koop nu de Startersbundel

eindejaarstips 2023

Eindejaarschecklist

Met het einde van het jaar in zicht, wil je ook je administratie goed op orde hebben. Maar wil je ook zeker weten of je wel alle belastingvoordelen hebt benut. Daarom een uitgebreid artikel met daarin antwoord op al je vragen voor het einde van het jaar voor jou als zzp’er.

In dit artikel krijg je antwoord op de volgende vragen:

 • Van welke belastingvoordelen kan ik nog gebruik maken voor het einde van het jaar?
 • Welke boekingen verwerk ik nog in mijn administratie?
 • Hoe sluit ik mijn administratie af?
 • Hoe bereid ik me voor op de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting?
 • Wat wil ik bespreken met mijn boekhouder?

Belastingvoordelen

Investeringsaftrek

Investeren kan je voordelen opleveren. Dit komt door de investeringsaftrek. Deze aftrekposten verlagen je (fiscale) winst, waardoor je over een lager bedrag belasting betaalt.

We kennen de volgende drie investeringsaftrekposten (voor zowel ondernemers met een eenmanszaak/ vof en besloten vennootschap (BV)):

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA): als je in 2023 voor minimaal 2.600 en maximaal 353.973 euro hebt geïnvesteerd, kom je in aanmerking voor deze aftrekpost. Je kunt een percentage van deze investering als extra aftrekpost in mindering brengen. Dit percentage is afhankelijk van de hoogte van je totale investeringen in het jaar. De bedragen zijn exclusief BTW als je een BTW-plichtige ondernemer bent. En inclusief BTW als je BTW vrijgesteld bent of deelneemt aan de Kleineondernemersregeling (KOR).

InvesteringKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan 2.600 euro0%
2.601 t/m 63.716 euro28% van het investeringsbedrag
63.717 t/m 117.991 euro17.841 euro
117.992 t/m 353.973 euro17.841 euro verminderd met 7,56% van het deel
van het investeringsbedrag boven de 117.991 euro
Meer dan 353.973 euro 0%
Tabel Kleinschaligheidsinvestering 2023 (bron: Belastingdienst.nl)

Een voorbeeld van toepassing van de KIA:

Investeringen die in aanmerking komen:

 • Voorbeeld 1: Totaal 3.000 euro investeringen. De aftrekpost door middel van de KIA is dan 28% * 3.000 euro = 840 euro.
 • Voorbeeld 2: Totaal 100.000 euro investeringen. De aftrekpost door middel van de KIA is dan 17.841 euro.
 • Voorbeeld 3: Totaal 120.000 euro investeringen. De aftrekpost door middel van de KIA is dan 17.841 euro -/- (7,56% * (120.000 -/- 117.991 euro)) = 17.689 euro.

Let op: niet alle investeringen komen in aanmerking voor de KIA. Personenauto’s zijn bijvoorbeeld uitgesloten. Hetzelfde geldt voor grond en huizen.

Energie-investeringsaftrek (EAI): Het doel van deze aftrekpost is om investeringen in energie besparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie te stimuleren. De aftrek is 45,5% van de investering.

Voorwaarden van de EIA:

 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal 2.500 euro per bedrijfsmiddel.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. Deze lijst vind je hier op de website van RVO.nl.
 • Je kunt niet zowel MIA als EIA toepassen voor hetzelfde bedrijfsmiddel.

Hoe maak je gebruik van de regeling?

 1. Meld de investering binnen drie maanden bij RVO.
 2. Je krijg een ontvangstbevestiging van RVO. Bewaar deze in je boekhouding.
 3. Je verwerkt de EIA in je aangifte. De Belastingdienst beslist uiteindelijk over je aangifte.

Milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL): Je kunt met deze aftrekpost tot 45% van je investeringsbedrag aftrekken van je (fiscale) winst. Dit percentage is afhankelijk van de milieueffecten en gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Door middel van de VAMIL kun je willekeurig afschrijven op een milii-investering. Je mag hierbij maximaal 75% afschrijven. Dit is met name een belastingverschuiving. Want in het jaar van willekeurig afschrijven, verlaag je je fiscale winst waardoor je in dat jaar minder belasting betaalt. In de daaropvolgende jaren betaal je dan wel weer meer belasting.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de MIA en VAMIL:

 • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst (deze kun je hier vinden);
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
 • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel;
 • Het bedrag aan milieu-investeringen is minimaal 2.500 euro per bedrijfsmiddel zijn.

