Een aantal jaar geleden leerde ik Anjo kennen. En zet een belastingadviseur en een Happy Financial bij elkaar… Dat klikte natuurlijk direct! Inmiddels woont Anjo al zo’n twee jaar in Valencia en is heeft ze zich als belastingadviseur volledig gericht op Nederlanders in het buitenland. Digital nomads, remote werkers, expats… Bij Anjo moet je zijn als je (belastingtechnische) vragen hebt over werken en ondernemen vanuit het buitenland. 

Die specifieke kennis, daar wilde ik natuurlijk graag meer over weten! Anjo deelde met mij 5 digital nomad-misvattingen die zij in haar praktijk vrijwel dagelijks voorbij ziet komen. Zo kun jij leren van andermans fouten!

Meer weten? Volg dan Anjo’s webinar “Waar betaal ik als digital nomad belasting?” of plan een één op één gesprek met haar in.

1. Het land waar ik ingeschreven sta, daar betaal ik ook belasting.

“Veel digital nomads denken dat wanneer je je uitschrijft uit Nederland, je belastingplicht in Nederland automatisch stopt. Pas op, want dat is zeker niet altijd het geval. Laat me uitleggen hoe dat zit. 

De gemeente – en daarmee indirect de Kamer van Koophandel – hanteren een duidelijke regel: verblijf je meer dan 8 maanden buiten Nederland dan moet je je uitschrijven. Je bent dan niet langer inwoner, of ook wel ‘ingezetene’ van Nederland. De Belastingdienst daarentegen gaat uit van een heel ander uitgangspunt. De Belastingdienst kijkt namelijk naar het fiscaal inwonerschap. 

Of je fiscaal gezien inwoner bent van Nederland is afhankelijk van je fiscale woonplaats. Dit fiscale woonplaatsbegrip omvat veel meer dan de 8 maanden-regel die de gemeente hanteert. Natuurlijk is een inschrijving op een adres ‘ergens’ ter wereld een goede indicatie van waar je woont. Maar als je er vervolgens nooit bent, dan gaat die vlieger niet op. 

De Belastingdienst kijkt verder dan je inschrijfadres alleen. Waar loopt bijvoorbeeld je verzekering? Waar woont je familie? Je gezin? Je vrienden? Waar ga je naar de sportschool? Waar pin je? Waar ga je naar een huisarts? En de tandarts? Waar doe jij je boodschappen? Allemaal omstandigheden die aanleiding geven om aan te nemen dat je ergens wel of niet (fiscaal) woont.

Je merkt het al; het fiscale inwonerschap is complex en helaas alles behalve zwart/wit. Iedere situatie is anders en iedere situatie wordt anders beoordeeld. Het is dan ook niet voor niets dat er ontzettend veel rechtspraak over dit onderwerp is. Én er zoveel digital nomads bij mij komen die het niet meer weten. 

Mijn tip: neem niet zomaar aan dat wanneer je je uitschrijft, je niet langer belastingplichtig bent in Nederland. Kijk verder dan je neus lang is en leg je situatie eens voor aan je accountant of belastingadviseur. Dit kan je op lange termijn een hoop gedoe met de Belastingdienst schelen!”

2. Ik schrijf me in bij mijn ouders, daarmee is alles opgelost

“Ik zie vaak dat digital nomads zich inschrijven bij familie of vrienden om zo alles in Nederland in stand te houden. Dit kan vervelende gevolgen hebben. 

In de eerste plaats moet je er rekening mee houden dat wanneer je je inschrijft bij familie of vrienden, jouw inschrijving van invloed kan zijn op de hoogte van de (gemeentelijke) belastingen, toeslagen en uitkeringen van je ‘gastgezin’. Hun kosten kunnen hierdoor hoger worden of de te ontvangen vergoedingen lager. En dat is natuurlijk nooit je bedoeling.

Daarnaast wordt er regelmatig gecontroleerd of inschrijvingen wel kloppen. Blijk je niet te wonen op het adres waar je ingeschreven staat, dan volgt er mogelijk een boete. Ook aan degene die jou je adres verleent, kan een boete worden opgelegd.

