Video: Krijg sneller je geld binnen van je klanten

Hoe lang moet jij wachten totdat je het geld binnenkrijgt van je klant? Waarschijnlijk langer dan je graag had gewild. In deze vlog vertel ik over de effecten van je debiteurenbeleid op je cash flow en hoe je dit kunt verbeteren.

Je debiteurenbeleid

Je kunt je debiteurenbeleid op verschillende manieren inrichten. Het gaat dan om het moment van het versturen van de factuur, maar ook wanneer je de eerste herinnering gaat sturen, wanneer je gaat aanmanen etc.

Meer over de inrichting van je debiteurenbeleid, lees je in deze blog.

Invloed op je cash flow

Maar in hoeverre ben je je ervan bewust dat je debiteurenbeleid invloed heeft op je cash flow? Want op het moment dat je je diensten hebt verricht of je producten hebt verstuurd, verwerk je je omzet. Je stuurt de factuur naar de klant. Maar dit wil nog niet zeggen dat je geld ook daadwerkelijk op je bankrekening staat.

Geld dat je hard nodig hebt om nieuwe voorraad aan te kopen, nieuwe investeringen te doen of je eigen leveranciers kunt betalen.

Want op het moment dat jij je goederen of diensten hebt geleverd, maar de klant nog niet betaald heeft op de vervaldatum, ben jij eigenlijk aan het voorfinancieren. Jouw geld zorgt er dus eigenlijk voor dat jouw klant wel die investeringen kan doen, wel nieuwe voorraad kan aankopen. Maar dan ten koste van jou.

Hoe kun je dit beïnvloeden

Gelukkig zijn er verschillende manieren om ervoor te zorgen dat je eerder je geld binnenkrijgt, zodat jij ook verder kunt met je onderneming.

 • Vooruitbetalingen;
 • Betaalkortingen; en
 • Factoring

In deze video ligt ik deze verschillende methodes verder toe zodat jij ook sneller je geld binnenkrijgt van je klanten.

En nu?

Heb jij ook vaak te maken met klanten die te laat betalen? Wat doe jij daartegen? Denk je dat je een van bovenstaande methodes gaat gebruiken om je geld eerder binnen te krijgen?

De praktische gids voor startende ondernemers - the happy financial

e-boekhouden banner

 

Video: Hoe ga je als ondernemer om met financiële stress?

Als ondernemer krijg je te maken met hele andere vormen van stress. In loondienst had ik voornamelijk stress vanuit onmogelijke deadlines of harde afspraken. Hier heb je als ondernemer ook mee te maken, maar er komt ook een andere vorm van stress om de hoek kijken: namelijk de stress die je ervaart door je financiën.

In deze video bespreek ik de vier vormen van financiële stress waar je als ondernemer mee te maken krijgt, maar ook mijn oplossingen hiervoor.

Bekijk de hele video:

 

BTW en onbetaalde facturen

Hoe ga je om met de btw op je verstuurde verkoopfacturen die niet worden betaald door klanten. Moet je deze btw nog wel betalen? Hoe dit precies werkt, leg ik uit in deze blog. 

BTW op je verkoopfacturen

Op je verkoopfacturen bereken je btw, 21 of 6% afhankelijk van je dienstverlening. Ondanks dat je het bedrag inclusief btw van je klant op je bankrekening gestort krijgt, is het btw bedrag niet van jou. Dit dien je in de eerstvolgende aangifte btw aan te geven en over te maken aan de belastingdienst.

NB: Er zijn ook uitzonderingen ten aanzien van de btw, lees dan deze blog over wat btw precies is. 

Mijn klant betaalt niet

Maar wat nu als je klant niet betaalt? Stel je hebt een verkoopfactuur van 100 euro gestuurd met 21% btw hierover gerekend. In je openstaande posten staat een bedrag van 121 euro te ontvangen.

