Je snapt het principe achter BTW. Maar hoe vul je dan zo’n aangifte in? Wat moet in welk vak komen te staan? In deze blog leg ik het je stap voor stap uit. Houd deze uitleg er dan ook bij wanneer je je aangifte BTW gaat invullen. 

Rubriek 1: Prestaties binnenland

1a. Leveringen/ diensten met hoog tarief: In de kolom ‘bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend’ vul je het totaal aan omzet in die je hebt gefactureerd in deze periode. Dit is dus de omzet exclusief BTW. Met hoog tarief bedoelen ze 21% BTW. Je hebt bijvoorbeeld EUR 1.000,- gefactureerd met 21% BTW hierover gerekend, dan vul je in het eerste vak EUR 1.000,- in en in het tweede vak EUR 210,-.

1b. Leveringen/ diensten met laag tarief: Deze rubriek vul je op dezelfde manier in als rubriek 1a, maar dan voor leveringen of diensten met 9% BTW.

1c. Leveringen/ diensten met overige tarieven, behalve 0%. Deze rubriek vul je op dezelfde manier in als rubriek 1a, maar dan voor leveringen of diensten overige BTW tarieven (deze rubriek zie je in de praktijk vrijwel nooit, dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een sportkantine).

1d. Privégebruik. Deze rubriek vul je in bij de laatste aangifte van het jaar. Je corrigeert hierbij voor goederen of diensten die je in aftrek hebt genomen, maar die geheel of gedeeltelijk privé zijn geweest, lees hiervoor deze blog. Vul hier het bedrag aan BTW in dat valt onder je privégebruik.

1e. Leveringen/ diensten met 0% of niet bij u belast: Deze rubriek vul je op dezelfde manier in als rubriek 1a, maar dan voor leveringen of diensten met 0% BTW. Let op: hieronder vallen niet leveringen of diensten binnen en buiten de EU, daar is een aparte rubriek voor.

Rubriek 2: Verleggingsregelingen binnenland

 2a. Leveringen/ diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd. Deze vraag is alleen van toepassing wanneer de BTW naar jou is verlegd, dit is bijvoorbeeld het geval bij onderaanneming of uitlenen van personeel.

Rubriek 3: Prestaties naar of in het buitenland

 3a. Leveringen naar langen buiten de EU (uitvoer). Vul hier de omzet in van de goederen die je hebt uitgevoerd naar landen buiten de EU. Je hoeft hier alleen het bedrag aan omzet in te vullen (hierop zit geen BTW).

3b. Leveringen naar of diensten in landen binnen de EU. Dit zijn de zogenaamde intracommunautaire leveringen. Je levert in dat geval goederen aan een ander EU land én de afnemer is BTW verschuldigd over deze goederen. Ik heb dit in de praktijk heel vaak fout zien gaan. Twijfel je hierover, stem het dan af met een belastingadviseur (BTW specialist). De investering van een expert weegt zeker op tegen de eventuele boetes en naheffingen als je dit fout doet.

3c. Installatie/ afstandsverkopen binnen de EU. Installeer of monteer je goederen in een ander EU land? Dan vul je hier de omzet in.

Rubriek 4: Prestaties vanuit het buitenland aan u verricht

4a. Leveringen/ diensten uit landen buiten de EU. Heb je goederen of diensten buiten de EU ingekocht? Vul dan in de linker kolom de waarde van de goederen in en in de rechter kolom de omzetbelasting over dit bedrag. Je hoeft dit niet te splitsen naar verschillende tarieven. Deze omzetbelasting wordt automatisch verrekend in rubriek 5b en krijg je dus terug.

4b. Leveringen/ diensten uit landen binnen de EU. Vul deze categorie in zoals rubriek 4a, maar dan voor leveringen of diensten binnen de EU.

Let op! Koop je jaarlijks voor meer dan EUR 400.000,- in in het buitenland? Dan dien je hier een opgave van te doen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Rubriek 5: Voorbelasting, kleineondernemersregeling en totaal

 5a. Omzetbelasting (rubrieken 1 t/m 4).Deze kolom hoef je niet in te vullen, maar betreft een automatische berekening van de rubrieken 1 tot en met 4.