Zo maak je gebruik van deze regeling:

 1. Meld de investering binnen drie maanden bij RVO.
 2. Je krijg een ontvangstbevestiging van RVO. Bewaar deze in je boekhouding.
 3. Je verwerkt de MIA/VAMIL in je aangifte. Dit doe je op basis van het bericht dat je hebt gekregen van RVO. De Belastingdienst beslist uiteindelijk over je aangifte.

Kosten opnemen

Wellicht overbodig om te benoemen: maar zorg dat je al je zakelijke kosten opneemt in je administratie. Ik zie nog vaak gebeuren dat ondernemers niet de moeite nemen om zakelijke kosten op te nemen. Dit omdat het te veel moeite is om de facturen in te boeken. Hiermee laat je veel belastingvoordeel liggen.

Tip: zorg ervoor dat je het verwerken van je administratie snel en efficiënt doet. Gebruik het liefst een online boekhoudprogramma. Met een app kun je een foto maken van een bonnetje of factuur. Met scan en herken worden je bonnetjes en facturen zo veel mogelijk automatisch verwerkt. Dit spaart tijd en levert je dus geld op.

Wil je als startend ondernemer 15 maanden gratis gebruikmaken van e-Boekhouden.nl? Het online boekhoudprogramma dat ik zelf ook al sinds 2016 gebruik. Dat kan eenvoudig via deze deze link.

Jaarruimte pensioen

Zet je als ondernemer geld opzij voor je pensioen? Dan krijg je belastingvoordeel. Een deel van je inleg is namelijk aftrekbaar. Dit zorgt dan voor dat belastingvoordeel.

Let op: er zit wel een maximum aan deze jaarlijkse inleg. Dit noemen we de jaarruimte. Heb je de laatste 10 jaar niet je jaarruimte benut? Dan kun je dat alsnog doen met behulp van de reserveringsruimte.

Door die Wet Toekomst Pensioenen (2023) is er veel veranderd ten aanzien van pensioen. Onder andere het opbouwpercentage. Dit is gestegen van 13,3% naar 30%. De maximale jaarruimte is in 2023 omhoog gegaan van 15.317 euro naar 34.550 euro.

Hoeveel je precies mag inleggen, hangt onder andere af van je inkomen en hoeveel pensioen je al hebt ingelegd en opbouwen. Het maximale inkomen dat meetelt voor deze berekening is 128.810 euro.

Check dit in je administratie

Afschrijvingen

Heb je bedrijfsmiddelen geïnvesteerd? Bijvoorbeeld een laptop. Je bent dan verplicht om dit te investeren en af te schrijven. Dit betekent dat je de laptop op je balans zet, want het is vanaf dan een van jouw bezittingen. 

Daarnaast ga je jaarlijks afschrijven over deze laptop. Dit betekent dat je niet in één jaar alle kosten meeneemt van de laptop, maar deze kosten uitsmeert over de gebruiksduur van de laptop. Hiermee zijn de afschrijvingskosten beter verdeeld over de jaren waarin je de laptop gebruikt. Dit in plaats van alle kosten in het ene jaar van aanschaf meenemen.

Om te bepalen hoeveel je mag afschrijven ieder jaar, is ook je restwaarde van belang. Stel dat je verwacht de laptop van 1.000 over 5 jaar te kunnen verkopen voor 150 euro. Dan is 150 euro je restwaarde. Je mag dan in totaal afschrijven: 1.000 euro (aanschafwaarde) min 150 euro (restwaarde) = 850 euro. Deze 850 euro ga je delen door het aantal jaar dat je de laptop gaat gebruiken, bijvoorbeeld 5 jaar. Jaarlijks schrijf je dan 850 euro / 5 jaar = 170 euro af. 

Dit kun je in e-Boekhouden.nl makkelijk opnemen in het ‘vaste activa register’. Je boekt de investering, geeft de restwaarde en de gebruiksduur weer. Je afschrijvingen worden vervolgens jaarlijks automatisch geboekt.

Investeren en afschrijven in het vaste activa register

Verkoopfacturen

Heb je al je verkoopfacturen gestuurd? Voor de ene ondernemer is dat eenvoudiger dan voor de andere ondernemer. Als je bijvoorbeeld 4 verschillende grote opdrachten hebt, heb je dit overzicht snel. Maar heb je honderden klanten, dan is het een ander verhaal.

Doe bijvoorbeeld de check of je al je offertes ofwel hebt omgezet in een verkoopfactuur, ofwel kunt verwijderen nadat de offerte is afgewezen.

