2020 was een bewogen jaar. Ik denk dat veel mensen dan ook uitkijken naar het nieuwe jaar. We gaan met frisse moed 2021 tegemoet en maken nieuwe plannen voor het komend jaar. Misschien ga je zelfs verhuizen of verbouwen. Tijd om even stil te staan bij de wijzigingen die plaats gaan vinden in 2021 op het gebied van wonen en hypotheken. Ook geef ik aan welke belangrijke regelingen uit dit jaar ook volgend jaar nog geldig zijn. 

Maximale hypotheek 2021

Ik wil graag beginnen met goed nieuws, dat kunnen we allemaal wel gebruiken denk ik zo. De verwachting is namelijk dat we in 2021 een gemiddelde inkomensstijging krijgen van 1,4% (bron: Nibud). Als gevolg hiervan stijgt ook je maximale hypotheek mee. Door een grotere verwachte werkloosheid in 2021, is toekomstbestendigheid nog belangrijker geworden. Hypotheekverstrekkers zullen dus niet alleen kijken naar je inkomen van de laatste jaren, maar ook meenemen hoe toekomstbestendig en zeker je inkomen in de nabije toekomst is. Dit wordt natuurlijk ingegeven vanuit de huidige crisis. Je kunt de laatste jaren een mooi salaris hebben gehad, maar dit kan door de coronacrisis de komende tijd juist heel onzeker zijn. 

Ga je samen met je partner een woning kopen? Dan heb je vanaf 2021 meer te besteden. Het tweede inkomen telt namelijk voor 90% mee vanaf volgend jaar. Op dit moment (2020) is dat 80%. 

Energiebesparende maatregelen

In een eerdere blog had ik het al over energiebesparende maatregelen en hoe je daar financiering voor kon krijgen. Ook in 2021 kun je een verduurzamingshypotheek afsluiten. Wanneer je deze (extra) hypotheek gaat inzetten voor verduurzaming van je woning, kun je nog steeds maximaal 106% van je woningwaarde lenen. 

Het Nibud geeft hierbij als tip dat deze extra hypotheek alleen kan worden ingezet voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen die je energierekening ook daadwerkelijk doen dalen. De extra maandlasten van deze hypotheek dienen daarom lager te zijn dan de besparing die je krijgt op je energierekening. Hierdoor kun je gedurende de looptijd van je hypotheek de kosten terugverdienen. 

Overigens blijft nog steeds geldig dat je maximaal 100% van je woningwaarde kunt financieren, buiten deze energiebesparende maatregelen om. 

Subsidies voor energiebesparende maatregelen

Wat gelukkig ook niet verandert, is dat je subsidie kunt aanvragen voor energiebesparende maatregelen aan je woning. Denk aan isolatie, zonneboilers of warmtepompen. Vanaf 2021 worden twee subsidies samengevoegd. De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) gaat op in de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Met deze regelingen kun je ook in 2021 tot maximaal 10.000 euro subsidie ontvangen op energiebesparende maatregelen. De subsidiebedragen zijn in 2020 ook tijdelijk verhoogd en bedragen nu 30% van de investeringskosten (voorheen 20%), dit zal ook in 2021 zo blijven. De totale samengevoegde subsidiepot is wel lager dan voorheen, in plaats van 180 miljoen (2020) is 115 miljoen euro in 2021 beschikbaar.

Gemeenten en provincies bieden zelf ook energiebesparende maatregelen aan. Kijk op de website van de overheidof er aanvullende subsidies zijn voor het isoleren van je woning vanuit gemeente of provincie. 

Studieschuld weegt minder zwaar

Jaarlijks wordt de weging van een studieschuld op je maximale hypotheek opnieuw beoordeeld. Door een daling van de gemiddelde rente op een studielening de laatste vijf jaar, daalt deze weging mee bij de bepaling van je maximale hypotheek. 

Hierbij is wel sprake van een onderscheid tussen het oude leenstelsel waarbij je aflost in maximaal 15 jaar en het nieuwe leenstelsel met een maximale aflossing in 35 jaar. Heb je een studielening uit het oude stelsel, dan is de verhouding het dubbele. Dit houdt in dat je met een studieschuld van 10.000 euro volgens het oude stelsel, 20.000 euro minder kunt lenen. Heb je eenzelfde studieschuld volgens het nieuwe stelsel, dan is de verhouding 1-op-1 en is dit dus een beperking van 10.000 euro op je maximaal te lenen bedrag. 

Geen overdrachtsbelasting voor starters

Om de betaalbaarheid en toegankelijkheid van woningen voor starters te vergroten, is een wetsvoorstel opgemaakt. In dit wetsvoorstel is opgenomen dat starters vanaf 2021 geen overdrachtsbelasting meer betalen, deze is in 2020 nog 2%. Belangrijke voorwaarde is wel dat je tussen de 18 en 35 jaar bent om gebruik te kunnen maken van deze vrijstelling. Let op dat je deze startersvrijstelling wel vast laat leggen in een verklaring. In deze verklaring, die je afgeeft bij de notaris verklaar je dat je zelf in de woning gaat wonen en dat je de vrijstelling niet eerder gebruikt hebt.

Koop je de woning als starter tussen de 18 en 35 jaar vóór 1 april 2021? Dan maakt het niet uit hoe duur de woning is. Na 1 april 2021 geldt de vrijstelling van overdrachtsbelasting alleen voor woningen tot 400.000 euro. 

Ook wanneer je ouder bent dan 35 jaar en je koopt een woning waar je zelf in gaat wonen, dus niet als belegging, betaal je een verlaagd tarief van 2% overdrachtsbelasting vanaf 2021. 

Ga je beleggen in een woning? Dan gaat de overdrachtsbelasting juist omhoog van 2% (2020) naar 8% (2021). 

Kortom

Een aantal wijzigingen vanaf 2021 gaan ongetwijfeld impact hebben wanneer je gaat verhuizen of verbouwen. Maar gelukkig zijn er ook regelingen die je voor komend jaar kunt inzetten, zoals de subsidieregelingen.