Je hebt de verkoopfactuur verstuurd op 10 maart, dus geef je de 21 euro aan btw op in de aangifte van het eerste kwartaal. Bovendien betaal je deze 21 euro aan btw in april direct aan de belastingdienst.

Je ging ervan uit dat je klant netjes zou betalen, maar dat gebeurt niet. Dan heb je dus in feite al wel btw betaald, voor een verkoopfactuur die je nog niet binnen hebt.

Wanneer je klant alsnog betaalt in mei (na verschillende mails en telefoons van jou, want je hebt je debiteurenbeheer goed op orde), is er verder niets aan de hand. Je hebt alleen de btw eerder afgedragen dan dat jij je geld binnenkreeg van de klant. Je hebt dus in feite voorgefinancierd, niet fijn, maar wel zoals het hoort.

De belastingdienst

Maar wat nu als je klant helemaal niet meer gaat betalen? Als later blijkt dat je klant failliet is? Je hebt dan wel de btw betaald, zonder dat hier een betaling van je klant tegenover staat.

Dat vindt zelfs de belastingdienst niet eerlijk en daarom kun je je betaalde btw terugvragen.

Wanneer mag je de btw terugvragen?

Je mag de btw terugvragen wanneer de uiterste betaaltermijn minimaal 1 jaar verstreken is.

Bijvoorbeeld: Je stuurt een factuur met factuurdatum 10 maart 2018. Je hebt een betaaltermijn van 30 dagen, waarmee je vervaldatum neerkomt op 10 april 2018. Vanaf 10 april 2019 is de uiterste betaaltermijn dan 1 jaar verstreken en mag je de btw terugvragen.

In welke aangifte verwerk ik dit?

Je vraagt de btw terug in de aangifte waarin de 1 jaar betaaltermijn is verstreken. In ons voorbeeld is dat dus de aangifte van het tweede kwartaal 2019.

Wanneer de oninbaarheid al eerder blijkt (bijvoorbeeld door een uitgesproken faillissement), mag je het terugvragen van de btw in een eerder aangiftetijdvak doen.

Let op: Is de oninbaarheid ontstaan vóór 1 januari 2017? Neem dan contact op met je belastingkantoor, want dan gelden nog oudere regels.

Hoe verwerk ik dit in de aangifte btw?

Je kunt het terugvragen van btw op twee manieren verwerken in je aangifte btw:

 • Je neemt het terug te vragen btw bedrag op als aftrekbare voorbelasting (vraag 5b in je aangifte btw), is ons voorbeeld dus 21 euro.
 • Je neemt de totale omzet met bijbehorende btw op als negatieve omzet in vraag 1a of vraag 1b van je aangifte. In ons geval dus min 100 euro omzet en min 21 euro btw. Dit wordt dan in mindering gebracht op je omzet en te betalen btw van die periode.

En nu?

Heb jij wel eens te maken gehad met klanten die hun factuur niet betaalden? Wat heb je toen gedaan? Heb je eraan gedacht om de btw terug te vragen? Let me know!

Wat is factoring?

Factoring is een relatief eenvoudige manier om je werkkapitaal van je onderneming te vergroten. Hoe werkt het precies? En wat zijn de voor- en nadelen van factoring? Ik zet het in deze blog voor je op een rijtje. 

Wat is factoring precies?

Bij factoring is er een derde partij, de factormaatschappij, die het debiteurenbeheer van je onderneming overneemt. Zij zorgen voor betaling door je klant en schieten het bedrag aan je voor. Op deze manier beschik je eerder over het bedrag van je verstuurde factuur en hoef je niet te wachten tot je klant betaalt.

Stappen in het factoring proces

Het factoring proces is afhankelijk van de factormaatschappij waarmee je in zee gaat, maar zal er globaal zo uitzien:

1. Versturen factuur

Je verstuurt je factuur naar je klant, zoals je gewend bent. Daarnaast stuur je de factormaatschappij een kopie van de factuur.