Stuur facturen het liefst zo snel mogelijk. De Belastingdienst stelt hierbij dat je een verkoopfactuur stuurt uiterlijk de 15e in de maand volgend waarop je de goederen of diensten geleverd hebt. Bijvoorbeeld: je levert goederen op 30 november, dan stuur je uiterlijk 15 december je verkoopfactuur.

Inkoopfacturen

Ga daarnaast na of je al je inkoopfacturen hebt ontvangen en geboekt. Hierbij geldt hetzelfde als bij de verkoopfacturen. Van welke leverancier heb je nog geen factuur ontvangen? En heb je hiervoor voldoende geld gereserveerd. Ga desnoods na bij je leverancier waar de factuur blijft. Dit geeft ook weer aan hoe fijn het is als je zelf je verkoopfacturen ook snel stuurt.

Bankmutaties

Boek alle bankmutaties. Om na te gaan of je alle bankmutaties hebt verwerkt, is dit een goede check: sluit het banksaldo aan. Dit wil zeggen dat je kijkt naar het saldo van je zakelijke bankrekening (bijvoorbeeld in je bankieren app). Kijk vervolgens naar het saldo op je bankrekening in je administratie (bijvoorbeeld in e-Boekhouden.nl).

Hier mag n niets tussenzitten. Ook geen enkele euro. Waarom is dit? Het kan namelijk gaan om 1000 euro debet en 1.001 credit. Dan zie je maar een verschil van 1 euro, maar gaat toch om een totaal verschil van 1.000 euro.

Dus alleen als het saldo exact aansluit, heb je alle bankmutaties gehad. Dit is overigens een allereerste controle die accountants altijd doen als ze naar je administratie kijken. Sluit dit niet aan, dan zullen ze bij je terugkomen.

Voorraadadministratie – indien van toepassing

Trek voldoende tijd uit voor de inventarisatie van je voorraad, de telling van al je voorraad. Ga ook na of er oude, minder goed verkoopbare voorraad is. Indien nodig: onderneem actie zoals het verkopen van deze voorraad met een korting.

Je kunt jaarlijks een integrale voorraadinventarisatie uitvoeren. Dit houdt in dat je op 1 moment alles telt. Het nadeel is dat dit veel tijd kost op die ene dag. Vaak ligt je bedrijfsvoering dan ook stil om in- en verkopen te voorkomen.

Een andere mogelijkheid is om een partieel roulerende voorraadinventarisatie uit te voeren. Hiermee tel je gedurende het jaar telkens een stukje van je voorraad. Zorg er wel voor dat je aan het eind van het jaar alles minimaal 1 keer geteld hebt. Bijvoorbeeld door dit op te delen naar stellingen.

Privé mutaties

Alles wat je vanuit je zakelijke bankrekening overmaakt naar je privé bankrekening noemen we privé onttrekkingen. Alles wat je vanuit je privé bankrekening overmaakt naar je zakelijke bankrekening noemen we privé stortingen. Beide moet je kunnen specificeren op totaal niveau in je aangifte IB. Dus wat was het totaal bedrag aan privé onttrekkingen en wat was het totaal bedrag aan privé stortingen in het afgelopen jaar. 

Als ondernemer met een eenmanszaak betaal je belasting over je winst uit onderneming. Hoe veel en hoe vaak je geld overmaakt als ‘salaris’ naar jezelf vanuit je onderneming, is aan jou. Als ondernemer krijg je geen salaris, maar alleen privé onttrekkingen vanuit je onderneming. Maar over deze overboekingen tussen je zakelijke en privé bankrekening betaal je geen extra belasting. Je betaalt dus ook niet minder als je niks overmaakt naar jezelf. Je betaalt namelijk jaarlijks Inkomstenbelasting over je winst uit onderneming. Ook is het niet zo dat je overboekingen naar je privé rekeningen, worden gezien als kosten voor je onderneming.

Wil je meer weten over je ‘salaris’ als ondernemer met een eenmanszaak of vof? Lees dan hier dit uitgebreide artikel.

Let op: het zal heus een keer voorkomen dat je met je privé bankpas een aankoop voor je onderneming doet. Dit is niet erg, probeer dit voor het overzicht wel zoveel mogelijk te voorkomen. Want je moet er wel aan denken dat je de kosten nog opneemt in je onderneming. Want anders is dit zonde en laat je geld liggen (deze kosten mag je namelijk aftrekken van je omzet waardoor je over een lager bedrag belasting betaalt).

