Welke rechtsvorm voor je onderneming?

In Nederland zijn verschillende rechtsvormen mogelijk voor je onderneming. Welke rechtsvorm past het best bij jouw onderneming? Ik zet de mogelijkheden voor je op een rijtje. 

Natuurlijk persoon of rechtspersoon

De eerste keuze die je moet maken wanneer je eigen bedrijf begint, is of je dit wilt doen vanuit een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.

Het grootste verschil tussen deze twee vormen is de aansprakelijkheid.

Wanneer je namelijk kiest voor een rechtspersoon en je kunt je schulden niet meer betalen, kunnen de schuldeisers niet aan je privé-vermogen komen.

In het geval van een natuurlijk persoon is dat niet het geval en ben je zelf aansprakelijk voor de schulden die je onderneming maakt.

Belangrijke keuze

Risico’s lopen met je privé-vermogen

Bij het kiezen van de juiste rechtspersoon is het daarom van groot belang dat je inzicht hebt in de risico’s die je loopt met je onderneming. In hoeverre is het mogelijk om de risico’s die je loopt met je onderneming af te dekken met verzekeringen of contracten? En hoeveel risico wil je lopen met je privé-vermogen.

Maar ook wanneer je kiest voor een rechtspersoon kun je met je privé-vermogen aansprakelijk gesteld worden. Dit kan namelijk het geval zijn wanneer je een financiering afsluit bij de bank waarbij je garant staat met (een gedeelte van) je privé-vermogen. Let daarom goed op overeenkomsten die je hieromtrent tekent.

Belastingtechnische afwegingen

Daarnaast spelen belastingtechnische zaken mee. Wanneer je een natuurlijk persoon als rechtsvorm kiest, krijg je namelijk te maken met de inkomstenbelasting. Hierbij betaal je over de winst uit onderneming een progressief tarief. Je kunt hierbij wel gebruik maken van aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek, waar rechtspersonen geen gebruik van kunnen maken.

Kies je voor een rechtspersoon dan krijg je te maken met de vennootschapsbelasting. Deze tarieven zijn lager (20% over de eerste EUR 200.000,- aan resultaat voor belasting en 25% over het meerdere).

Hierbij geldt wel dat de winst die je maakt met je onderneming niet zomaar van jou is. Aan de ene kant ben je vaak als directeur in dienst en krijg je regulier loon uitbetaald, waarbij je dus te maken krijgt met de loonbelasting. Aan de andere kant is het mogelijk om dividend uit te keren, waarover je onderneming 15% belasting betaalt.

De verschillende rechtsvormen op een rijtje

Natuurlijke personen

 • Eenmanszaak
 • Vennootschap onder firma (VOF)
 • Maatschap
 • Commanditaire vennootschap

Rechtspersonen

 • Besloten vennootschap (BV)
 • Naamloze vennootschap (NV)
 • Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
 • Stichting en verenging

En freelancers en ZZP-ers dan?

Freelancer en ZZP-er zijn geen vormen van rechtsvormen. Zij kiezen ook voor een rechtsvorm zoals hierboven vermeld. In veel gevallen kiezen freelancers en ZZP-ers voor een eenmanszaak vanwege de beperkte kosten bij oprichting, relatief eenvoudige opzet en belastingvoordelen.

En nu?

Welke rechtsvorm heb jij voor je onderneming gekozen? Heb je daar nog veranderingen in aangebracht? Ik ben benieuwd!

the happy financial

5x: waar moet je op letten bij je btw aangifte?

Er is weer een kwartaal voorbij en dus voor veel ondernemers tijd voor de btw aangifte. In deze blog zet ik vijf tips voor je op een rijtje waar je op moet letten bij het invullen van je aangifte. 

1. Ben op tijd met indienen

De belastingdienst is niet erg aardig wanneer je te laat bent. Sterker nog, het interesseert ze niet en je krijgt een boete wanneer je te laat bent.

