Als startende ondernemer heb je veel kosten. Veel meer dan je lief is waarschijnlijk. En aan de andere kant zit je onderneming ook nog eens in een groeifase waardoor je meestal niet meteen het geld ziet binnenstromen. Ik snap dat je dan niet echt staat te springen om volle bak belasting te betalen over de winst die je wel overhoudt. Gelukkig zijn er een aantal belastingvoordelen voor starters. Ik zet ze voor je op een rijtje. 

Belastingvoordelen voor starters

Wat houden deze belastingvoordelen eigenlijk in? Aan het eind van het jaar maak je de balans op van je onderneming. Je telt al je inkomsten bij elkaar op en haalt daar je kosten vanaf. Over de winst die je overhoudt betaal je belasting. Deze belasting kun je verlagen door middel van onderstaande belastingvoordelen voor starters. Hierdoor hoef je dus minder belasting te betalen.

Zelfstandigenaftrek

Belangrijk om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek is het urencriterium. Dat wil zeggen dat je minimaal 1.225 uur voor je onderneming gewerkt moet hebben in het jaar. Voldoe je hieraan? Dan mag je in 2019 EUR 7.280,- van je winst aftrekken. Is je winst lager dan dit bedrag? Geen nood, je mag het restant meenemen naar de volgende 9 jaar.

Startersaftrek

Als je recht hebt op zelfstandigenaftrek (omdat je minimaal 1.225 uur aan je onderneming hebt gewerkt), heb je ook recht op startersaftrek. Hierdoor kun je nog eens EUR 2.123,- (2019) aftrekken. Deze aftrekpost mag je wel maar 3 keer gebruiken in 5 jaar tijd.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Een hele mond vol, maar de KIA houdt in dat je een percentage van de investeringen die je doet voor je bedrijf, mag aftrekken van je winst. De belastingdienst ziet een investering pas ook echt als investering als deze minimaal EUR 450,- is. Daarnaast dien je minimaal EUR 2.300,- te investeren in een jaar om in aanmerking te komen voor de KIA. Investeringsbedragen en het percentage van je investeringsbedrag mag aftrekken van je winst (bron: Belastingdienst.nl):

Totaal van investeringen in 2019KIA 2019
niet meer dan € 2.3000%
€ 2.301 t/m € 57.32128% van het investeringsbedrag
€ 57.322 t/m € 106.150€ 16.051
€ 106.151 t/m € 318.449€ 16.051 min 7,56% van het investeringsbedrag dat uitkomt boven € 106.151
€ 318.449 en meer0%

Let erop dat als je recht hebt op BTW aftrek, je ook de investeringen zonder BTW meeneemt. Meer weten over BTW? Lees dan deze blog.

Aftrekbare zakelijke kosten

Kosten die je maakt voor je onderneming zijn aftrekbaar van je winst. Maar dit geldt alleen voor zakelijke kosten. Privé kosten zijn dus niet aftrekbaar. Daarnaast zijn er kosten die slechts gedeeltelijk aftrekbaar zijn, of helemaal niet. Op de website van de belastingdienst staat een complete lijst met beperkt en niet-aftrekbare kosten.

Verliesverrekening

Het kan natuurlijk dat je onderneming in het begin zelfs verlies maakt. Stel dat je daarnaast ook in loondienst werkt, verreken je dit verlies met je loon uit loondienst. Hierdoor draag je per saldo minder belasting af.

Heb je op totaalniveau in box 1 (inkomen uit werk en woning) een negatief saldo? Dan mag je dit verlies verrekenen met je belastbaar inkomen van de afgelopen drie jaar (carry back). In dat geval krijg je een teruggaaf over de voorgaande jaren.

Is carry back niet mogelijk? Dan mag je het verlies verrekenen met de winst die je de komende negen jaar gaat maken met je onderneming (wat je natuurlijk gaat doen, want je onderneming gaat als een speer!). Dit noemen ze carry forward.

En verder?

Zowel de KIA als de aftrekbare zakelijke kosten zijn niet alleen van toepassing voor starters, maar gelden voor iedere ondernemer. In het begin zullen deze aftrekposten echter nog heel veel doen aan je te betalen belasting vanwege de beperkte winst die je behaald (of niet natuurlijk als alles over rozen gaat!).

En nu?

Heb je als ondernemer nog meer tips? Heb je nog vragen? Let me know!

Follow my blog with Bloglovin