Wanneer je duurdere bedrijfsmiddelen koopt voor je onderneming, investeer je dit bedrijfsmiddel en schrijf je dit over de levensduur af. Hoe werkt dit precies? Wanneer ga je investeren? Over hoeveel jaar moet je afschrijven? Natuurlijk geef ik ook een praktisch rekenvoorbeeld.

Investeren

Zodra je duurdere bedrijfsmiddelen koopt voor je onderneming, ga je deze investeren. Dit houdt in dat je deze bedrijfsmiddelen voor een langere tijd gaat gebruiken voor je onderneming. De Belastingdienst hanteert hierbij als regel dat je investeringen groter dan 450 euro exclusief BTW moet investeren.

hanteert hierbij als regel dat je investeringen groter dan 450 euro exclusief BTW moet investeren.

Voorbeeld: je koopt een nieuwe laptop voor je onderneming. Deze laptop gaat meerdere jaren mee. De laptop is 1.200 euro exclusief BTW. Je investeert in dat geval 1.200 euro. Op je balans zie je daarom voor 1.200 euro aan bedrijfsmiddelen staan en hiermee heb je de laptop geactiveerd (hij staat namelijk als activum op je balans).

Let op: mag je geen BTW in rekening brengen bij je klanten en mag je dus ook geen voorbelasting in aftrek brengen? Dan investeer je het bedrag van de investering inclusief BTW. De BTW is dan immers voor jou ook een kostenpost.

Afschrijven

Omdat je het bedrijfsmiddel meerdere jaren gaat gebruiken, is het niet eerlijk om de kosten van dat bedrijfsmiddel alleen in dat ene jaar op te nemen in je winst- en verliesrekening. Zou je dat doen, zou je in het jaar van aanschaf een grote kostenpost opnemen en in de daaropvolgende jaren hier niets meer van zien.

Daarom ga je afschrijven. Je schrijft het bedrijfsmiddel af over de economische levensduur, rekening houdend met de restwaarde.

De laptop die je hebt geïnvesteerd is over 5 jaar nog 200 euro exclusief BTW waard. Je totale afschrijving op de laptop is daarmee 1.200 euro (investering) -/- 200 euro (restwaarde). Het bedrag dat je gaat afschrijven is dus 1.000 euro. Dit bedrag verdeel je over de jaren van de economische levensduur. Voor laptops is dit door de Belastingdienst vastgesteld op 5 jaar. Je schrijft daarom 1.000 euro / 5 jaar = 200 euro per jaar af.

Ieder jaar boek je vervolgens: 

debet: afschrijvingskosten laptop (W&V) 200 euro

credit: laptop (balans) 200 euro

Op deze manier komt er ieder jaar 200 euro van je laptop in je kosten terecht en verdeel je de kosten dus over de 5 jaar waarin je de laptop gebruikt.

Aandachtspunten

  • Is het bedrag van je investering minder dan 450 euro exclusief BTW? Dan mag je het niet investeren, maar direct in de kosten opnemen. Je krijgt dan ook niet te maken met afschrijving.
  • Het aantal jaar waarover je afschrijft is afhankelijk van de economische levensduur. Dit kan afwijken van de technische levensduur. Ook kan de economische levensduur die de Belastingdienst koppelt aan bedrijfsmiddelen niet altijd logisch zijn, maar houd dit wel aan om te voorkomen dat je dit moet aanpassen in je aangifte.
  • In het merendeel van de boekhoudpakketten is een activa-module. Hierin kun je de investeringen opnemen, de afschrijving laten berekenen en automatisch laten boeken.
  • Schaf je het bedrijfsmiddel in mei aan? Begin dan ook pas vanaf mei met afschrijven en niet al vanaf januari of pas vanaf augustus.
  • Investeer je in een jaar meer dan 2.300 euro? Dan kom je in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Dit is een extra aftrekpost in je aangifte inkomstenbelasting die ervoor zorgt dat je winst uit onderneming lager wordt waardoor je over een lager bedrag belasting betaalt. Wil je hier meer over weten, lees dan deze blog.

En nu?

Meer van dit soort praktische uitwerkingen voor ondernemers, vind je in het e-book ‘De praktische gids voor startende ondernemers’.

Afschrijving van laptop telefoon