Bovendien maken ze een schatting van je te betalen btw die je ook gewoon moet betalen. Hier kun je wel bezwaar tegen indienen, maar dit kost van veel tijd en geld wanneer je dit door je adviseur laat doen.

Zorg daarom gewoon dat je op tijd bent met indienen, want dit is echt zonde van je geld.

De aangifte van het derde kwartaal moet voor 1 november bij de belastingdienst binnen zijn. De belastingdienst heeft ook een app waarop je een melding krijgt wanneer het weer tijd is (btw-alert).

2. Heb je administratie op orde

Ik ken best veel ondernemers die pas aan hun administratie beginnen op het moment dat het weer tijd is om aangifte te doen. Alle bonnetjes en facturen moeten dan ineens verzameld worden. Dit levert onnodig veel stress en tijdsgebrek op.

Maak het jezelf daarom niet te moeilijk en zorg dat ook tussendoor je administratie op orde is. Ik heb zelf bijvoorbeeld iedere week een uur ingepland op vrijdagochtend om mijn administratie te doen. Het invullen van de aangifte is dan écht nog maar weinig werk. Scheelt natuurlijk wel dat ik oprecht gelukkig word van mijn administratie doen, maar je snapt mijn punt.

3. Reserveer de te betalen btw

Wanneer je meer omzet dan je kosten hebt, moet je btw betalen. Voor iedere ondernemer zal het de bedoeling zijn om winst te maken, dus kom je er niet onderuit en zul je moeten betalen.

Voor veel ondernemers is de afdracht van btw een flinke aanslag op hun bankrekening. Houd er dus rekening mee dat je dit moet gaan betalen.

Als je je administratie periodiek bijhoudt, kun je ook een goede inschatting maken van de te betalen btw. Reserveer dit geld in je administratie of zet het op een aparte zakelijke rekening.

4. Ben op tijd met betalen

De belastingdienst is ook niet zo blij met ondernemers die te laat betalen en leggen dan een boete op. Ook dit is zonde van het geld. Betaal dus op tijd.

Op de communicatie met de belastingdienst staat de uiterste betaaldatum vermeld. Dit is de dag waarop het geld bij de belastingdienst binnen moet zijn.

Kun je niet op tijd betalen? Neem dan contact op met de belastingdienst en probeer om afspraken te maken om in termijnen te betalen. Hoe eerder je hier aan de bel trekt, hoe beter.

5. Maak gebruik van de regelingen

Er zijn een aantal regelingen waar je gebruik van kunt maken als kleine ondernemer, zoals de kleine ondernemersregeling en de administratieve lastenverlichting.

Signaleer tijdig dat je hier gebruik van kunt maken zodat je hier geen geld laat liggen. Wil je meer weten over de verschillende regelingen voor kleine ondernemers? Check dan deze blog.

En nu?

Hoe gaat de aangifte bij jou iedere periode? Is dat iets war je tegenop ziet? Heb je nog meer tips? Ik ben benieuwd!

the happy financial

Video: een dag op pad met de deurwaarder

Ik mocht een hele dag op pad met de deurwaarder. Wat een bijzondere dag!

Ik heb hier zoveel van geleerd en heb mijn ogen uitgekeken.

Wil je weten hoe het leven van een deurwaarder er écht uitziet, maar ook welke vijf dingen ik heb geleerd van deze dag? Kijk dan nu mee:

 

Kilometervergoeding voor ZZP-ers: hoe werkt dat?

Over kilometervergoeding vanuit werkgever én werknemers perspectief is voldoende geschreven. Maar hoe zit dit nu als je ZZP-er bent en dus eigenlijk werkgever én werknemer in één bent? 

Is de auto privé bezit of zakelijk bezit

De eerste keuze die je dient te maken, is of je de auto als privé of zakelijk bezit classificeert. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid kilometers die je met je auto privé rijdt. De verschillende opties en voorwaarden heb ik beschreven in deze blog.