2. Geld ontvangen

Je ontvangt, meestal direct, een gedeelte van de factuur van de factormaatschappij. Factormaatschappijen betalen bijvoorbeeld 85% van de factuur aan je, minus factorfee.

3. Debiteurenbeheer

Deze stap is sterk afhankelijk van de factormaatschappij waar je voor kiest. Het kan zijn dat je zelf het contact met klanten blijft houden, maar het kan ook zijn dat de factormaatschappij dit voor je doet.

4. De klant betaalt

Wanneer de klant betaalt, doen ze dit rechtstreeks naar de factormaatschappij.

5. Je ontvangt de rest

Zodra de factormaatschappij het bedrag van je klant heeft ontvangen, betalen zij het restant aan jou uit.

De voordelen

De voordelen van factoring op een rijtje:

 • Je beschikt direct over het factuurbedrag en hoeft niet te wachten tot je debiteur betaalt. Hierdoor is je werkkapitaal een stuk beter en kun je dit bedrag direct weer investeren.
 • Wanneer je ervoor kiest om het gehele debiteurenbeheer uit handen te geven, scheelt je dit veel werk en waarschijnlijk ergernis met betrekking tot wanbetalers.
 • Het risico dat je je geld niet krijgt vanwege wanbetalers is een stuk kleiner. Vaak is de factoring direct gekoppeld aan een debiteurenverzekering (laat je hierin wel goed voorlichten!).
 • Het is voor een groot deel van de ondernemers mogelijk om aan te sluiten bij een factormaatschappij. Je krijgt dus op een relatief eenvoudige manier een werkkapitaal financiering.

De nadelen

Natuurlijk zijn er ook nadelen verbonden aan factoring:

 • De factormaatschappij moet ook ergens op verdienen. In dit geval is het de factorfee die je per factuur betaalt. Je kosten worden hierdoor hoger.
 • Afhankelijk van de opbouw van je klanten portefeuille kan een factormaatschappij ervoor kiezen om niet alle debiteuren over te nemen.
 • Je dient de factormaatschappij inzicht te geven in je financiële situatie en je klanten bestand.
 • Wanneer je ook het debiteurenbeheer uit handen geeft, kan dit klanten afschrikken. Ze krijgen dan niet meer met jouw onderneming te maken wanneer ze de factuur te laat betalen, maar met een derde persoon van de factormaatschappij.

En nu?

Heb jij factoring wel eens overwogen voor je onderneming? Of gebruik je deze vorm van financiering? Wat zijn je ervaringen?

the happy financial

Hoe werkt een faillissement?

Je hoopt dat je er nooit mee te maken krijgt als ondernemer: Een faillissement. Hoe werkt een faillissement eigenlijk? Wanneer wordt je failliet verklaard? Wie kan het faillissement aanvragen en kun je als privé persoon ook failliet gaan? Ik zet het voor je op een rijtje. 

Wat is een faillissement?

Het kan gebeuren dat je ondanks je harde werk onvoldoende geld binnenkrijgt en je rekeningen niet meer kunt betalen. Maar wanneer ga je van een paar rekeningen niet meer kunnen betalen naar een faillissement?

Ondanks dat dit geen leuk onderwerp is waar je als ondernemer liever niet over nadenkt, vind ik het wel belangrijk dat jullie weten hoe een faillissement werkt. Het kan namelijk ook zo zijn dat één van je klanten failliet gaat en je een schuldeiser bent.

Een faillissement is een gerechtelijk beslag op je vermogen. Hierdoor heb je als ondernemer geen zeggenschap meer over je eigen vermogen. Maar voordat het zover is, zijn er nog een aantal stappen te gaan.

De verschillende stappen van een faillissement

1. Aanvraag en faillietverklaring

Het is goed om te weten dat je zowel als privé persoon als rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV) failliet verklaard kunt worden.