Misschien denk je; “Ach het zal zo’n vaart niet lopen!”. Nee, misschien niet. Maar inmiddels heb ik diverse klanten die wél te maken hebben gekregen met zo’n adresonderzoek. Zij ontvingen een boete én werden gedwongen alsnog hun bedrijfsstructuur aan te passen. Denk dus niet te snel: “Ze zullen mij niet controleren”, want je kan er wel degelijk uitgepikt worden. En dan dien je dus alsnog een plan te maken hoe het verder moet met je bedrijf. Beter denk je hier tijdig over na zodat je onaangename verrassingen voorkomt of er op z’n minst op bedacht bent.”

3. Als ik me uitschrijf en ga reizen hoef ik nergens belasting te betalen.

“Helaas, was het maar zo’n feest. Zodra je van iemand hoort dat hij een manier weet om helemaal nergens belasting te betalen, mag je direct kritisch een wenkbrauw optrekken. Hoe vervelend ook, belasting betalen is nu eenmaal één van de weinig zekerheden in het leven. 

Nederland heeft dit ondervangen met de ruime invulling van het fiscale woonplaatsbegrip. Je kan al fiscaal inwoner zijn als je een ‘duurzame band’ behoudt met Nederland. En daarvoor is het totaal niet van belang dat je ook daadwerkelijk fysiek in Nederland bent of er staat ingeschreven. De Nederlandse nationaliteit in combinatie met een Nederlandse bankrekening, een Nederlands postadres en een eenmalig bezoekje aan een Nederlandse arts kan al genoeg zijn om een duurzame band te veronderstellen. En zélfs met een aantoonbare inschrijving in een ander land win je het niet altijd, zo is al eens gebleken in de rechtspraak. 

Ik hoor regelmatig dat er in het ‘wereldje’ wilde verhalen rond gaan van spannende structuren. Maar geloof me, als iets too good to be true klinkt, dan is het dat vaak ook. Opletten geblazen dus!”

4. Ik houd mijn Nederlandse bedrijf aan, ook al zit ik zelf in het buitenland

 “Ook hier moet ik je teleurstellen. Zowel bij een eenmanszaak als bij een BV kun je niet zomaar zelf naar het buitenland vertrekken en je bedrijf in Nederland achterlaten. 

In geval van een eenmanszaak volgt je bedrijf jou als persoon. Jij en je eenmanszaak kunnen niet los van elkaar worden gezien, jullie zijn één. Dat verklaart ook waarom jij in je persoonlijke aangifte inkomstenbelasting de winst van je eenmanszaak moet opvoeren. De winst van je bedrijf is immers jouw winst en daar moet jij als privépersoon inkomstenbelasting over afdragen. Vertrek jij dus naar het buitenland dan reist je eenmanszaak automatisch met je mee. 

Hetzelfde geldt voor een BV. Neem jij als bestuurder alle beslissingen op niet-Nederlandse bodem? Voer jij vanuit het buitenland je administratie? Draag jij de verantwoordelijkheid van je BV vanuit het buitenland? Dan is de kans groot dat de feitelijke leiding van je Nederlandse vennootschap met jouw vertrek is mee verplaatst. Belastingtechnisch en administratief heeft dit nogal wat gevolgen. Zorg er dus voor dat je bij een emigratie ook dit soort zaken goed regelt.” 

5. De Belastingdienst is toch zwaar onderbezet? Die komen heus niet achter mij aan.

“De algemene opvatting is dat de Belastingdienst te weinig mankracht heeft. Misschien is dat ook wel zo. Toch duik maar eens in de rechtspraak over met name het fiscale inwonerschap. Dat zijn echt ontzettende veel zaken! En achter elke zaak zit een persoon of bedrijf. En dan gaat het echt niet over de grote multinationals alleen. Ook ‘de kleintjes’ worden er steeds vaker uitgepikt. Het grensoverschrijdend werken is namelijk nogal een dingetje geworden bij de Belastingdienst en de focus van belastingautoriteiten over de hele wereld ligt op belastingontwijking en -ontduiking. Misschien besluit je het risico te nemen, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee!”

Meer weten? Volg dan Anjo’s webinar “Waar betaal ik als digital nomad belasting?” of plan een één op één gesprek met haar in.

Digital nomad administratie en belastingen