Let op! Deze keuze dien je twee keer te maken, voor zowel de inkomstenbelasting als de omzetbelasting. Meer over de twee opties, lees je in deze blog over de auto van de zaak.

Auto blijft privé bezit

Wanneer je voor de optie kiest om de auto als privé bezit te houden, mag je een kilometervergoeding van je winst aftrekken. Als ZZP-er is het dus zo dat je hiermee een sigaar uit eigen doos creëert, want je zaak en jij persoonlijk wordt gezien als één (NB: hierbij ga ik ervan uit dat je een eenmanszaak als rechtsvorm hebt voor je onderneming).

Voordeel van kilometervergoeding

Dus waarom zou je dan toch kilometervergoeding uitkeren aan jezelf? Omdat je dit bedrag mag aftrekken van je winst uit onderneming. Je winst wordt lager, waardoor je over een lager bedrag belasting hoeft te betalen. En dat is een plus toch?

Natuurlijk ook nadelen

Nadeel is dan natuurlijk wel dat je je kilometers bij moet houden die je zakelijk hebt gereden. Wat ik zelf doe, is in mijn Excel administratie een aparte tab bijhouden met daarbij de zakelijk gereden kilometers per dag. Veel werk, maar het levert relatief veel op.

Welk bedrag per kilometer

Waarschijnlijk ken je de EUR 19 cent per kilometer regel wel. Wanneer je in loondienst bent, is dit vaak het bedrag dat je krijgt uitgekeerd per gereden kilometer. Dat komt omdat deze EUR 19 cent per kilometer vrijgesteld uitgekeerd mag worden.

Hiervan afwijken mag, maar je betaalt er dan wel meer belasting over.

Auto is zakelijk bezit

Als je je auto classificeert als zakelijk bezit, hoef je geen kilometeradministratie bij te houden. Groot voordeel dus.

Je mag in dit geval alle autokosten van je winst aftrekken, maar keert geen kilometervergoeding uit. Alle autokosten zoals onderhoud, afschrijving, benzine en verzekeringen zijn immers al van je winst afgetrokken.

En nu?

Keer jij jezelf al een kilometervergoeding uit als ZZP-er? Heb je nog vragen? Laat het me weten!

Let op: voor de btw gelden weer andere en aanvullende regels, lees deze hier.

 

the happy financial

Wat is factoring?

Factoring is een relatief eenvoudige manier om je werkkapitaal van je onderneming te vergroten. Hoe werkt het precies? En wat zijn de voor- en nadelen van factoring? Ik zet het in deze blog voor je op een rijtje. 

Wat is factoring precies?

Bij factoring is er een derde partij, de factormaatschappij, die het debiteurenbeheer van je onderneming overneemt. Zij zorgen voor betaling door je klant en schieten het bedrag aan je voor. Op deze manier beschik je eerder over het bedrag van je verstuurde factuur en hoef je niet te wachten tot je klant betaalt.

Stappen in het factoring proces

Het factoring proces is afhankelijk van de factormaatschappij waarmee je in zee gaat, maar zal er globaal zo uitzien:

1. Versturen factuur

Je verstuurt je factuur naar je klant, zoals je gewend bent. Daarnaast stuur je de factormaatschappij een kopie van de factuur.

2. Geld ontvangen

Je ontvangt, meestal direct, een gedeelte van de factuur van de factormaatschappij. Factormaatschappijen betalen bijvoorbeeld 85% van de factuur aan je, minus factorfee.

3. Debiteurenbeheer

Deze stap is sterk afhankelijk van de factormaatschappij waar je voor kiest. Het kan zijn dat je zelf het contact met klanten blijft houden, maar het kan ook zijn dat de factormaatschappij dit voor je doet.

4. De klant betaalt

Wanneer de klant betaalt, doen ze dit rechtstreeks naar de factormaatschappij.

