeeld een percentage) zijn. Dit is namelijk belangrijk om je bedrijf op de lange termijn levensvatbaar te houden. Want als je een lange tijd geen geld overmaakt naar jezelf, is het ook niet vol te houden om te blijven ondernemen. Je hypotheek of huur zal toch ook betaald moeten worden.

Ben je startend ondernemer? Dan mag ik 15 maanden gratis online boekhouden e-Boekhouden.nl weggeven. Ik gebruik dit online boekhoudprogramma zelf ook al jaren en ben erg tevreden!

Hoeveel belasting betaal je als zzp’er over je salaris

Als ondernemer krijg je dus niet “standaard” een salaris. In plaats daarvan maak je periodiek een bedrag naar je privé rekening over. Over deze overboekingen betaal je geen extra Inkomstenbelasting. Omdat je met een eenmanszaak (of vof) een natuurlijk persoon bent, ziet de Belastingdienst jou en je onderneming als één persoon. Dit in tegenstelling tot wanneer je een B.V. hebt, dan is het een heel ander verhaal. Maar tot die tijd, maakt het voor de Belastingdienst in feite niets uit op welke bankrekening het geld staat: op de bankrekening van je onderneming of je privé bankrekening.

Misverstand: veel ondernemers noemen het geld dat ze overmaken naar zichzelf “salaris” of “winstuitkering”, maar dat is niet correct. Beide bestaan niet als je een zzp’er met een eenmanszaak bent. We spreken in plaats daarvan over “privé-onttrekkingen“.

Over deze privé-onttrekkingen betaal je geen Inkomstenbelasting. Maar waar betaal je dan wel Inkomstenbelasting over? Je betaalt jaarlijks Inkomstenbelasting over je winst uit onderneming. Dit is aan het eind van het jaar het saldo van je omzet minus je kosten. Je betaalt niets meer of niets minder over het geld dat je naar jezelf overmaakt.

Om een indicatie te krijgen van de hoeveelheid Inkomstenbelasting die je opzij moet zetten als zzp’er, heb ik onderstaande tabel opgesteld. In deze tabel zie je per saldo van winst uit onderneming (dus omzet min kosten) over een geheel jaar, wat je af zou moeten dragen aan Inkomstenbelasting (zie regel ‘Inkomstenbelasting Box 1 – na kortingen’). Let op: deze bedragen zijn een indicatie (cijfers 2021).

Deze tabel laat in de kolom van 35.000 euro zien dat je met een winst uit onderneming over een geheel jaar 1.426 euro aan Inkomstenbelasting moet betalen. Hierbij maakt het niet uit of je 0 euro of 20.000 euro aan jezelf hebt overgemaakt. Deze privé-onttrekkingen hebben geen invloed op je winst uit onderneming en de te betalen Inkomstenbelasting.

Betaal je tot een winst van 25.000 euro geen Inkomstenbelasting?

Dit hoor ik veel en klopt grotendeels ook. Kijk daarvoor in bovenstaande tabel naar de kolom van winst uit onderneming van 25.000 euro. Hier zie je dat je als startend ondernemer gebruik kunt maken van zowel de zelfstandigenaftrek als de startersaftrek (mits je voldoet aan het urencriterium). Daarnaast krijgt iedere zzp’er de MKB-winstvrijstelling van 14%. Je belastbaar inkomen daalt daarmee naar 13.938 euro. Dit is een fictief bedrag dat alleen de Belastingdienst gebruikt en dit heeft dus geen effect op je eigen boekhouding. Daarna wordt de Inkomstenbelasting in Box 1 berekend, zijnde 5.171 euro. Maar door de de aftrek van zowel de algemene heffingskorting (2.837 euro) en arbeidskorting (3.921 euro), blijft er geen Inkomstenbelasting in Box 1 meer over. Per saldo betaal je dan dus geen Inkomstenbelasting bij een winst uit onderneming van 25.000 euro per jaar.

Let op: je betaalt wel altijd Zorgverzekeringswet (ZVW).

Hoe verwerk je je salaris als zzp’er in je administratie?

Periodiek krijg je dus te maken met privé-onttrekkingen. Bedragen die je overmaakt vanuit je zakelijke naar je privé bankrekening. Hoe verwerk je dit op een correcte manier in je administratie? Dat is gelukkig, in tegenstelling tot alle regels, heel eenvoudig.

Als je gebruikmaakt van een online boekhoudprogramma, is dit het eenvoudigst. Je kunt dan alles in hetzelfde online boekhoudprogramma bijhouden, zonder aparte Excel bestanden of iets dergelijks. Je administratie is dan altijd up-to-date.

