Den Haag, 6 december 2021 – De Belastingdienst verstuurt vanaf deze week ongeveer 4 miljoen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over 2022. Met deze voorlopige aanslag kunnen mensen in het lopende jaar alvast geld terugkrijgen van de Belastingdienst, of juist gespreid betalen. De Belastingdienst raadt mensen aan de gegevens op de aanslag goed te controleren en waar nodig te wijzigen, als je nu al weet dat ze voor 2022 niet kloppen. Ook is het belangrijk de voorlopige aanslag actueel te houden. Dat kan terug- of bijbetalen voorkomen. Nieuw dit jaar is een optimale partnerverdeling van gemeenschappelijke aftrekposten. De Belastingdienst stelt automatisch een zo gunstige mogelijke verdeling voor tussen fiscale partners, waardoor burgers zo weinig mogelijk belasting betalen.


In deze video leg ik uit waarom je een voorlopige aanslag krijgt, wat het verschil is met je aangifte en waar je op moet letten als je je voorlopige aanslag controleert.

Wie in het lopende jaar alvast geld wil terugkrijgen van de Belastingdienst, of wie bij de definitieve aanslag geen groot bedrag ineens wil betalen, kan een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of zorgverzekeringswet aanvragen. Dan ontvangen mensen in het lopende jaar al een maandelijkse teruggaaf of betalen ze iedere maand al een deel belasting en/of premie, vooruitlopend op hun definitieve aanslag na het doen van aangifte inkomstenbelasting.

Sommige mensen ontvangen automatisch een voorlopige aanslag omdat de inschatting is dat ze anders relatief veel moeten bijbetalen bij de definitieve aanslag. Doel van de voorlopige aanslag is juist om het betalen van de inkomstenbelasting gelijk te laten lopen met de werkelijke inkomsten in het lopende jaar, om zo bij de definitieve aanslag achteraf zo min mogelijk bij te hoeven betalen.

Aanslagen deze week op de mat

De Belastingdienst stuurt de voorlopige aanslagen altijd in december en januari. Dit jaar zijn het er ongeveer 4 miljoen. De eerste voorlopige aanslagen belanden vanaf deze week op de mat en in de digitale berichtenbox op MijnOverheid.

De voorlopige aanslag is de best mogelijke inschatting die de Belastingdienst kan maken over iemands fiscale situatie volgend jaar. Hij is gebaseerd op de meest recente gegevens waarover de Belastingdienst beschikt: de voorlopige aanslag 2021 of de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting.

Actueel houden en aanpassen

Het is erg belangrijk om de voorlopige aanslag actueel te houden en deze aan te passen als er gedurende het jaar zaken wijzigen. Denk aan de hoogte van inkomsten of aftrekposten zoals hypotheekrente of zorgkosten. Het niet wijzigen van de voorlopige aanslag kan namelijk leiden tot een groot verschil tussen de voorlopige aanslag en de definitieve aanslag na de aangifte inkomstenbelasting. Dan vindt altijd de finale berekening plaats.

“Het is natuurlijk bijzonder vervelend als je bij de definitieve aanslag teveel ontvangen bedragen moet terugbetalen of als je moet bijbetalen”, zegt Heleen Bisschoff-Moonen, als ketenmanager Inkomensheffingen bij de Belastingdienst verantwoordelijk voor de voorlopige aanslag. “Weadviseren ontvangers van een voorlopige aanslag daarom om de gegevens heel goed te controleren, en om te beoordelen of deze gegevens nog zullen kloppen voor 2022. Zijn er onlangs wijzigingen in je persoonlijke situatie geweest? Of ben je ondernemer en weet je dat je komend jaar meer gaat verdienen, omdat het bedrag op de aanslag is gebaseerd op een lager inkomen als gevolg van de coronamaatregelen? Pas dan de voorlopige aanslag nu al aan met het wijzigingsformulier. En als er gedurende 2022 veranderingen plaatsvinden in je persoonlijke of financiële situatie die het bedrag van de aanslag beïnvloeden, dan kun je natuurlijk de VA op elk gewenst moment aanpassen. Dan gebruiken we de meest actuele gegevens om een bijgestelde voorlopige aanslag te sturen.”

Nieuw vanaf 2022  

Mensen die gezamenlijk met hun partner een voorlopige aanslag wijzigen kunnen dit jaar ook voor het eerst gebruik maken van een optimale verdeling van gemeenschappelijke aftrekposten in de berekening van de aanslag. De Belastingdienst stelt deze verdeling automatisch voor in het wijzigingsformulier, op basis van een reeks berekeningen. De verdeling is zo gunstig mogelijk, zodat je zo min mogelijk belasting betaalt of juist meer terugkrijgt.

Met deze nieuwe service komt de Belastingdienst tegemoet aan de wens om mensen te helpen bij het zo voordelig mogelijk onderling verdelen van gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten.  Het wijzigingsformulier vermeldt wel dat de voorgestelde optimale verdeling voor de inkomstenbelasting van invloed kan zijn op het inkomen voor inkomensafhankelijke regelingen, zoals een toeslag. Mensen kunnen er altijd voor kiezen om zelf de bedragen alsnog anders te verdelen. De optimale verdeling wordt voorgesteld bij voorlopige aanslagen waarbij alleen de aftrek van de eigen woning en/of de persoonsgebonden aftrek verdeeld worden.

Het is vanaf dit jaar ook gemakkelijker om een voorlopige teruggave stop te zetten via een formulier op Mijn Belastingdienst. De aftrek van heffingskortingen kon al worden stopgezet zonder een volledig wijzigingsformulier in te hoeven vullen, dat is nu ook mogelijk voor de aftrek hypotheekrente en andere aftrekposten.