5. Je ontvangt de rest

Zodra de factormaatschappij het bedrag van je klant heeft ontvangen, betalen zij het restant aan jou uit.

De voordelen

De voordelen van factoring op een rijtje:

 • Je beschikt direct over het factuurbedrag en hoeft niet te wachten tot je debiteur betaalt. Hierdoor is je werkkapitaal een stuk beter en kun je dit bedrag direct weer investeren.
 • Wanneer je ervoor kiest om het gehele debiteurenbeheer uit handen te geven, scheelt je dit veel werk en waarschijnlijk ergernis met betrekking tot wanbetalers.
 • Het risico dat je je geld niet krijgt vanwege wanbetalers is een stuk kleiner. Vaak is de factoring direct gekoppeld aan een debiteurenverzekering (laat je hierin wel goed voorlichten!).
 • Het is voor een groot deel van de ondernemers mogelijk om aan te sluiten bij een factormaatschappij. Je krijgt dus op een relatief eenvoudige manier een werkkapitaal financiering.

De nadelen

Natuurlijk zijn er ook nadelen verbonden aan factoring:

 • De factormaatschappij moet ook ergens op verdienen. In dit geval is het de factorfee die je per factuur betaalt. Je kosten worden hierdoor hoger.
 • Afhankelijk van de opbouw van je klanten portefeuille kan een factormaatschappij ervoor kiezen om niet alle debiteuren over te nemen.
 • Je dient de factormaatschappij inzicht te geven in je financiële situatie en je klanten bestand.
 • Wanneer je ook het debiteurenbeheer uit handen geeft, kan dit klanten afschrikken. Ze krijgen dan niet meer met jouw onderneming te maken wanneer ze de factuur te laat betalen, maar met een derde persoon van de factormaatschappij.

En nu?

Heb jij factoring wel eens overwogen voor je onderneming? Of gebruik je deze vorm van financiering? Wat zijn je ervaringen?

the happy financial

Video: Je droom najagen, maar je hypotheek dan?

Je droom najagen, gewoon doen wat je leuk vindt. Dat klinkt fantastisch en wie zou dat niet willen?

Maar hoe betaal je dan je huur of je hypotheek van die droom? Onlangs is mijn droom om ondernemer te worden uitgekomen. Hoe heb ik dat financieel geregeld?

Ik geef je in deze video een praktisch stappenplan hoe jij ook je droom uit kunt laten gaan, maar er wel financieel gezond bij blijft zitten.

Van accountant naar styliste, het verhaal van Mandy

In deze gastblog het verhaal van Mandy, die net als ikzelf ooit begonnen was als accountant. Daar kennen we elkaar ook van. Wie had ooit gedacht dat we zoveel jaren later nog op dezelfde events zouden komen, maar dan niet meer in de hoedanigheid van accountant? Lees nu het verhaal van Mandy. 

Mandy’s verhaal

Wat een toffe uitnodiging kreeg ik van The Happy Financial om een gastblog te schrijven in haar feestweek. Vieren dat je eigen bedrijf een jaar bestaat… you rock girl! Gefeliciteerd!

Onder het motto van: wie jarig is, krijgt cadeautjes wil ik jullie graag vertellen over mijn carrièreswitch en hoe ik tot deze beslissing ben gekomen. Hopelijk kan ik hiermee andere vrouwen ook supporten en inspireren die ook aan het begin staan van een belangrijke verandering in hun leven.

Is dit het nu?

Na het behalen van de titel registeraccountant en 10 jaar werkervaring op mijn CV ging ik twijfelen. Oké, hoe gaat de rest van mijn leven er nu uitzien? Een typisch gevoel van ‘is dit het nu’? Misschien herkenbaar voor meer ‘millennials’…

Passie is in mijn ogen de basis van alles. In privé en werk. In liefde en carrière. Maar financiële onafhankelijkheid (ja, ik ben immers een vrouw) en het behalen van een bepaald opleidingsniveau waren blijkbaar in de loop der jaren belangrijker geworden dan passie. Dit heeft natuurlijk ook zijn oorsprong in je eigen verleden en opvoeding, dit zullen jullie wellicht herkennen.