Administratie afsluiten

Resultaat boeken

Jaarlijks gaat je resultaat (winst voor belasting) naar je vermogen op je balans. Jaarlijks verwerk je je resultaat naar je vermogen door de volgende boeking:

Resultaat debet

Vermogen credit

In veel online boekhoudprogramma’s zit een automatische knop om dit resultaat te boeken. Het nieuwe jaar begin je daarmee in je winst- en verliesrekening (resultatenrekening) automatisch op 0 euro. Ieder jaar start je daarom weer van voren af aan.

Beginbalans nieuw boekjaar

Je balans (activa en passiva) start niet op 0 zoals bij je winst- en verliesrekening. De eindbalans per 31 december is je beginbalans op 1 januari. Bijvoorbeeld: je had een banksaldo op je balans staan van 1.500 euro op 31 december. Dit staat er op 1 januari ook nog en is dus je beginbalans.

In veel online boekhoudprogramma’s gaat deze omzetting van je eindbalans naar je beginbalans automatisch. Check dit wel even.

Tip: voorkom dat je per ongeluk boekingen doet in het vorige boekjaar. Dit kun je doen door het boekjaar af te sluiten. Hierdoor kun je geen boekingen meer doen in het boekjaar dat voorbij is. Doe dit wel nadat je het resultaat van het boekjaar hebt geboekt én je de aangifte Inkomstenbelasting hebt gedaan.

Voorbereiding aangifte Inkomstenbelasting

Jaarlijks dien je je aangifte Inkomstenbelasting (IB) in. Dit is vaak in het voorjaar van het jaar volgend op je boekjaar. De aangifte IB over 2023 doe je dus in het voorjaar van 2024. In deze aangifte laat je zien wat je winst over afgelopen jaar is geweest en daar betaal je belasting over in Box 1 van de IB. De winst uit je winst- en verliesrekening is de basis voor de aangifte. Naast de winst- en verliesrekening, neem je ook de balans over vanuit je administratie per 31 december. 

In je aangifte IB ga je zien dat deze een stuk minder uitgebreid is dan je in je eigen administratie doet. Zo heb je zelf in je administratie tal van grootboekrekeningen voor verschillende kostensoorten. In je aangifte IB zie je dat alleen de onderverdeling is gemaakt tussen inkoopkosten, afschrijvingskosten, auto- en transportkosten, verkoopkosten en andere kosten. Bundel deze kosten in je aangifte zodat je voor jou logisch zijn en houd ieder jaar dezelfde indeling in. 

Tip: hanteer voor je eigen administratie vooral een kostenindeling die je zelf prettig vindt om mee te werken. Dit zal dus een stuk uitgebreider zijn dan nodig is voor je aangifte IB. 

De complexiteit van je aangifte IB als ondernemer wordt vaak veroorzaakt door je privé stortingen en onttrekkingen. Je krijgt dan de melding dat je balans niet in evenwicht is.

Benodigde cijfers – aangifte IB voor ondernemers

Voor je aangifte IB heb je nodig:

 • Winst- en verliesrekening (ook wel resultatenrekening genoemd);
 • Balans per 31 december;
 • Privé stortingen en onttrekkingen gedurende het jaar (alleen bedragen op totaalniveau zijn voldoende); en
 • Investeringen (zie hiervoor je vaste activa register).

Jaarcijfers vs Jaarrekening

Voor ondernemers met een eenmanszaak of vof is het niet nodig dat een jaarrekening wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Bij een BV is dat wel het geval.

Maar heb je dus een eenmanszaak of vof? Dan heb je voldoende aan je jaarcijfers. Dit zijn je winst- en verliesrekening en je balans.

Wil je geld besparen? Spreek dan duidelijk af met je boekhouder wat hij/ zij aanlevert. Een uitgebreide jaarrekening is geen verplichting. Als je hier de meerwaarde niet van inziet, kun je hier dus op besparen.

Eindejaarstips voor contact met je boekhouder

Wil je toch liever je boekhouding uitbesteden? Of een gedeelte daarvan? Misschien wil je een extra check laten uitvoeren door een boekhouder of accountant op je administratie? Dan heb ik de volgende eindejaarstips voor je: 

 • Spreek hele duidelijke deadlines af met je boekhouder. Als jij alles aanlevert op 2 januari, wil dat niet automatisch zeggen dat hij/ zij dan ook direct met jouw boekhouding begint. Maak hier vooraf duidelijke afspraken over om teleurstellingen te voorkomen. 
 • Zorg dat je boekhouder toegang krijgt tot het online boekhoudprogramma. Op die manier kunnen jullie beide real time in hetzelfde programma werken. Dit scheelt enorm veel tijd voor je boekhouder. 

