koop nu de Startersbundel

verhoogde schenkingsvrijstelling

Goed omgaan met de verhoogde schenkingsvrijstelling, hoe doe je dit?

Als je slim schenkt, betalen ontvangers minder of zelfs helemaal geen schenkingsbelasting. Een deel van de schenking is namelijk belastingvrij, dit wordt ook wel de schenkingsvrijstelling genoemd. De hoogte van de schenkingsvrijstelling hangt af van de relatie tussen de schenker en de ontvanger. De schenkingsvrijstelling is voor kinderen in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar eenmalig verhoogd. Dit kan ouders aan het denken zetten over de vraag of zij deze vrijstelling willen benutten. Hieronder vertel ik graag hoe je goed omgaat met de verhoogde schenkingsvrijstelling. 

Hoeveel kan ik mijn kind belastingvrij schenken? 

In 2020 bedraagt de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kind € 5.515,-. Onder kind wordt mede verstaan een pleegkind en/of stiefkind. Daarnaast ziet de belastingdienst gescheiden ouders als één schenker. Je mag je kind één keer in zijn of haar leven een hoger bedrag belastingvrij schenken, hierbij is het belangrijk dat uw kind tussen de 18 en 39 jaar oud is. Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook. De verhoogde vrijstellingen gelden in plaats van de jaarlijkse vrijstelling. Hoe hoog deze schenkingsvrijstelling is hangt af van wat je kind met de schenking gaat doen. 

Schenken zonder bestedingseis 

Wil je je zoon of dochter zelf laten beslissen wat hij of zij met de schenking doet? Dan mag je maximaal € 26.457,- schenken. Net als bij het schenken voor een dure studie of voor een eigen woning is het belangrijk dat je kind aangifte van de schenking doet bij de belastingdienst. 

Schenken voor dure studies

Wil je je kind financieel ondersteunen tijdens een dure studie? Dan geldt er een vrijstelling van € 55.114,-. Hierbij gelden een aantal voorwaarden, zo moet de studie of opleiding ministens € 20.000,- per jaar kosten, exclusief van het levensonderhoud. Daarnaast moet een notaris de schenking vastleggen in een akte waarin staat: voor welke studie of opleiding de schenking bedoeld is, hoe hoog de verwachte kosten zijn én dat de schenking vervalt indien het bedrag niet uiterlijk in 2022 besteed is aan een opleiding of studie. 

Een studie is duur, maar zelden € 55.114,-. Van deze schenking is dan ook bijna de helft vrij te besteden, namelijk: € 26.456,-. Dit kan je kind bijvoorbeeld gebruiken om op reis te gaan of om een studieschuld af te lossen. 

Schenken voor een eigen woning

Wil je iemand geld geven voor zijn of haar woning? Dan hoeft de ontvanger tot € 103.643,- geen belasting te betalen. De belangrijkste voorwaarde is dat de (aanstaande) huiseigenaar tussen de 18 en 39 jaar oud is. In tegenstelling tot de bovenstaande schenkingsvrijstellingen hoeft de ontvanger van de schenking geen familie te zijn. Daarnaast kun je je schenking over maximaal drie jaar verspreiden. De schenking kan gebruikt worden voor het kopen of verbouwen van een woning, het aflossen van een eigenwoningschuld of het kopen van rechten van erfpacht, opstal of beklemming. 

Ook bij de schenking voor een eigen woning is € 26.456,- van de schenking vrij te besteden. Bijvoorbeeld als de ontvanger geld over heeft na het kopen van zijn of haar eigen woning of het afronden van een verbouwing. 

Aangezien de verhoogde schenkingsvrijstelling eenmalig is, is het belangrijk om hem zorgvuldig in te zetten. Het zou zonde zijn als je bijvoorbeeld de vrijstelling van € 26.457,- benut en later tot de conclusie komt dat er daardoor geen verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning meer is. Het is daarom aan te raden om deskundig advies in te winnen over de verhoogde schenkingsvrijstelling en je hier verder in te verdiepen. 

Nieuwste video's

MKB winstvrijstelling 

Iedere ondernemer in de Inkomstenbelasting ontvangt deze MKB winstvrijstelling. Een vast percentage dat van je winst na ondernemersaftrekposten wordt afgehaald zodat je belastbaar inkomen wordt verlaagd. Hoeveel bedraagt de MKB winstvrijstelling? De MKB winstvrijstelling is een vast percentage van 13,31%. Dit wordt berekend over je winst na ondernemersaftrekposten zoals de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. 