Maar wat dan wel?

Ik was de verbinding met mijn gevoel kwijt geraakt en besefte dat het roer om moest. Maar hoe doe je dat?

In mijn geval terug naar de basis. Ik ben opnieuw gaan ontdekken. Waar kun je mij voor wakker maken? Wat wil ik bereiken in het leven? Maar ook, hoe wil ik dat mijn (werk)dag eruit ziet? Wat doe ik, met wie ben ik, waar ben ik, wat draag ik?

Conclusie??? Ik houd van mode!

Mijn passie: MODE

Al sinds ik een klein meisje was, en tot grote schrik van mijn moeder de meest glanzende lakschoenen uitzocht die ik maar kon vinden, houd ik van mode. 

Later als grote meid kocht ik de mooiste en meest glanzende Christian Louboutins die ik kon vinden! De liefde voor mode zit er dus al lang in.

Mode oppervlakkig?

Klinkt oppervlakkig? Mode is in mijn ogen niet oppervlakkig. Ja, het oog wilt ook wat, maar vooral de invloed die mode kan hebben op je persoonlijke uitstraling interesseert me.

Met mode kun je je uiten. En, mits je stijl ook past bij degene die je echt bent en wilt zijn, geeft mode je een gevoel van empowerment. Ik vind het een prachtig hulpmiddel om in je eigen kracht te staan zowel privé als zakelijk.

‘Wat je uitstraalt, trek je aan’

Een favoriete quote van mijn persoonlijke inspirator Margriet Spijksma, oprichtster van Fablife (*): ‘wat je uitstraalt, trek je aan’.

Dit geldt wat mij betreft voor veel aspecten in het leven. Het is belangrijk om eerst te weten te komen ‘wat’ je precies wilt uitstralen. Zodra je dit weet zul je ook datgene aantrekken wat je wilt. Deze uitspraak heeft mij ook tot denken gezet.

Wat wil ik eigenlijk uitstralen? Waar wil ik naartoe?

Met je kledingstijl kun je ervoor zorgen dat wat je uitstraalt ook past bij de doelen die je in je leven hebt of de richting die je uit wilt. Zo is het allemaal met elkaar in balans. Het leek mij fantastisch om andere vrouwen te helpen met het vinden van deze balans.

De grote beslissing

Oké en toen? Nou roer dus om! Makkelijk was het zeker niet maar een beslissing nemen is de eerste stap.

Ik heb bij de KvK mijn bedrijfsactiviteiten in finance uitgebreid met styling en ben gestart aan een opleiding bij de StyleschoolbyDanie (van de Nederlandse styliste Danie Bles). Ik probeer nu zoveel mogelijk projecten aan te pakken. Tot nu toe gaat dat best wel goed.

Ook ben ik sinds september onderdeel van de Hashtag Workmode girlgang in Amsterdam, een fantastische co-working space waar vrouwelijke onderneemsters uit de creatieve sector elkaar ondersteunen en inspireren. Kortom super veel zin in wat er allemaal komen gaat. 

De voordelen van accountant-zijn

Mijn kennis over financiën zal absoluut in de toekomst nog goed van pas komen. In ieder geval voor mijn eigen bedrijf. En het lijkt me ook super om in de toekomst andere onderneemsters te ondersteunen in het opzetten van hun eigen bedrijf (misschien ligt hier nog een kans voor een mooie samenwerking met The Happy Financial….?!)

Advies nodig?

Ik zou het super leuk vinden om van jullie te horen waar jullie tegenaan lopen bij het vinden van je eigen kledingstijl. Laat even een berichtje achter in de comments van deze blog als je een vraag voor mij hebt of stylingadvies wilt, dan zorg ik dat ik je een reactie geef!

