De Kleine Ondernemers Regeling (KOR) verandert vanaf 2020. Deze ‘korting’ die kleine ondernemers nu krijgen op hun BTW aangifte, wordt vereenvoudigd (is de bedoeling) en wordt meer een vrijstelling in plaats van een korting. Wat betekent deze KOR wijziging voor jou?

De huidige KOR

De huidige regeling houdt in dat kleine ondernemers een korting krijgen op hun BTW aangifte. Betaal je in een jaar minder dan 1.883 euro aan btw? Dan kun je hier een korting op krijgen. Is dit bedrag aan btw over een heel jaar minder dan 1.345 euro te betalen? Dan krijg je zelfs de volledige btw terug. Indien je verwacht dat dit voor langere tijd zo zal zijn, kun je een vrijstelling aanvragen voor je administratieve verplichtingen voor de BTW.

De laatste keer dat je deze KOR kunt toepassen is in de aangifte van het vierde kwartaal 2019. Wil je weten hoe deze huidige KOR in 2019 nog werkt? Dat lees je hier. Hierin zijn ook de voorwaarden genoemd waar je aan dient te voldoen om in aanmerking te komen.

De nieuwe KOR vanaf 2020

Het idee is dat nieuwe KOR eenvoudiger wordt. Heb je in een jaar 20.000 euro omzet of minder? Dan kun je (onder voorwaarden) gebruikmaken van de nieuwe KOR. Groot verschil is dat dit geen korting meer betreft, maar een vrijstelling van de BTW-plicht. Ook de huidige ontheffing van administratieve verplichtingen komt daarmee te vervallen.

Voorwaarden om mee te kunnen doen aan de nieuwe KOR:

  • Je bent BTW-ondernemer (je hebt een eigen BTW nummer en dient aangifte BTW in);
  • Je bent als ondernemer in Nederland gevestigd, of hebt hier een vaste inrichting; en
  • Je omzet in een kalenderjaar is niet hoger dan 20.000.

Een belangrijk verschil met de huidige KOR is dat je ook in aanmerking kunt komen met een BV, stichting of vereniging. De huidige KOR is alleen van toepassing voor natuurlijke personen (eenmanszaak of VOF).

de KOR vanaf 2020

De nieuwe KOR is niet altijd voordeliger. Dit is afhankelijk van het soort klanten dat je hebt (particulieren die BTW niet kunnen terugvragen of andere bedrijven die die mogelijkheid wel hebben). Maar ook van de inkoop die je doet en hoeveel BTW hierover gerekend is. Op de website van de Belastingdienst staan rekenvoorbeelden waaruit blijkt dat het niet altijd voordeliger is om mee te doen. Reken dit dus voor je eigen persoonlijke situatie goed uit. Ook geeft de Belastingdienst een gratis tool ontwikkeld waarmee je kunt kijken of je gebruik kunt maken van de nieuwe KOR vanaf 2020. En op deze themapagina van de Belastingdienst staat nog meer informatie over de KOR.

In deze blog geef ik een aantal rekenvoorbeelden waarin je kunt zien of de nieuwe KOR voor jou voordeliger kan zijn.

Wat betekent de nieuwe KOR vanaf 2020?

Doe je mee aan de nieuwe KOR, dan betekent dat concreet:

  • Je berekent geen BTW aan je klanten. Je draagt daarom ook geen BTW af. Op je factuur staat dan geen BTW meer, vermeld dat sprake is van een vrijstelling. Je hoeft voor je eigen administratie überhaupt geen factuur te sturen, maar vaak willen jouw eigen klanten dit wel.
  • Je doet geen aangifte BTW meer. In uitzonderingsgevallen is dit nog wel van toepassing en dien je een incidentele aangifte te doen. Kijk hiervoor op de website van de Belastingdienst.
  • De BTW over je kosten of investeringen trek je niet af. Je neemt de kosten inclusief BTW op in je administratie.
  • Je doet mee met de nieuwe KOR voor een periode van 3 jaar. Je kunt tussentijds niet beëindigen omdat je een grote investering wilt doen waarvan je de BTW wilt terugvragen.

Let op: het kan wel zijn dat je de administratie moet bijhouden voor de inkomstenbelasting.

Uitleg over drie verschillende rekenvoorbeelden: wanneer is het wel en niet slim om deel te nemen aan de KOR?

Wat nu als tussentijds blijkt dat je toch boven de 20.000 euro aan omzet komt?

Als je bent aangemeld voor de nieuwe KOR en tussentijds blijkt dat je toch boven het drempelbedrag van 20.000 euro aan omzet komt in het kalenderjaar, handel je vanaf het moment dat je boven dit bedrag komt alsof je geen gebruik maakt van de KOR. Geef dit ook direct door aan de Belastingdienst.

Voorbeeld: Je hebt tot en met 1 oktober 2021 een omzet van 19.600 euro. Je krijgt een nieuwe opdracht binnen voor een omzet van 500 euro, waarmee je boven de 20.000 euro komt in je kalenderjaar. Geef dit direct door aan de Belastingdienst. Stel tevens de factuur voor deze nieuwe opdracht op inclusief BTW.

Let op: Kom je boven het drempelbedrag, dan kun je de komende 3 jaar ook niet meer meedoen met de nieuwe KOR.

Welke omzet telt mee voor het drempelbedrag?

Nieuwe KOR 2020

Alle in Nederland belaste omzet telt mee. Dit is dus omzet die normaliter belast wordt met 21, 9 of 0%.


Wat moet je nu doen als kleine ondernemer?

Wanneer je op dit moment een ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de BTW hebt, wordt je automatisch aangemeld voor de nieuwe KOR vanaf 2020. Je ontvangt hierover een brief van de Belastingdienst. In deze brief is ook vermeld wat je moet doen wanneer je geen gebruik wilt maken van deze vrijstelling onder de nieuwe KOR.

Wil je je aanmelden voor de nieuwe KOR? Dan kun je op de website van de Belastingdienst een aanmeldformulier vinden. Zorg dat dit formulier op 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen is. Meld je je niet voor die tijd aan, maar wil je wel meedoen? Houd er dan rekening mee dat de Belastingdienst 4 weken de tijd nodig heeft om je gegevens te verwerken. Het kan dus zijn dat je daarom alsnog BTW aangifte dient te doen voordat je aanvraag verwerkt is. Ga nooit op eigen houtje geen aangifte BTW indienen, maar wacht op een bevestiging van de Belastingdienst dat dit niet meer hoeft omdat je onder de nieuwe KOR valt.

Tip: Vraag dus uiterlijk 4 weken voor het einde van het aangifte tijdvak de nieuwe KOR aan. Wil je dus voor het eerste kwartaal van 2020 gebruikmaken van de nieuwe KOR? Zorg dat je dit uiterlijk 4 weken voor 31 maart 2020 gedaan hebt om geen vertraging op te lopen.

Afmelden voor de nieuwe KOR kan ook alleen via het afmeldformulier, waar wederom 4 weken de tijd voor nodig is om dit te verwerken. Doe je mee met de nieuwe KOR? Dan kun je je alleen tussentijds afmelden wanneer je omzet in een kalenderjaar boven de drempel van 20.000 euro komt of je automatisch bent aangemeld op basis van de oude ontheffing administratieve verplichtingen. Anders is deelname aan de nieuwe KOR automatisch voor een periode van 3 jaar.