Als je als werknemer wilt afzien van pensioen scheelt je dat behoorlijk in je netto salaris. Maar moet je dat als werkgever zomaar goedvinden? En welke risico’s zijn eraan verbonden? Ik zet de gevolgen voor werknemer en werkgever voor je op een rijtje. 

Afzien van pensioen

In de meeste gevallen bouw je via je werkgever pensioen op. Dit wordt maandelijks op je bruto salaris ingehouden. Zie je af van deze pensioenopbouw via je werkgever, houd je dus maandelijks meer netto salaris over. Maar mag dit zomaar?

Verplichte aansluiting

Je werkgever kan je in principe niet verplichten om mee te doen met de pensioenregeling. Hiervoor gelden twee uitzonderingen:

  • Wanneer je werkgever verplicht is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds.
  • Wanneer voor je werkgever een algemeen bindende cao geldt.

Op basis van de Pensioenwet of Algemene Wet Gelijke Behandeling bestaat in ieder geval geen verplichte aansluiting. Dit is dus geen reden voor je werkgever om je aanvraag niet goed te keuren.

Je doet wel afstand van álles

Op het moment dat je afziet van pensioenopbouw via je werkgever, doe je meteen afstand van alles. Hieronder valt dus ook eventueel weduwe en wezenpensioen. Ook bij arbeidsongeschiktheid kan het zijn dat door je afstandsverklaring geen sprake meer is van de premievrijstelling.

Je werkgever legt vaak ook een gedeelte in voor jouw pensioen. Als je afziet van je pensioen, is je werkgever niet automatisch verplicht om dat gedeelte aan je uit te keren.

Risico’s voor de werkgever

Als werkgever wil je voorkomen dat er onduidelijkheden bestaan. Dit geldt niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor zijn of haar partner. Het is daarom belangrijk om jaarlijks een afstandsverklaring op te stellen. Laat deze verklaring ook toetsen door een jurist, want het is een juridisch document.

Deze verklaring dient zodanig te zijn opgesteld dat deze helder is voor werknemer en zijn of haar partner. Je wilt als werkgever namelijk voorkomen dat je werknemer of partner na een aantal jaren terugkomt op het besluit om af te zien van pensioen, met als reden dat de bepalingen in de verklaring niet duidelijk waren.

En nu?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Heb je nog vragen over je pensioen? Lees dan deze blog.

the happy financial