Als zzp’er ben je zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van je inkomen als je bijvoorbeeld langdurig ziek wordt. Hier kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor afsluiten. Maandelijks betaal je hier een premie voor aan je verzekeraar. Je hebt hierbij de keuze om deze premie aftrekbaar te maken in je Inkomstenbelasting. 

Wat zijn de gevolgen van een aftrekbare of een niet-aftrekbare AOV premie? Wat zijn de voor- en nadelen van beide opties voor jou als zzp’er? In welke situaties is een niet-aftrekbare premie voordeliger? Inclusief rekenvoorbeelden. 

Een aftrekbare AOV premie

Kies je voor een aftrekbare AOV premie, dan heb je maandelijks een belastingvoordeel. 

Let op: als zzp’er is de AOV premie nooit een zakelijke kostenpost. Je betaalt de premie vanaf je privé rekening. In je aangifte Inkomstenbelasting geef je de betaalde premie vervolgens aan als ‘uitgave voor andere inkomensvoorzieningen’. Dit maakt de premie aftrekbaar, net als de hypotheekrente. De premies worden van je inkomen afgetrokken. Over dit lagere bedrag betaal je vervolgens Inkomstenbelasting in Box 1. Je betaalt dus over een lager bedrag belasting en daardoor is je te betalen belasting lager. 

Tip: wil je maandelijks al dit belastingvoordeel ontvangen? Zorg dan dat je je AOV premie aangeeft met een Voorlopige Aanslag (VA). Dit kun je doen door in te loggen op Mijn Belastingdienst en een Voorlopige Aanslag aan te vragen. Je krijgt dan maandelijks een voorschot van je totaal terug te ontvangen bedrag. Net als met bijvoorbeeld je hypotheekrenteaftrek. Bij je jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting wordt dan het definitieve bedrag berekend. Dan betaal je het verschil of ontvang je nog wat extra. 

Een uitkering bij aftrekbare AOV premie

Het belastingvoordeel van de AOV premie is leuk. Maar als je een uitkering krijgt omdat je langdurig ziek bent, zie je al snel de nadelen van deze aftrekbare premie. 

De Belastingdienst ziet de uitkering dan namelijk als inkomsten. Dit wordt belast in de Inkomstenbelasting. Hier betaal je dus 36,93% over tot een bedrag van 73.031 euro (bedragen en percentages 2023). Vanaf een belastbaar inkomen boven 73.031 euro, is dat percentage zelfs 49,50%. 

Een niet-aftrekbare AOV premie

Bij sommige verzekeraars kun je ervoor kiezen om je AOV premie niet aftrekbaar te maken. Dit houdt in dat je maandelijks de AOV premie betaalt. Dit is het bedrag dat op het polisblad staat. 

Ook in dit geval maak je dit over vanaf je privé rekening en zijn het geen zakelijke kosten voor je onderneming. De premie geef je dan niet op bij je aangifte Inkomstenbelasting. Je premies zijn daarmee niet-aftrekbaar. 

Een uitkering bij niet-aftrekbare AOV premie

Krijg je een uitkering als je de AOV premies niet hebt afgetrokken? Dan ziet de Belastingdienst deze uitkeringen niet als inkomen. Je betaalt hier dan ook geen belasting over. Het bedrag dat je hebt verzekerd is ook het netto bedrag dat je ontvangt op je rekening. 

Heb je recht op toeslagen? Dan worden deze ook niet beïnvloed door deze AOV uitkering. Iets dat wel het geval kan zijn als je de AOV premie aftrekbaar hebt gemaakt. 

Een rekenvoorbeeld aftrekbare en niet-aftrekbare AOV premie

Daniël en Esmee zijn allebei verzekerd bij Insify. Het verzekerd bedrag is in beide gevallen 2.000 euro. Daniël heeft gekozen voor een aftrekbare AOV premie. Hij betaalt maandelijks 100 euro voor zijn AOV premie. Hij krijgt jaarlijks 444 euro terug van de Belastingdienst. 

Esmee heeft hier niet voor gekozen en betaalt maandelijks 100 euro voor de verzekering. Ze krijgt niets terug van de Belastingdienst voor deze premie.

Tijdens het werk zijn Daniël en Esmee betrokken bij hetzelfde ongeval. Na de wachttijd van een maand, krijgen ze beide een AOV uitkering. 

Daniël krijgt maandelijks 1.031 euro uitgekeerd van zijn AOV. Dit komt door de belasting die hij hierover moet betalen. Door dit inkomen komt hij ook in een andere staffel terecht voor zijn loonheffingskortingen, waardoor hij relatief veel belasting betaalt. 

Esmee krijgt maandelijks netto 2.000 euro gestort. Ze hoeft hier geen belasting over te betalen. 

Al na twee maanden uitkering is Esmee voordeliger uit dan Daniël. Het verschil in uitkering van 969 euro dat Esmee maandelijks meer krijgt weegt snel op tegen het jaarlijks voordeel van Daniël van 444 euro. 

Overwegingen bij je keuze voor een aftrekbare of niet-aftrekbare premie

  • Heb je een hoger inkomen? Dan kan een aftrekbare premie voordeliger zijn. Je kunt dan namelijk in een hogere belastingschijf de AOV premie aftrekken. Vanaf een belastbaar inkomen betaal je namelijk 49,50% Inkomstenbelasting in Box 1 (bedragen en percentages 2023). 
  • Als je zeker wil weten dat je je verzekerde bedrag netto gaat ontvangen bij een uitkering. Vooral als je dit netto bedrag nodig hebt voor je vaste lasten, wil je zeker weten dat je het verzekerde bedrag ook daadwerkelijk netto ontvangt. 
  • Gaat het om een relatief klein verzekerd bedrag? Dan betaal je ook relatief weinig belasting bij uitkering en kan een aftrekbare premie voordeliger zijn. Dit is anders wanneer het gaat om een groot verzekerd bedrag. Daar betaal je ook veel belasting over. 
  • Ook een koopwoning, en bijbehorende aftrekbare hypotheekrente kunnen van invloed zijn. Krijg je namelijk een AOV uitkering, dan mag je de hypotheekrente weer aftrekken van je AOV uitkering. Bij een huurwoning heb je geen aftrekbare hypotheekrente. Hierdoor is je belastbaar inkomen in Box 1 van de Inkomstenbelasting hoger. 

Mijn persoonlijke tip

Jouw situatie is natuurlijk uniek. Maak voor jezelf dan ook de overweging of je kiest voor een aftrekbare AOV premie of niet. Niet iedere verzekeraar biedt de mogelijkheid om je AOV premie aftrekbaar te maken of niet. Bij het merendeel van de verzekeraars heb je altijd een aftrekbare premie. Bij bijvoorbeeld Insify heb je deze keuze wel. 

Veelgestelde vragen over een (niet-) aftrekbare AOV premie

Is een aftrekbare AOV premie altijd de meest voordelige keuze? 

Nee, dat ligt aan je situatie. Is je AOV premie aftrekbaar, dan is de uitkering wel belast. De Belastingdienst ziet dit als inkomen en daar betaal je belasting over. 

Is een AOV premie een zakelijke kostenpost? 

Nee, dat is nooit het geval. Ongeacht of je AOV premie aftrekbaar is of niet. Je AOV premie betaal je altijd privé. 

Als ik kies voor een niet-aftrekbare AOV premie, wat betekent dat voor mijn uitkering? 

Je uitkeringen zijn dan niet belast. Het verzekerde bedrag is ook het bedrag dat je netto gestort krijgt. 

Cover foto: Prisca Visser

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met Insify.