Let op: het goed bijhouden van je privé-onttrekkingen en privé stortingen is verplicht volgens de Belastingdienst. Het is namelijk een aparte vraag in je jaarlijkse Inkomstenbelasting. Zorg dus dat je dit periodiek goed bijhoudt.

Privé-onttrekking verwerken in je administratie

Op basis van je bankafschrift zie je een privé-onttrekking van bijvoorbeeld 2.000 euro. Hierbij is geen sprake van BTW. Boek dit van je bank af, met als tegenrekening 1410 ‘Privé opname en stortingen’.

Voorbeeld van een privé onttrekking in e-Boekhouden.nl

Privé storting verwerken in je administratie

Op dezelfde manier als de privé-onttrekkingen, verwerk je ook je privé stortingen. Bijvoorbeeld als je geld hebt overgemaakt van je privé bankrekening naar je zakelijke bankrekening. Of als je in de winkel iets hebt gepind met je privé bankpas, dat voor je zaak was. Dat zijn privé stortingen, vergeet deze niet te boeken!

Een privé storting boek je precies andersom dan een privé-onttrekking. Je boekt de privé storting op grootboekrekening 1410 ‘Privé opname en stortingen’, met als tegenrekening de bank.

Let op: zowel privé-onttrekkingen en privé stortingen zorgen dus niet voor een lagere of een hogere winst. Deze bedragen hebben dus geen invloed op je winst uit onderneming of je aangifte Inkomstenbelasting.

Tip: als je je bankmutaties hebt gekoppeld aan e-Boekhouden.nl, komen deze bankmutaties dagelijks automatisch naar voren en hoef je alleen de tegenrekening te selecteren.

Hoe zien je privé onttrekkingen en privé stortingen eruit in je aangifte Inkomstenbelasting?

In je aangifte Inkomstenbelasting is een aparte regel opgenomen. Deze staat in de linkerkolom onder ‘Ondernemingen’ – ‘Privé onttrekkingen en stortingen’. Hier moet je een specificatie opnemen van je privé onttrekkingen en privé stortingen. Hier betaal je dus geen Inkomstenbelasting over, maar je moet dit wel specificeren in je aangifte Inkomstenbelasting.

Maak hiervoor een download van de grootboekrekening 1410 ‘Privé opname en stortingen’. Alle bedragen onder ‘activa’ tel je bij elkaar op. Dit zijn de privé-onttrekkingen. Doe hetzelfde voor alle bedragen onder ‘passiva’. Tel deze bij elkaar op en je hebt de privé stortingen over een geheel jaar.

In de video laat ik zien hoe dit werkt.


Veelgestelde vragen over je salaris als zzp’er

Hoe bereken je je salaris als zzp’er?

Als zzp’er met een eenmanszaak mag je zo veel en zo vaak salaris overmaken naar jezelf. Er is geen regel vanuit de Belastingdienst die aangeeft hoeveel of hoe vaak je salaris mag uitbetalen aan jezelf.

Hoeveel belasting betaal je over je salaris als zzp’er?

Als zzp’er betaal je geen Inkomstenbelasting over je salaris. In plaats daarvan betaal je Inkomstenbelasting over je winst uit onderneming. Je betaalt geen extra belasting over de bedragen die je overmaakt vanuit je zakelijke rekening naar je privé bankrekening.

Betaal je als zzp’er over je salaris tot 25.000 euro geen Inkomstenbelasting?

Dat klopt! Door de ondernemersaftrekposten (zelfstandigenaftrek en startersaftrek) en de MKB-winstvrijstelling, betaal je over een lager bedrag Inkomstenbelasting. Door de kortingen die je vervolgens nog krijgt, betaal je per saldo geen Inkomstenbelasting bij een winst uit onderneming tot ongeveer 25.000 euro per jaar.

Hoe verwerk je je salaris als zzp’er in je administratie?

De privé-onttrekkingen en privé stortingen verwerk je vanuit je bankmutaties naar de grootboekrekening 1410 ‘Privé opname en stortingen’. Deze privé-onttrekkingen en stortingen moet je specificeren in je aangifte Inkomstenbelasting.


Ben je startend ondernemer? Dan mag ik 15 maanden gratis online boekhouden e-Boekhouden.nl weggeven. Ik gebruik dit online boekhoudprogramma zelf ook al jaren en ben erg tevreden!


Deze content is in samenwerking gemaakt met e-Boekhouden.nl (geen affiliate marketing!): het online boekhoudprogramma dat ik zelf al jaren gebruik en waar ik heel tevreden over ben.