Je kunt mij ook direct een bericht sturen via Instagram: Mandy_Lovelife of email schleipfenbauer@hotmail.com

 

Liefs Mandy

 

‘You are amazing, remember that!’

 

(* De fablife programma’s van Margriet kan ik echt van harte aanbevelen. Zij is fantastisch in het bieden van andere perspectieven en je te ondersteunen in de zoektocht naar datgene wat jij echt wilt!)

Fashiontrend van najaarsseizoen 2017 is: Suit up!

In het voorjaar is deze trend al ingeluid. In het najaar trekken de merken deze trend nog ietsje verder, het mag opvallender en met meer statement!

Ga voor opvallende details en een goede “cut”. Bijvoorbeeld een pak met velvet look of een opvallende streep. Ook brede schouders zijn het weer helemaal!

Een vrouw in pak schreeuwt emancipatie en ze laat zien dat ze zich durft te uiten en zich zelfverzekerd voelt door opvallende prints en materialen te dragen. Ik houd ervan. Women empowerment!

Voor deze trend vind ik de volgende merken een echte must have!

Waar verdien ik mijn geld mee?

Een veelgehoorde vraag toen ik vertelde dat ik full-time ging ondernemen,was: ‘Maar waar verdien je dan je geld mee?’ In deze blog leg ik uit hoe ik betaald krijg voor wat ik doe en wat mijn geheim is. 

Fulltime bloggen

Een paar maanden geleden heb ik de keuze gemaakt om fulltime te gaan ondernemen en van mijn grootste hobby mijn werk te maken. Dit leverde bij heel veel mensen naast enthousiaste reacties, ook gefronste wenkbrauwen op. Want wie betaalt mij dan? En waarvoor?

Het merendeel van de mensen dat ik sprak, was namelijk in de veronderstelling dat ik mijn eigen accountantskantoor ging oprichten, of advieswerkzaamheden ging verrichten. Maar niets is minder waar: ik ga namelijk fulltime bloggen.

Wie betaalt mij?

De content die ik bied op mijn website is voor iedereen gratis toegankelijk, maar ik moet natuurlijk ook iedere maand de hypotheek betalen. Daarom is er een aantal opdrachtgevers dat mij betaalt om gesponsorde content te schrijven.

Dit houdt in dat ik blogs schrijf voor hun eigen website of de website van the happy financial. Omdat dit een marketing instrument is, krijg ik niet betaald op basis van sales targets, maar op basis van de blog zelf. Een erg prettige manier van werken die tot nu toe voor mijn opdrachtgevers en mijzelf heel fijn is.

Hoe maak ik een goede blog?

Het belang van kwalitatief, goede content had ik gelukkig al snel door. Je kunt nog zo mooie foto’s op je Instagram plaatsen, maar als je inhoud niet voldoet aan de verwachtingen van je lezers, zul je de bezoekersaantallen niet snel zien stijgen.

Ik merkte dat ik door me aan onderstaande tips te houden, meer bezoekers kreeg. En vanuit die bezoekers kwamen ook opdrachtgevers mijn kant op, met daarbij de vraag ik content voor hen kon maken.

Kies een onderwerp

Toen ik vorig jaar begon met the happy financial, wist ik één ding: ik wilde heel graag gaan bloggen. Het schrijven zie ik als iets waarin ik mijn creativiteit kwijt kan, maar waarover ging ik dan schrijven? Waar had ik écht verstand van, maar was stiekem ook mijn passie? Juist, geld.

Bepaal je doelgroep

De volgende stap is het bepalen van een doelgroep. Door deze doelgroep zo specifiek mogelijk te maken, is de kans groter dat je content specifiek voor deze doelgroep maakt en daarmee deze mensen aanspreekt.