Hoe werkt de MKB winstvrijstelling? De MKB winstvrijstelling wordt voor iedere ondernemer in de Inkomstenbelasting automatisch verwerkt in de aangifte Inkomstenbelasting. Het percentage van 13,31% is een vast percentage en voor iedereen gelijk. 

Wanneer heb je recht op de MKB winstvrijstelling? Je moet ondernemer zijn voor de Inkomstenbelasting. Dat is de enige voorwaarde. Zo hoef je niet te voldoen aan het urencriterium en geldt deze vrijstelling niet alleen voor startende ondernemers. 

Hoe maak je aanspraak op de MKB winstvrijstelling? Deze MKB winstvrijstelling wordt automatisch verwerkt in je aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers. Je hoeft deze niet aan te vragen. Je hoeft ook niet te voldoen aan het urencriterium. 

Hoe verwerk je de MKB winstvrijstelling in je administratie? Je verwerkt de MKB winstvrijstelling niet in je administratie. Je ziet deze terugkomen in de berekening van je aangifte Inkomstenbelasting. Hier hoef je verder niets mee te doen. 

Wil je meer informatie over deze en 18 andere belastingvoordelen voor jou als zzp'er? Dit kun je terugvinden in het e-book 'belastingvoordelen voor zzp'ers' dat je kunt downloaden via thehappyfinancial.com/e-books 

#belastingvoordeel #MKBwinstvrijstelling #zzp #thehappyfinancial

Meer info, templates, e-books en online colleges via thehappyfinancial.com

MKB winstvrijstelling

Iedere ondernemer in de Inkomstenbelasting ontvangt deze MKB winstvrijstelling. Een vast percentage dat van je winst na ondernemersaftrekposten wordt afgehaald zodat je belastbaar inkomen wordt verlaagd. Hoeveel bedraagt de MKB winstvrijstelling? De MKB winstvrijstelling is een vast percentage van 13,31%. Dit wordt berekend over je winst na ondernemersaftrekposten zoals de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek.

Hoe werkt de MKB winstvrijstelling? De MKB winstvrijstelling wordt voor iedere ondernemer in de Inkomstenbelasting automatisch verwerkt in de aangifte Inkomstenbelasting. Het percentage van 13,31% is een vast percentage en voor iedereen gelijk.

Wanneer heb je recht op de MKB winstvrijstelling? Je moet ondernemer zijn voor de Inkomstenbelasting. Dat is de enige voorwaarde. Zo hoef je niet te voldoen aan het urencriterium en geldt deze vrijstelling niet alleen voor startende ondernemers.

Hoe maak je aanspraak op de MKB winstvrijstelling? Deze MKB winstvrijstelling wordt automatisch verwerkt in je aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers. Je hoeft deze niet aan te vragen. Je hoeft ook niet te voldoen aan het urencriterium.

Hoe verwerk je de MKB winstvrijstelling in je administratie? Je verwerkt de MKB winstvrijstelling niet in je administratie. Je ziet deze terugkomen in de berekening van je aangifte Inkomstenbelasting. Hier hoef je verder niets mee te doen.

Wil je meer informatie over deze en 18 andere belastingvoordelen voor jou als zzp'er? Dit kun je terugvinden in het e-book 'belastingvoordelen voor zzp'ers' dat je kunt downloaden via thehappyfinancial.com/e-books

#belastingvoordeel #MKBwinstvrijstelling #zzp #thehappyfinancial

Meer info, templates, e-books en online colleges via thehappyfinancial.com

YouTube Video VVVUOE5EY3pBY0NDYkZEV0VFNHNlX2xnLnM5Tm5rWlpzU2tV

MKB winstvrijstelling

the happy financial 11/07/2024 15:02

Misschien vind je deze artikelen ook wel interessant

Wil jij ook direct goed aan de slag als zelfstandig ondernemer?

Download dan hier de startersbundel met het ebook ‘De Praktische Gids voor Startend Ondernemers’ en de 4 meest gebruikte Excel templates. Nu met 35% korting!