Een faillissement kan aangevraagd worden door één van de onderstaande partijen:

 • Door een leverancier van je onderneming aan wie je je schulden niet hebt betaald.
 • Door jezelf als ondernemer als je je schulden niet meer kan betalen.
 • Het Openbaar Ministerie.

Aanvraag van faillissement door leveranciers

Als je faillissement wordt aangevraagd door leveranciers, zijn er een aantal voorwaarden:
 • Er moeten minimaal twee leveranciers zijn die je niet betaald hebt.
 • Er moeten twee schulden zijn, waarvan er minimaal één direct opeisbaar is (dit houdt in dat de betalingstermijn is verstreken en je de schuld moet betalen).
 • Je bent als ondernemer opgehouden met betalen. In veel gevallen kun je betalingsregelingen afspreken als je moeite hebt met betalen. Zorg dan wel dat je je houdt aan deze betalingsafspraak.

Een faillissement kan worden ingewilligd door de rechtbank, met tussenkomst van een advocaat.

Aanvraag van faillissement door jezelf als ondernemer

Op het moment dat je jezelf als privé persoon of je BV failliet wilt laten verklaren, kun je dit zonder tussenkomst van een advocaat regelen. Je maakt dan een afspraak met de griffier van de afdeling insolventie. Laten we hopen dat het nooit nodig is.

2. Beheer door de curator

Na de faillietverklaring verlies je als ondernemer het beheer over je vermogen. Je kan dan dus niet meer bij je rekeningen of activa. Een curator wordt door de rechtbank aangesteld en hij / zij mag als enige beschikken over het vermogen.

3. Opheffing wegens gebrek aan baten

Opheffing wegen een gebrek aan baten is in Nederland nummer 1 reden van een faillissement. Dit houdt in dat er te weinig geld is om aan de schulden te voldoen.

4. Verificatievergadering

Als er geen sprake is van een opheffing wegens gebrek aan baten, vindt een verificatievergadering plaats. Dit is een onderzoek om na te gaan of de vorderingen van je leveranciers juist zijn. Op zo’n vergadering worden deze allemaal doorgenomen. Als de partijen het niet eens worden over een vordering, beslist de rechter.

5. Akkoord

Bij een akkoord biedt je als failliete ondernemer aan om een deel van je schulden af te betalen. In ruil hiervoor ontvang je een totale kwijtschelding. Dit mag je maar één keer aanbieden tijdens het faillissement.

6. Vereffening

Wanneer er geen akkoord is, of niet is goedgekeurd, treedt de zogenaamde ‘staat van insolventie’ in. Insolventie betekent onvermogen. De curator gaat vervolgens verder tot de afwikkeling van het faillissement. De boedel wordt verkocht en de opbrengst hiervan wordt verdeeld onder je schuldeisers.

7. Uitdelingslijst

Aan het eind van het faillissement stelt de curator een uitdelingslijst op. Op deze lijst staat:

 • Je schuldeisers en de omvang van de schulden.
 • Het bedrag dat de schuldeisers zullen ontvangen.
 • De ontvangen uit het faillissement.
 • De uitgaven in het faillissement.

En nu?

Let op! Een Nederlands faillissement beperkt zich niet alleen tot het vermogen in Nederland. Ook het vermogen in het buitenland valt onder het faillissement.
Ik hoop dat je nooit te maken krijgt met een faillissement. Onderneem tijdig actie door een budget op te stellen, kosten te besparen en nieuwe klanten aan te trekken.

Mijn klant betaalt niet. Wat kan ik doen?

Je werkt hard voor je eigen onderneming. Je krijgt positieve reacties van je klanten. Iedere dag is van voor tot achteren gevuld met afspraken, presentaties, workshops, besprekingen. Kortom: Het gaat super met je onderneming. Maar waarom heeft die ene klant nog niet betaald? En wat kun je eraan doen?