Nieuwste video's

MKB winstvrijstelling 

Iedere ondernemer in de Inkomstenbelasting ontvangt deze MKB winstvrijstelling. Een vast percentage dat van je winst na ondernemersaftrekposten wordt afgehaald zodat je belastbaar inkomen wordt verlaagd. Hoeveel bedraagt de MKB winstvrijstelling? De MKB winstvrijstelling is een vast percentage van 13,31%. Dit wordt berekend over je winst na ondernemersaftrekposten zoals de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. 

Hoe werkt de MKB winstvrijstelling? De MKB winstvrijstelling wordt voor iedere ondernemer in de Inkomstenbelasting automatisch verwerkt in de aangifte Inkomstenbelasting. Het percentage van 13,31% is een vast percentage en voor iedereen gelijk. 

Wanneer heb je recht op de MKB winstvrijstelling? Je moet ondernemer zijn voor de Inkomstenbelasting. Dat is de enige voorwaarde. Zo hoef je niet te voldoen aan het urencriterium en geldt deze vrijstelling niet alleen voor startende ondernemers. 

Hoe maak je aanspraak op de MKB winstvrijstelling? Deze MKB winstvrijstelling wordt automatisch verwerkt in je aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers. Je hoeft deze niet aan te vragen. Je hoeft ook niet te voldoen aan het urencriterium. 

Hoe verwerk je de MKB winstvrijstelling in je administratie? Je verwerkt de MKB winstvrijstelling niet in je administratie. Je ziet deze terugkomen in de berekening van je aangifte Inkomstenbelasting. Hier hoef je verder niets mee te doen. 

Wil je meer informatie over deze en 18 andere belastingvoordelen voor jou als zzp'er? Dit kun je terugvinden in het e-book 'belastingvoordelen voor zzp'ers' dat je kunt downloaden via thehappyfinancial.com/e-books 

#belastingvoordeel #MKBwinstvrijstelling #zzp #thehappyfinancial

Meer info, templates, e-books en online colleges via thehappyfinancial.com

MKB winstvrijstelling

Iedere ondernemer in de Inkomstenbelasting ontvangt deze MKB winstvrijstelling. Een vast percentage dat van je winst na ondernemersaftrekposten wordt afgehaald zodat je belastbaar inkomen wordt verlaagd. Hoeveel bedraagt de MKB winstvrijstelling? De MKB winstvrijstelling is een vast percentage van 13,31%. Dit wordt berekend over je winst na ondernemersaftrekposten zoals de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek.

Hoe werkt de MKB winstvrijstelling? De MKB winstvrijstelling wordt voor iedere ondernemer in de Inkomstenbelasting automatisch verwerkt in de aangifte Inkomstenbelasting. Het percentage van 13,31% is een vast percentage en voor iedereen gelijk.

Wanneer heb je recht op de MKB winstvrijstelling? Je moet ondernemer zijn voor de Inkomstenbelasting. Dat is de enige voorwaarde. Zo hoef je niet te voldoen aan het urencriterium en geldt deze vrijstelling niet alleen voor startende ondernemers.

Hoe maak je aanspraak op de MKB winstvrijstelling? Deze MKB winstvrijstelling wordt automatisch verwerkt in je aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers. Je hoeft deze niet aan te vragen. Je hoeft ook niet te voldoen aan het urencriterium.

Hoe verwerk je de MKB winstvrijstelling in je administratie? Je verwerkt de MKB winstvrijstelling niet in je administratie. Je ziet deze terugkomen in de berekening van je aangifte Inkomstenbelasting. Hier hoef je verder niets mee te doen.

Wil je meer informatie over deze en 18 andere belastingvoordelen voor jou als zzp'er? Dit kun je terugvinden in het e-book 'belastingvoordelen voor zzp'ers' dat je kunt downloaden via thehappyfinancial.com/e-books

#belastingvoordeel #MKBwinstvrijstelling #zzp #thehappyfinancial

Meer info, templates, e-books en online colleges via thehappyfinancial.com

YouTube Video VVVUOE5EY3pBY0NDYkZEV0VFNHNlX2xnLnM5Tm5rWlpzU2tV

MKB winstvrijstelling

the happy financial 11/07/2024 15:02

Misschien vind je deze artikelen ook wel interessant

Wil jij ook direct goed aan de slag als zelfstandig ondernemer?

Download dan hier de startersbundel met het ebook ‘De Praktische Gids voor Startend Ondernemers’ en de 4 meest gebruikte Excel templates. Nu met 35% korting!