Mijn onderwerp is heel specifiek, maar ook met bredere onderwerpen kun je iets unieks toevoegen aan je blog. Waarom zouden mensen juist jouw blog moeten gaan lezen? Wat maakt het zo interessant? Als je dat zelf weet, is het vaak niet zo lastig om anderen daar ook van te overtuigen.

Consistentie en plannen

Aan de ene kant ingegeven door mijn eigen neurotische inslag, aan de andere kant door wat ik al jaren geleerd had: het maken van een planning en je daaraan houden. Kies je er bijvoorbeeld voor om iedere week één blog te plaatsen, doe dat dan ook.

Nog beter is het om de blog iedere keer op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip te plaatsen. Ben hierin consistent en lezers weten wanneer ze terug moeten komen voor nieuwe content.

Blijven doorzetten

Mijn eerste blogs waren echt niet meteen het succesverhaal wat het nu is. Sterker nog: ik was al super blij als iemand anders dan mijn vrienden de blog hadden gelezen. De meeste bloggers houden er dan ook binnen een jaar mee op.

Doorzetten is daarom key als je van bloggen je business wilt maken. Is de inhoud goed? Dan komen er vanzelf meer bezoekers. En met meer bezoekers, komen ook de mogelijkheden voor samenwerkingen. Tot nu toe zijn namelijk al mijn opdrachtgevers zelf naar mij toegekomen via social media of mijn website.

Overleg en vraag feedback

Al snel zul je zien dat je niet de enige bent die aan het bloggen is, maar dat er hele blog communities bestaan. Zoek een community die bij je past, waar je je prettig bij voelt en sluit daarbij aan.

Ik haal zelf heel erg veel uit zowel online als offline contact met mede-bloggers. En dan heb ik het over inspiratie, feedback en steun van andere bloggers.

Ik ben zelf bijvoorbeeld lid bij writers:community nadat ik oprichtster Joyce leerde kennen bij een offline event. Een fijne plek waar ik altijd terecht kan voor vragen of steun. Want: je hoeft niet alles zelf uit te vinden om van bloggen een succesvolle business te maken.

En nu?

Denk jij erover om te gaan bloggen? Of ben je aan het bloggen en wil je daar je business van maken? Heb je nog tips nodig? Laat het me weten! Ik ben benieuwd!

the happy financial

Deze blog is mede mogelijk gemaakt door writers:community.

Wat heeft 1 jaar the happy financial mij geleerd over mezelf?

Vandaag bestaat the happy financial precies 1 jaar! Feest! Wat is dat jaar ontzettend snel gegaan en wat heb ik veel geleerd in dat jaar. Niet alleen op het gebied van bloggen, websites bouwen, foto’s maken, maar ook zeker persoonlijk. Wat heb ik de afgelopen jaar als blogger over mezelf geleerd? Ik geef je mijn belangrijkste leerpunten over het afgelopen jaar. 

Self-assessment

Op de werkvloer is het heel gebruikelijk om ieder jaar een beoordeling te krijgen. In mijn voormalig werkveld, de accountancy, ging dat als volgt: je vult eerst een self-assessment in waarbij je aangeeft in hoeverre je je leerdoelen hebt behaald. Wat kon beter? Wat is er heel goed gegaan dit jaar?

Naar aanleiding van dit self-assessment ga je in gesprek met je leidinggevende en maak je een plan voor komend jaar. Aangezien ik geen leidinggevende meer heb, ben ik zelf verantwoordelijk voor mijn self-assessment en bijbehorend beoordelingsgesprek. Dus bij deze. Wat ik heb ik persoonlijk vlak geleerd over mijzelf nu ik 1 heel jaar aan het bloggen ben?

1. Mijn intuïtie heeft altijd gelijk

Ik ben steeds meer op mijn eigen intuïtie afgegaan en naar mijn onderbuik gevoel gaan luisteren. Afgelopen jaar heb ik wel eens meegemaakt dat een bepaalde deal niet goed voelde. Ik ging hier dan toch op in en uiteindelijk baalde ik daarvan.