Zorg voor duidelijkheid

Natuurlijk heb je recht op je geld waarvoor je gewerkt hebt. En er is dan niets vervelenders dan een klant die niet betaald. Om dit te voorkomen, kun je een paar dingen doen.

Zorg voor duidelijkheid op je factuur

Zorg ervoor dat de uiterste betaaldatum duidelijk op de factuur staat. Dit kun je op verschillende manieren doen.

 1. Je geeft aan dat de factuur binnen een X-aantal dagen na factuurdatum betaald dient te zijn.
 2. Je geeft een exacte datum weer op de factuur. Bijvoorbeeld: de betaling dient bij ons binnen te zijn op 14 april 2018. Ondanks dat deze wijze voor je klant duidelijk is, is er wel het nadeel dat je zelf moet opletten dat de juiste datum op de factuur staat.

Houd voor jezelf een systeem bij

Dit systeem is de debiteurenadministratie. Hierin is opgenomen welke facturen je hebt verstuurd, aan wie, voor welk bedrag en op welke datum.

Daarnaast houd je hierin bij wanneer de factuur betaald dient te worden. Op deze manier kun je snel zien van welke debiteuren (je klanten), je nog geld krijgt. Veel werk? Je kunt dit ook inrichten in je online administratie.

Stuur een herinnering

Zet voor jezelf een systeem op ten aanzien van het versturen van herinneringen. Bijvoorbeeld: Als de factuur één week na de uiterste betaaltermijn nog niet betaald is, stuur je een eerste herinneringsmail. Zo’n mail kan nog vriendelijk zijn. Het kan namelijk altijd gebeuren dat een factuur onverwacht niet is aangekomen. Stuur daarom bij zo’n herinneringsmail ook altijd de betreffende factuur in PDF mee.

Bepaal vervolgens wanneer je de volgende herinnering wilt versturen. Ik vind zelf dat debiteuren twee weken na de eerste herinnering voldoende tijd hebben gehad om te betalen. Dit is dan al drie weken na de uiterste betaaltermijn.

Als je hierna nog niets van je klant hebt vernomen, is het slim om ze te gaan bellen. Klanten vinden het niet leuk als ze gebeld worden om achterna gezeten te worden voor een betaling. Dit herinnert ze namelijk vaak aan hun eigen gebrekkige inzicht in hun administratie of beperkte liquide middelen.

the happy financial debiteuren ondernemers

Overweeg een incassobureau

Na drie herinneringen en een telefoontje is het tijd geworden voor het incassobureau. Dreigen met een deurwaarder is vaak al genoeg. Je zult zien dat je snel reactie krijgt van je klant.

Mochten ze hier ook niet op reageren, ben dan ook niet bang om echt een deurwaarder in te schakelen. Het is per slot van rekening je eigen geld waar je nu achteraan moet. Overweeg wel altijd even of het openstaande bedrag opweegt tegen de kosten van een deurwaarder.

Verdere tips

Probeer altijd de dialoog met je klant open te houden. Het kan namelijk best zo zijn dat je klant wel wil betalen, maar momenteel krap bij kas zit. Je kunt dan een betalingsafspraak maken waarbij de factuur in delen wordt betaald. Je klant moet zich dan wel altijd aan deze afspraak houden. Volgt vervolgens weer een te late betaling, dan vervalt meteen de regeling die jullie hebben gemaakt.

Ben niet bang om te streng of te hebberig over te komen. Ik kom veel mensen tegen die het lastig vinden om achter hun klanten aan te gaan. Nergens voor nodig! Het is jouw geld, je hebt er hard voor gewerkt, je verdient het! Jij betaalt je crediteuren toch ook gewoon netjes op tijd? Nou dan.

En nu?

Heb jij vaak te maken met klanten die te laat betalen? Wat doe je hiermee? Vond je dit lastig? Heb je nog meer tips? Laat een bericht achter onder deze post.

De praktische gids voor startende ondernemers - the happy financial