Als ondernemer kan het soms lastig zijn om voldoende financiering te krijgen voor je bedrijf. Traditionele financieringsbronnen zoals banken en investeerders zijn niet altijd beschikbaar of passend voor jouw situatie. Gelukkig zijn er alternatieve financieringsmogelijkheden beschikbaar. In dit artikel bespreken we drie manieren van alternatieve financieringen die je kunt overwegen om je bedrijf te financieren.

Crowdfunding

Crowdfunding is een relatief nieuwe manier van financieren waarbij een grote groep mensen een klein bedrag bijdraagt om een project of onderneming te financieren. Crowdfundingplatforms zoals Kickstarter en Indiegogo zijn hier bekende voorbeelden van.

Een groot voordeel van crowdfunding is dat het kan helpen bij het opbouwen van een community en het vergroten van de naamsbekendheid van je bedrijf. Daarnaast kan het een manier zijn om financiering te krijgen zonder het weggeven van aandelen of zeggenschap in je bedrijf.

Het nadeel van crowdfunding is dat het niet altijd garant staat voor succes. Je moet een goed idee hebben dat aanspreekt bij mensen en genoeg promotie maken om voldoende donateurs te krijgen. Bovendien betaal je vaak een commissie aan het crowdfundingplatform.

Als je geïnteresseerd bent in crowdfunding als financieringsmogelijkheid voor je bedrijf, bekijk dan hier een overzicht van crowdfundingplatforms.

Microfinanciering

Microfinanciering is een financieringsmethode waarbij kleine leningen worden verstrekt aan ondernemers die geen toegang hebben tot traditionele financieringsbronnen. Deze kleine leningen, ook wel microkredieten genoemd, worden vaak verstrekt aan ondernemers in ontwikkelingslanden, maar ook in Nederland zijn er steeds meer organisaties die microfinanciering aanbieden.

Een groot voordeel van microfinanciering is dat het laagdrempelig is en vaak ook gepaard gaat met coaching en begeleiding om je bedrijf succesvol te maken. Daarnaast kan het helpen bij het opbouwen van kredietwaardigheid, wat weer kan leiden tot toegang tot traditionele financieringsbronnen.

Het nadeel van microfinanciering is dat de rentepercentages vaak hoger liggen dan bij traditionele leningen. Dit komt doordat de leningen vaak risicovoller zijn en er meer begeleiding en coaching nodig is.

Als je geïnteresseerd bent in microfinanciering als financieringsmogelijkheid voor je bedrijf, bekijk dan hier een overzicht van organisaties die microkredieten aanbieden.

Factoring

Factoring is een financieringsmethode waarbij je openstaande facturen verkoopt aan een factormaatschappij. Deze factormaatschappij betaalt jou een gedeelte van het factuurbedrag, vaak tussen de 80% en 90%, en zorgt zelf voor de afhandeling van de facturen.

Een groot voordeel van factoring is dat je snel beschikking hebt over liquiditeit en je geen zorgen hoeft te maken over late betalingen van klanten. Daarnaast kan factoring ook helpen bij het verbeteren van de cashflow van je bedrijf.

Het nadeel van factoring is dat het gepaard gaat met kosten, zoals een factorfee en een rentepercentage. Daarnaast kan het invloed hebben op de relatie met je klanten, omdat de factormaatschappij de facturen afhandelt.

Als je geïnteresseerd bent in factoring als financieringsmogelijkheid voor je bedrijf, kijk dan hier voor meer informatie over de mogelijkheden van een factoringmaatschappij.

Conclusie: wat past het beste bij jouw bedrijf?

Als ondernemer is het belangrijk om verschillende financieringsmogelijkheden te overwegen om de groei van je bedrijf te financieren. Crowdfunding, microfinanciering en factoring zijn drie alternatieve financieringsmogelijkheden die je kunt overwegen.

Crowdfunding kan helpen bij het opbouwen van een community en naamsbekendheid, maar er is geen garantie voor succes. Microfinanciering is laagdrempelig en gaat vaak gepaard met coaching en begeleiding, maar de rentepercentages liggen vaak hoger. Factoring kan snel liquiditeit verschaffen en verbetering van de cashflow, maar er zijn kosten aan verbonden en het kan invloed hebben op de relatie met klanten.

Het is belangrijk om te kijken naar wat het beste past bij jouw bedrijf en financieringsbehoefte. Bekijk daarom de websites van de verschillende financieringsmogelijkheden om meer informatie te krijgen en te beslissen welke optie het beste bij jou past.