 5b. Voorbelasting. In deze kolom vul je de BTW in die je hebt betaald op je goederen of diensten die je hebt ingekocht. Inclusief de BTW van goederen of diensten die je in rubriek 4a en 4b hebt ingevuld.

Rekenvoorbeeld BTW voorbelasting: je hebt voor EUR 500,- ingekocht in Nederland, hier heb je EUR 105,- BTW over betaald. Vul dan EUR 105,- in. De waarde van je inkoop zelf (in dit geval EUR 500,-) hoef je niet in te vullen.

5c. Subtotaal (rubriek 5a min 5b). Deze kolom hoef je ook niet in te vullen, maar is een optelsom en berekent het systeem zelf (zo’n slim systeem).

5d. Vermindering volgens de kleineondernemersregeling. Dit laatste vakje vul je in de laatste aangifte van het jaar in (2019 is het laatste jaar waarin gebruik gemaakt kan worden van deze KOR. Je mag er ook voor kiezen om per periode een inschatting te maken van de BTW en of je in aanmerking komt voor de KOR. Wil je meer lezen over de KOR? Lees dan deze blog.

Let op: Vanaf 2020 geldt een nieuwe KOR, wil je hier meer over weten? Lees dan deze blog.

Rekenvoorbeeld KOR

Maak een overzicht voor jezelf:

Heel jaar

Totaal BTW te betalen over je omzet              EUR 2.000,-

Totaal BTW te ontvangen over je inkopen      EUR 800,-

Per saldo BTW te betalen                                 EUR 1.200,-

Dit bedrag van EUR 1.200,- mag je terugvragen via de kleineondernemersregeling. Je vult dan EUR 1.200,- in bij 5d.

Het aangifte pakket geeft een te betalen of te ontvangen bedrag weer. Moet je geld betalen aan de Belastingdienst? Zorg dat dat dit voor de eerste van de maand na de maand waarin je de aangifte moest invullen op de bankrekening van de Belastingdienst staat. Doe je dit niet, legt de Belastingdienst zonder pardon EUR 50,- aan boete op vanwege te laat betalen.

Uiterste betaaldata BTW

KwartaalBetrekking op periode (aangiftetijdvak)Uiterste aangifte -en betaaldatum
11 januari – 31 maart30-apr
21 april – 30 juni31-jul
31 juli – 30 september30-okt
41 oktober – 31 december31-jan

Geld terug krijgen?

Krijg je geld terug van de Belastingdienst? Dan storten ze dit vanzelf terug. Dit gaat vaak redelijk snel (2-3 weken). Kijk wel even of ze het juiste bankrekeningnummer van je hebben.

En nu?

Hoe ging het bij jou om je aangifte BTW in te vullen? Lukt het met deze stappen?

Wil je zien hoe je vanuit je in- en verkoopfacturen komt tot een ingevulde BTW aangifte? In deze video laat ik het aan de hand van voorbeelden zien.

Tip: Ik haal mijn BTW aangifte rechtstreeks uit mijn boekhoudpakket. Als ik alle facturen heb ingeboekt, is het doen van de aangifte een kwartier werk. Wil je net als ik gebruik maken van e-boekhouden.nl? Via deze link kun je het 15 maanden gratis proberen. In deze video geef ik meer informatie over de keuze van het beste boekhoudpakket.

Wil je meer informatie over BTW en wat dit nu precies is? Lees dan deze blog.

Wil je meer van dit soort praktische tips? In mijn e-book De praktische gids voor startende ondernemers’, vind je alles wat je wilt weten op het gebied van belastingen, administratie en zakendoen (maar dan leuk).

Met de code ‘editie2020‘ krijg je 20% korting op de nieuwste editie van de praktische gids voor startende ondernemers, waar je naast je BTW aangifte nog veel meer informatie krijgt over aangiftes, aftrekposten, bespaarmogelijkheden en inzicht in je omzet als ondernemer.

Aangifte BTW