Ik heb geleerd om veel meer op mijn eigen gevoel af te gaan. Dat zegt vaak zoveel meer dan je denkt. Nu hanteer ik mijn gevoel als belangrijkste graadmeter om opdrachten wel of niet aan te nemen en dat voelt goed!

2. Ik ben zakelijker dan ik vooraf had gedacht

Vanuit mijn zakelijk verleden als accountant ben ik al best wel zakelijk ingestoken. Nu ik mijn eigen onderneming heb, heb ik pas gemerkt hóe zakelijk. Als het bijvoorbeeld gaat om het afspreken van tarieven, het achter de broek aanzitten van wanbetalers of het nakomen van gemaakte afspraken, ben ik heel zakelijk.

Gelukkig komt dat goed van pas. Ik ken genoeg zelfstandigen die hier meer moeite mee hebben en dat is hartstikke zonde. Ik denk dat mijn achtergrond waarbij ik jaren in de zakelijke financiële dienstverlening heb gewerkt, hier ook zeker een rol in heeft gespeeld.

3. Ik ben creatiever dan ik dacht

Voorheen dacht ik dat creativiteit vooral te maken had met ontwerpen, tekenen, schilderen, muziek maken, noem maar op. Maar je kunt op veel meer manieren creatief bezig zijn. Ik heb gemerkt dat ik mijn creativiteit kwijt kan in het schrijven. Ik was helemaal verbaasd dat dit ook kon op een gebied als financiën waarbij je vaak geen grote brokken creativiteit verwacht.

Wat ik hierbij wel merkte is dat ik heb moeten leren om meer open te staan voor andere ideeën en meningen. Ik zat wat dat betreft altijd veilig in mijn eigen wereldje vol met financials. Maar ook door andere ideeën toe te laten, ging ik steeds meer openstaan voor deze gedachten.

Op die manier lijkt het ook wel alsof je steeds meer en meer ideeën krijgt. In het begin had ik echt wel moeite met out of the box denken, maar tegenwoordig vind ik dat juist zo leuk om te doen! Ervoor gaan zitten en alle creativiteit laten komen.

4. Ik kan harder werken dan ik dacht

Zo’n beetje iedereen in de financiële sector zal het met me eens zijn als ik zeg dat er hard wordt gewerkt. Dus hard werken was ik gewend. Maar tegelijkertijd je eigen business opstarten én een volledige carrière ernaast hebben, is een ander verhaal.

Ik heb mezelf de laatste maanden af en toe wel verbaasd dat er nog blogs uit mijn handen kwamen, of dat ik gezellig op borrels kon staan. Ik begon namelijk in de ochtend om 6.00 en werkte door tot 7.30 om daarna snel naar kantoor te gaan. ‘s Avonds weer aan de slag voor the happy financial tot 22.00 en het weekend stond dan volledig in het teken van mijn bedrijf.

Busy building my empire

En nu kan ik zeggen: het is me gelukt. Ik weet nu niet meer hoe ik het af en toe deed, maar toch. Ik denk dat de voornaamste reden dat ik dit zo heb volgehouden is, de passie is waarmee ik the happy financial heb opgezet. Bloggen doe vooral omdat ik het leuk vind en had op gegeven moment een drive gevonden waarmee het me lukt om dit te combineren.

Eerlijk, dit had niet heel veel langer moeten duren, maar gelukkig is vandaag ook precies de dag dat ik fulltime aan the happy financial kan besteden. Ik heb er keihard voor gewerkt en ben ook echt wel trots dat dit mijn eigen bedrijf is. Hard work pays off.

En nu?

Herken je deze punten? Of heb jij andere dingen over jezelf geleerd afgelopen jaar? Ik ben benieuwd!

the happy financial