Verzekeringen: weer zo’n onderwerp waar je als (startende) ondernemer het liefst zo min mogelijk tijd én geld aan besteedt. Maar waarvan je eigenlijk wel wil dat het goed geregeld is. Ik zet de belangrijkste verzekeringen voor je op een rijtje.

1. Ziektekostenverzekering

Iedereen in Nederland is verplicht om een ziektekostenverzekering af te sluiten, zie hiervoor ook mijn eerdere blog over verzekeringen. Ook als ondernemer ben je verplicht om een dergelijke verzekering af te sluiten. Bedenk voordat je op zoek gaat naar een ziektekostenverzekering voor ondernemers goed wat je als risico wilt accepteren. Hoe lang kan de onderneming zonder jou doorgaan? Wat is je reguliere ziekteverzuim?

2. Pensioen

In één van mijn eerdere blogs schreef ik over het regelen van pensioen voor ondernemers. Dit is in feite ook een verzekering die je afsluit. Want als je niets regelt, heb je op je pensioenleeftijd als ondernemer alleen recht op AOW van de overheid. Voor meer informatie over het regelen van je pensioen als ondernemer en de mogelijkheden die je daarbij hebt, lees je de volgende blog.

 3. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor iedere Nederlander. Maar daarmee dek je helaas niet alles op het moment dat je (of één van je medewerkers) tijdens de uitoefening van je bedrijf schade aan derde toebrengt.

4. Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Je moet er niet aan denken, maar het kan gebeuren dat je arbeidsongeschikt raakt. Als ondernemer heb je dan geen recht op steun vanuit de overheid. Premies zijn afhankelijk van je leeftijd en het bedrag waarvoor je je wilt verzekeren. Laat je wel goed adviseren voordat je een dergelijke verzekering afsluit en lees heel goed de polis voorwaarden, want deze verzekering is zeker niet de goedkoopste!

5. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

In mijn sector (de adviserende sector) is een dergelijke verzekering gebruikelijk. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering houdt namelijk in dat je (of één van je werknemers) een beroepsfout maakt die schade toebrengt aan derden. Denk bijvoorbeeld aan een verkeerd financieel advies dat jouw klant een grote belasting claim bezorgt.

6. Bedrijfsvermogen verzekering

Onder je bedrijfsvermogen vallen je pand, voorraad, inventaris en transportmiddelen. Je bent met een bedrijfsvermogen verzekering verzekerd tegen schade aan je bedrijfsmiddelen door diefstal of brand. Heb je bijvoorbeeld een productie bedrijf dan kan je onderneming schade ondervinden doordat de productie stil komt te liggen na een brand. Ook hier kun je je tegen verzekeren. Zorg er bij wisselende waarden van je voorraad wel altijd voor dat je de verzekering hierop aanpast. Als je net een hoge voorraad stand hebt wanneer de brand uitbreekt en je hebt je hiervoor niet verzekerd, ben je onderverzekerd en krijg je niet alles terug.

7. Kredietverzekering

In een eerdere blog ging ik al in op je mogelijkheden als je klanten niet betalen. Een mogelijkheid is ook om je te verzekeren tegen klanten die niet betalen. Kijk wel goed in wat voor sector je zit en wat je ervaringen zijn met wanbetalers. Het kan namelijk heel goed mogelijk zijn dat een kredietverzekering voor jouw onderneming helemaal niet interessant is. Daarbij komt ook nog eens dat kredietverzekeraars heel strikt zijn met hun voorwaarden voordat uitgekeerd wordt. Bijvoorbeeld eerste aanmaning schriftelijk op dag 14, tweede op dag 21, etc. Doe je dit niet, dan heeft een kredietverzekeraar vaak het recht om niet (geheel) uit te betalen.

8. Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering beschermt je bij juridische problemen met klanten, leveranciers of personeel. Met deze verzekering dek je bijvoorbeeld advocaatkosten, deurwaarderskosten en proceskosten. De rechtsbijstandverzekering die je als particulier hebt afgesloten, is vaak onvoldoende voor je onderneming.

9. Goederentransportverzekering

Met name interessant als je bijvoorbeeld een webshop hebt waarbij je spullen levert aan klanten. Met een goederentransportverzekering zijn je goederen namelijk verzekerd tijdens het vervoer. Dit geldt op het moment dat je zelf de goederen vervoert of door een transporteur laat doen. Check wel even met je transporteur of zij voldoende verzekerd zijn voor schade aan de goederen voordat je iets afsluit. Het zou zonde zijn als je dezelfde goederen dubbel verzekert.

 

En nu?

Welke verzekeringen heb jij als ondernemer? Heb je nog tips voor andere ondernemers?

Follow my blog with Bloglovin