Nieuwste video's

MKB winstvrijstelling 

Iedere ondernemer in de Inkomstenbelasting ontvangt deze MKB winstvrijstelling. Een vast percentage dat van je winst na ondernemersaftrekposten wordt afgehaald zodat je belastbaar inkomen wordt verlaagd. Hoeveel bedraagt de MKB winstvrijstelling? De MKB winstvrijstelling is een vast percentage van 13,31%. Dit wordt berekend over je winst na ondernemersaftrekposten zoals de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. 

Hoe werkt de MKB winstvrijstelling? De MKB winstvrijstelling wordt voor iedere ondernemer in de Inkomstenbelasting automatisch verwerkt in de aangifte Inkomstenbelasting. Het percentage van 13,31% is een vast percentage en voor iedereen gelijk. 

Wanneer heb je recht op de MKB winstvrijstelling? Je moet ondernemer zijn voor de Inkomstenbelasting. Dat is de enige voorwaarde. Zo hoef je niet te voldoen aan het urencriterium en geldt deze vrijstelling niet alleen voor startende ondernemers. 

Hoe maak je aanspraak op de MKB winstvrijstelling? Deze MKB winstvrijstelling wordt automatisch verwerkt in je aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers. Je hoeft deze niet aan te vragen. Je hoeft ook niet te voldoen aan het urencriterium. 

Hoe verwerk je de MKB winstvrijstelling in je administratie? Je verwerkt de MKB winstvrijstelling niet in je administratie. Je ziet deze terugkomen in de berekening van je aangifte Inkomstenbelasting. Hier hoef je verder niets mee te doen. 

Wil je meer informatie over deze en 18 andere belastingvoordelen voor jou als zzp'er? Dit kun je terugvinden in het e-book 'belastingvoordelen voor zzp'ers' dat je kunt downloaden via thehappyfinancial.com/e-books 

#belastingvoordeel #MKBwinstvrijstelling #zzp #thehappyfinancial

Meer info, templates, e-books en online colleges via thehappyfinancial.com

MKB winstvrijstelling

Iedere ondernemer in de Inkomstenbelasting ontvangt deze MKB winstvrijstelling. Een vast percentage dat van je winst na ondernemersaftrekposten wordt afgehaald zodat je belastbaar inkomen wordt verlaagd. Hoeveel bedraagt de MKB winstvrijstelling? De MKB winstvrijstelling is een vast percentage van 13,31%. Dit wordt berekend over je winst na ondernemersaftrekposten zoals de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek.

Hoe werkt de MKB winstvrijstelling? De MKB winstvrijstelling wordt voor iedere ondernemer in de Inkomstenbelasting automatisch verwerkt in de aangifte Inkomstenbelasting. Het percentage van 13,31% is een vast percentage en voor iedereen gelijk.

Wanneer heb je recht op de MKB winstvrijstelling? Je moet ondernemer zijn voor de Inkomstenbelasting. Dat is de enige voorwaarde. Zo hoef je niet te voldoen aan het urencriterium en geldt deze vrijstelling niet alleen voor startende ondernemers.

Hoe maak je aanspraak op de MKB winstvrijstelling? Deze MKB winstvrijstelling wordt automatisch verwerkt in je aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers. Je hoeft deze niet aan te vragen. Je hoeft ook niet te voldoen aan het urencriterium.

Hoe verwerk je de MKB winstvrijstelling in je administratie? Je verwerkt de MKB winstvrijstelling niet in je administratie. Je ziet deze terugkomen in de berekening van je aangifte Inkomstenbelasting. Hier hoef je verder niets mee te doen.

Wil je meer informatie over deze en 18 andere belastingvoordelen voor jou als zzp'er? Dit kun je terugvinden in het e-book 'belastingvoordelen voor zzp'ers' dat je kunt downloaden via thehappyfinancial.com/e-books

#belastingvoordeel #MKBwinstvrijstelling #zzp #thehappyfinancial

Meer info, templates, e-books en online colleges via thehappyfinancial.com

YouTube Video VVVUOE5EY3pBY0NDYkZEV0VFNHNlX2xnLnM5Tm5rWlpzU2tV

MKB winstvrijstelling

the happy financial 11/07/2024 15:02

Misschien vind je deze artikelen ook wel interessant

Wil jij ook direct goed aan de slag als zelfstandig ondernemer?

Download dan hier de startersbundel met het ebook ‘De Praktische Gids voor Startend Ondernemers’ en de 4 meest gebruikte Excel templates. Nu met 35% korting!