In deze eerste blog uit de serie ‘zakendoen met het buitenland’, staat exporteren van goederen en diensten centraal. Is dit op jouw onderneming van toepassing of ben je van plan om uit te breiden naar het buitenland? Let dan goed op, want er is veel wet- en regelgeving waar je rekening mee dient te houden. 

Als eerste wil ik graag aangeven dat wanneer je goederen of diensten gaat exporteren, je er verstandig aan doet om dit vooraf af te stemmen met een belastingadviseur, gericht op internationaal handelen. Op deze manier voorkom je dat je achteraf zaken niet goed blijkt te hebben gedaan waarover je naheffingen of boetes moet betalen.

In deze blog verdeel ik exporteren in de volgende onderwerpen:

  • Exporteren van goederen binnen de EU;
  • Exporteren van diensten binnen de EU;
  • Exporteren van goederen buiten de EU; en
  • Exporteren van diensten buiten de EU.

Exporteren van goederen binnen de EU

Deze eerste variant is direct de meest eenvoudige. Binnen de EU is er namelijk sprake van vrij verkeer van goederen. Je hebt daarom geen Douane papieren nodig en je betaalt geen invoerrechten, iets wat wel terug komt wanneer je buiten de EU gaat exporteren.

Wel kan het zo zijn dat de producten die je wilt gaan exporteren binnen het land van bestemming moeten voldoen aan aanvullende producteisen. Denk bijvoorbeeld aan een ander etiket of verpakking. Op de landenpagina van de overheid staat hier per land meer informatie over.

Exporteren van diensten binnen de EU

Ook voor het verrichten van diensten binnen de EU heb je te maken met het vrij verkeer en zijn er geen aanvullende visum eisen. Wel kun je te maken krijgen met lokale wetgeving en eisen. Per land staat op de landenpagina van de overheid waar je mee te maken kunt krijgen.

Let op: Met betrekking tot de BTW gelden er wel aanvullende regels bij exporteren binnen de EU, voor zowel export van goederen als diensten. Hier volgt snel meer over in een separate blog.

Exporteren van goederen buiten de EU

Het wordt ingewikkelder op het moment dat je goederen wilt gaan exporteren buiten de EU. Je krijgt namelijk te maken met de Douane omdat er buiten de EU geen sprake is van vrij verkeer van goederen.

Je dient daarom een aangifte ter invoer te doen. Spreek goed af met je vervoerder of expediteur af wie deze aangifte invult.

Ook bij deze vorm van export is het slim om de landenpagina van de overheid te bekijken om na te gaan of er sprake is van additionele exportdocumenten naar het land waar jij naartoe wilt exporteren.

Dit geldt ook voor de producteisen. Check vooraf welke producteisen er per land zijn en of je zaken moet aanpassen. Ook kan het zijn dat sprake is van een boycot of een handelsbelemmering. Informatie hierover kun je vinden op de website van de Europese Commissie.

Exporteren van diensten buiten de EU

Ga je diensten leveren buiten de EU? In veel gevallen is dit gewoon toegestaan. Controleer wel of je een visum nodig hebt. Dit kun je doen op de website van de ambassade.

Het kan zijn dat je goederen nodig hebt om je diensten te kunnen leveren, denk bijvoorbeeld aan cursusmateriaal. Deze goederen exporteer je dan tijdelijk buiten de EU en hier dien je invoerrechten over te betalen. Bij terugkomst betaal je vervolgens weer opnieuw invoerrechten over dezelfde goederen omdat je van buiten de EU invoert in Nederland.

Deze dubbele heffing van invoerrechten kun je voorkomen door het aanvragen van een vergunning tijdelijke in- en uitvoer bij de Douane. En het aanvragen van een ATA-carnet bij de Kamer van Koophandel. Dit ATA-carnet is in feite een paspoort voor je goederen.

BTW is bovenstaand buiten beschouwing gelaten. Hiervoor gelden additionele regels, waar een separate blog over wordt geschreven.

Verder lezen

Wil je meer informatie over zakendoen met het buitenland? Lees dan ook de blogs uit het dossier ‘zakendoen met het buitenland’.

Nog te verschijnen in deze serie:

  • Importeren binnen en buiten de EU
  • Valutarisico’s
  • Leveringsvoorwaarden
  • BTW